Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Møder i Netværk for lånesamarbejde –april 2016
For biblioteker
Navigation
 

Møder i Netværk for lånesamarbejde –april 2016

Udgivet 28. april 2016

Statsbiblioteket afholdt 13. og 19. april møde i Netværk for lånesamarbejde.

Der deltog 80 medarbejdere fra folke- og forskningsbiblioteker fordelt på møderne i Ballerup og Aarhus.

Se programmet her >>

Vi startede vanen tro med nyt om tal på fjernlånsområdet, hvor det samlede tal her først på året ligger 15 % over samme periode sidste år. Reaktionen har deltagerkredsen var, at dette ikke er overraskende. I takt med, at folkebibliotekerne i højere grad kasserer, indlåner de mere fra os. Både af Statsbibliotekets eget materiale, og det vi skaffer andet steds fra. DBC kunne supplere med, at det samlede antal Danbibbestillinger, var steget 2,8 % fra 1. kvartal 2015 til samme periode i år.

Vi gennemgik de forskellige former for klausuleringer, der arbejdes med på Statsbiblioteket. Den kategori, som hedder ”Til brug på læsesal” må gerne bestilles ud til bibliotekerne.

Se nærmere omkring retningslinjerne her >>

Status fra DBC
Anders-Henrik Petersen og Nanna Agergaard havde fokus på bibliotek.dk netpunkt samt de nye ILL-standarder og deres konsekvenser for systemerne. Det er allerede nu muligt at logge ind og søge i en Netpunkt testbase.

Status og nyheder fra DBC >>

Nyt fra deltagerkredsen
Hovedpunktet under ”Nyt fra deltagerkredsen” var denne gang digital artikelservice, og som på sidste møde blev der erfaringsudvekslet omkring brugen heraf i formidlingssituationen, samt udfordringen med at få låneren til at lave en direkte bestilling uden om biblioteket.

Flere biblioteker gav udtryk for, at de allerede nu afviser bestillinger på digitale artikler og henviser låneren til at bestille selv. Ingen har i den forbindelse oplevet utilfredse lånere. Tallene viser, at det nu er 60 % af alle bestillinger, der er til direkte levering hos lånerne, hvor det kun var 30 % sidste år.

Den samlede statistik for benyttelse af servicen opdateres på ”For Biblioteker”, og som det fremgår af den seneste kvartals statistik, er der en markant stigning i anvendelsen.

Download de opdaterede statistiker her >>

Nicola Ravden fra BiblioteksCenter for Integration præsenterede det nye Verdensbibliotek.dk, som giver adgang til musik, film og bøger på 10 forskellige sprog. Her om særskilt artikel senere.

Status fra Slots- og Kulturstyrelsen
Preben Aagaard fra Styrelsen havde fokus på den nationale kørselsordning, ajourføring af retningslinjerne i det interurbane lånesamarbejde i BIL-regi samt biblioteksstatistik. Der er generel stor tilfredshed med den nuværende kørselsordning, der skal i udbud i 2017.

Med hensyn til de interurbane låneregler var de oppe til revision ultimo 2015, og konklusionen var, at der p.t. ikke er behov for ændringer.

Status fra Slots- og KulturstyrelsenStyrelsen >>

Vi takker for et godt møde og vender kort efter sommerferien tilbage med datoerne for efterårets møder i Netværk for lånesamarbejde.