Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Netværk for lånesamarbejde foråret 2013 - Nyt fra deltagerkredsen
For biblioteker
Navigation
 

Netværk for lånesamarbejde foråret 2013 - Nyt fra deltagerkredsen

Udgivet 6. maj 2013

Af Diana Lauridsen Nauntofte, bibliotekar, Statsbiblioteket

Forårets møder i Netværk for lånesamarbejde blev afholdt i april i henholdsvis Aarhus og Vanløse. Dette er anden artikel fra møderne.

På netværksmøderne har vi rig mulighed for at udveksle erfaringer og ideer Statsbiblioteket og medarbejderne i lånesamarbejde imellem. Her får du hovedpunkterne fra de emner, deltagerkredsen bragte på bane fra forårets møder.

Sorteringsanlæg på Kolding Bibliotek
En deltager fra Kolding efterlyste erfaringer med klargøring af materialer til sorteringsanlæg. I dag håndteres klargøring af fjernlånsmateriale manuelt. En forudsætning for automatisk behandling vil være, at sorteringsanlægget har kendskab til beholdningsoplysningerne, hvilket ikke er muligt på nuværende tidspunkt.

Københavns Biblioteker, Hovedbiblioteket, har samme type anlæg men har ikke kendskab til andre metoder.

Et spændende udviklingsprojekt, som den nye protokol måske kan tage højde for. Vi opfordrer Kolding til at tage emnet op ved en senere lejlighed.

Nyt fra Det Kongelige Bibliotek
KBs Nationalbibliotekssamling ligger nu i Danbib med biblioteksnummer 810015, hvor bestilknappen er fjernet. I stedet skal vi benytte 810010 til bestilling.

Flere institutters beholdninger bliver bestilbare. De udlånes dog kun, hvis det er eneste eksemplar i landet.

Materialer fra KBs institutter, der er udlånt gennem KB, bliver ofte returneret direkte til institutterne. Dermed bliver lånet ikke afsluttet hos KB. Men med en kommende ændring i kørselssedlerne, vil de fremover blive returneret til KB.

DOD, Digitalisering on Demand, er digitalisering af gamle danske bøger. Digitaliseringen er gratis for biblioteker og privatpersoner og er nu ikke længere et projekt men er sat i almindelig drift. KB digitaliserer 50-60 bøger pr. uge, og hele dokumentet medtages præcis som i det fysiske eksemplar, fx også tomme sider. Efter to-fem dage er materialet klar, og samtidig oprettes en post til katalogen - linket ligger direkte i bibliotek.dk. Låneren, der har bestilt materialet, får en mail med pdf-filen.

Man skal være indmeldt som låner på KB for at kunne benytte servicen, men biblioteker må gerne bestille på vegne af låneren.

Yderligere oplysninger om DOD kan fås på KBs hjemmeside >>

AU Library
Aarhus University Library er et partnerskab mellem Aarhus Universitet og Statsbiblioteket. De største af bibliotekerne – AU Library Fuglsangs Allé (ASB), AU Library, Campus Emdrup (DPB), AU Library Teknik (ATB) og AU Library Herning (HIH) - er også en del af fællessystemet AU Library. Disse kan forsat ses i Danbib, da de er selvstændige fjernlånsbiblioteker.

Trafiklys på SB-materialer
På Statsbiblioteket skærmer vi de mindste institutbiblioteker i lånesamarbejdet, men nu er der kun én post pr. titel med samme beholdning. Det betyder, at der i Danbib kan være grønt lys på en post, hvor vores eksemplar er udlånt, men et andet AU Library har materialet hjemme. Hvis SBs materiale ikke er tilgængeligt, vil et af de andre biblioteker i fællesskabet levere.

Hvis leverandøren ved modtagelsen er en anden end SB, skal I være opmærksomme på at få ændret til den korrekte leverandør i jeres fjernlånsmodul. Derved undgår I at returnere til det forkerte bibliotek, og materialet slipper for en ekstra tur med kørselsordningen. ”Hvis materialet ender det forkerte sted, sinker det processen. Vi skylder hinanden at returnere til det rigtige sted”, som en deltager udtrykte det.

Rykkere
På SB oplever vi jævnligt problemet, at der kommer rykkere på mail afsendt fra en Super-User-adresse, som vi ikke kan returnere et svar til; desuden mangler biblioteksnummer og afsenderadresse. Det gør det problematisk at besvare rykkerne, så derfor opfordrer vi til, at I tager et tjek på, hvordan jeres automatiske mails ser ud, og hvorfra de bliver sendt.

Interessefrist
Flere nævnte problematikken omkring, at jeres bestillinger til SB forsvinder, når interessefristen er overskredet. Det gælder både materialer lokaliseret til SB og fjernlånsbestillinger. Bibliotekerne kan ikke selv ændre på interessefristen, når bestillingen er afsendt. Vi undersøger sagen lokalt og vender eventuelt tilbage i en senere artikel.

Copyright
Det nyreviderede skrift ”De vigtigste ophavsretlige bestemmelser: Kort vejledning for biblioteker”, 5. udg., af Harald von Hielmcrone, blev præsenteret. Hæftet, der blev uddelt til deltagerne, kan du også se på Statsbibliotekets hjemmeside >>

Indholdsmæssigt er der specielt lagt vægt på vejledning om udlån, kopiering og brug af materiale i forbindelse med bibliotekernes virke.

Ganske kort blev fremhævet § 12 om eksemplarfremstilling til privat brug og digital kopiering samt gjort opmærksom på side 18, hvor der er en skematisk oversigt over reglerne. Endvidere § 16 om elektronisk forsendelse af kopier, § 63 om ophavsrettens gyldighedstid og til slut afsnittet om ”Links til andre værker”.
Hæftet er beregnet til orientering og opslag, og vi opfordrer deltagerne til at udbrede kendskabet til det på egne biblioteker.

En lille bøn…
Aabenraa Bibliotek har en lille bøn: Hvis I har lånt materialer fra Deutsche Bücherei Apenrade, skal I være opmærksomme på at returnere til selv samme – og ikke til Aabenraa Bibliotek.

… Og en klapsalve!
Frederiksberg Bibliotek meddelte, at de ikke længere er et betalingsbibliotek – heller ikke, når det gælder AV-materialer. Det udløste klapsalve i Vanløse Kulturhus. Aarhus Kommunes Biblioteker tager stadig betaling, og der er ingen planer om at ændre det.

Læs den første reportage fra møderne >>