Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Netværk for lånesamarbejde - nyt fra deltagerkredsen
For biblioteker
Navigation
 

Netværk for lånesamarbejde - nyt fra deltagerkredsen

Udgivet 18. december 2013


Af Gitte Behrens, bibliotekar, Statsbiblioteket og Inge Jensen bibliotekar, Statsbiblioteket

Hermed følger sidste skrift fra Netværksmøderne for lånesamarbejde, efteråret 2014.
Under punktet: Nyt fra Deltagerkredsen havde Gitte fra Odense Centralbibliotek et indlæg, hvor hun præsenterede Centralbibliotekernes indbyrdes aftale om fælles materialevalg og indkøb af udenlandsk materiale, dog undtaget tidsskrifter, gruppe 88 og noder. I princippet er det en videreførelse af en forsøgsordning, der har eksisteret et par år, og som nu fortsætter i en ny ordning fra 1. januar 2014. Aftalen er indgået, set i lyset af nødvendigheden af en skarp prioritering af begrænsede midler, samt det irrationelle i, at bibliotekerne indkøber de samme materialer, når man ligeså godt kunne benytte sig af det eksisterende lånesamarbejde. VIA bibliotekerne i Horsens sender allerede nu forslag til Herning Centralbibliotek, hvilket har taget toppen af folkebibliotekernes reserveringer hos VIA bibliotekerne.

Hvert Centralbibliotek udarbejder en indkøbsprofil og ønsker et antal eksemplarer, hvorefter indkøberen klarer bestilling og fordeling. Der er indgået en aftale med DBC om klargøring af materialet. I efteråret 2014 skal aftalen evalueres, idet man bl.a. ser på, om Centralbibliotekerne kan løfte opgaven mht. bredden i indkøbene (er det de rigtige titler, og er eksemplarantallet rigtigt?).  Kommer der et kvalitetsløft? Er procestiden tilfredsstillende? Er der kompetenceudvikling i det?

Gitte fra Statsbiblioteket præsenterede vores arbejde med Servicedeklarationen og fjernlånssiderne generelt. Vi informerer bl.a. om indkøb, priser og copyright. Der kom en opfordring til, at vi specificerer, at vi gerne vil have pligtafleveret materiale retur, selvom sagen er kommet så langt, at der er betalt erstatning. Hvis I efterfølgende har andre kommetarer til Servicedeklarationen, så send en mail til os på adressen netvaerk@statsbiblioteket.dk

I øvrigt blev der talt om aflevering til Sverige og Norge. Der mangler tilsyneladende link til køresedler.

Gunhild fra København Kommunes Biblioteker ønsker kun fjernlånsmateriale, hvis det er til hjemlån, da læsesalsmateriale er problematisk at håndtere. Det kan være svært at se, om det er til hjemlån i bestillingssituationen. Men vi skal undgå at bestille læsesalseksemplarer, hvis det overhovedet findes til udlån.

Generelt opfordres der til, at materialerne bliver afleveret til tiden, også selvom lånetiden er kortere end normalt. For Statsbibliotekets vedkommende har nogle for sene afleveringer resulteret i, at vi bliver udelukket fra yderligere lån. Specielt er tyske biblioteker meget opmærksomme på at få materialet retur indenfor den fastsatte låneperiode.

Statsbiblioteket modtager med glæde forslag og ideer til vores sider om fjernlån, således at de kan afspejle bibliotekernes reelle ønsker.