Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Netværksmøde for lånesamarbejde - marts
For biblioteker
Navigation
 

Netværksmøde for lånesamarbejde - marts

Udgivet 20. marts 2015

Af Else Refstrup, sektionsleder, Statsbiblioteket

Statsbiblioteket afholdt 10. og 12. marts møde i netværket for medarbejdere i lånesamarbejdet. Se mødernes program >>

Netværket kører nu på 7. år, og knap 80 medarbejdere fra folke- og forskningsbiblioteker deltog på møderne i Aarhus og Ballerup.

Vi indledte med nyt om tal på fjernlånsområdet, hvor det samlede antal bestillinger her ved årets start ligger 8 % over samme periode sidste år. Her står bibliotekerne for en stigning på 15 %.

I 3. kvartal 2014 iværksatte vi et pilotprojekt under navnet ”Hastespor”. Projektet var i første omgang målrettet ansatte og specialestuderende ved Aarhus Universitet. I forbindelse med bestillingen er der mulighed for, at bestillingen - af en medarbejder - mærkes ”haster”. Naturligvis behandler vi som udgangspunkt alle fjernlånsbestillinger som hastesager, men ved denne kategori vil vi forsøge at gøre en særlig indsats omkring opfølgning hos leverandøren ved manglende retursvar. Dette har hidtil ikke har været teknisk muligt.

Projektet er evalueret, og nu får bibliotekerne mulighed for at gøre brug af servicen. I disse særlige tilfælde udfører I bestillingen som normalt, men efterfølgende skal I sende en mail til fjernlaan.aarhus@kb.dk med teksten ”Haster” i emnefeltet. I mailen anfører I titel og biblioteksnummer.

Nyt tidsskriftssystem
Statsbiblioteket tog i januar udlånsdelen af et nyt tidsskriftssystem i brug. Systemet understøtter Digital Artikelservice. Ingen af netværksdeltagerne havde bemærket uhensigtsmæssigheder i forbindelse med idriftsættelsen.

Status fra DBC
Kirsten Larsen, Anders-Henrik Petersen og Nanna Agergaard havde fokus på nyt i bibliotek.dk, Danbib-migration og nye ILL-standarder. Der arbejdes på konsolidering af DDB CMS og bibliotek.dk - ikke en sammensmeltning men genbrug af features og funktioner.

Der var også nyt om bibliotek.dk’s mobilløsning med responsiv design, nyt Netpunkt med udgangspunkt i workshops og brugerundersøgelse. Automatisk fjernlån af eget materiale er ikke prioriteret i år, men videreudvikles måske i 2016.

Kirsten Larsen har valgt at gå på pension 1.april, og Netværket takkede Kirsten for et rigtigt godt samarbejde gennem de mange år.

Se DBC's slides >>

Nyt fra deltagerkredsen
Eva Fønss-Jørgensen fra Statsbiblioteket fortalte om bibliotekets særsamlinger. Vi udgiver en artikel om disse indenfor de kommende uger.

Der var en debat omkring bibliotekernes erfaring med særligt ”omsætningstunge” fjernlånsbrugere. Der var ingen af de deltagende biblioteker, som havde opsat faste regler eller restriktioner, selvom de interurbane låneregler muliggør dette. Der var enighed om, at dialog med låneren er vigtig, og at der med fordel kan følges op på benyttelsen af de materialer, vi skaffer hjem. Endvidere opfordres til at eventuelle regler bliver skrevet ind i servicedeklarationen, så låneren altid kan se dem på skrift.

Digital Artikelservice
Abonnement til Digital artikelservice er nu købt af over 60 folkebiblioteker, heraf samtlige Centralbiblioteker, og det svarer til ca. 80 % af befolkningen. Der var stor efterspørgsel efter en prismodel for FFU-bibliotekerne, især set i lyset af, at biblioteker uden abonnement ikke længere må maile artiklerne fra Statsbiblioteket til lånerne, men man må naturligvis gerne printe dem ud som traditionel ILL. Der arbejdes på en model.

Der var enighed om, at den samlede udfordring for bibliotekerne er at flytte bestillinger fra traditionel ILL over til, at lånerne selv bestiller i bibliotek.dk.

Se mere om Digital Artikelservice i særskilt artikel i næste uge.

Status fra Kulturstyrelsen
Preben Aagaard fra Kulturstyrelsen havde fokus på den nationale kørselsordning samt en opfordring til at opdatere servicedeklarationerne. Kørselsordningen fungerer fint, men det er vigtigt ikke at anvende gamle udprintede køresedler, da man derved risikerer at sende forgæves til biblioteker, som ikke længere er med i ordningen, eller som har skiftet navn.

Bibliotekerne har i en årrække haft en dispensation fra Datatilsynet vedrørende forsendelse af krypterede mails. Denne udløber i år, og Kulturstyrelsen er i dialog med Datatilsynet med henblik på at finde en løsning, der ikke forringer servicen overfor brugerne samt påfører bibliotekerne unødige omkostninger.
Se Preben Aagaards præsentation >>

Vi takker for et godt møde og vender inden sommerferien tilbage med datoerne for efterårets møder i Netværk for lånesamarbejde.