Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Netværk for lånesamarbejde
For biblioteker
Navigation
 

Netværk for lånesamarbejde

Udgivet 27. oktober 2011

fjernlaansmode2011

Af Jens Hjørne

”Fjernlån - nu og i fremtiden”
Statsbibliotekets netværk for biblioteksmedarbejdere med særlig interesse for dokumentlevering og lånesamarbejde mødes halvårligt for at videndele omkring best practice og de seneste faglige udviklinger. Netværket tæller 40–50 medarbejdere fra landets biblioteker folkebiblioteker repræsenteret. Ved møderne er fremtrædende parter i lånesamarbejdet repræsenteret ved bl.a. Dansk BiblioteksCenter og Styrelsen for Bibliotek og Medier. Seneste møde fandt sted på Statsbiblioteket i oktober.

Status fra Statsbiblioteket

Traditionen tro indledtes mødet med en status på Statsbibliotekets aktiviteter med interesse for lånesamarbejdet. Til trods for digitaliseringer og faldende udlån på landsplan kan Statsbiblioteket ikke konstatere fald i efterspørgslen fra landets biblioteker, og i enkelte tilfælde opleves endda stigninger. Især på levering af artikler i e-kopi opleves vækst.

BibZoom.dk i fjernlånet
BibZoom.dk fik allerede i 2010 en rolle i lånesamarbejdet, idet Statsbiblioteket i stigende grad overgår til en digitaliseret musiksamling, og derfor i stedet henviser forespørgsler til BibZoom.dk, der har et betragteligt indhold på mere end 7 mio. musiknumre. Servicen er desuden udvidet til også at imødekomme Mac-brugere. Desuden udvides servicen med en dedikeret afspiller, som forenkler download og fornyelse af musiklån.

Nyt fra Styrelsen
Leif Andresen præsenterede nyt fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Herunder en oversigt over lovbiblioteker, hvis antal svinder ind, primært på grund af de mange fusioner. I denne sammenhæng blev det oplyst, at Søfartens Bibliotek blev nedlagt tidligere på året, og i den forbindelse forsøger man at fordele samlingen til andre relevante steder. Historiske materialer er kommet til Handels- og Søfartsmuseet i Helsingør, og materialer om sejlsport, sejlteknik og lignende er ved at få plads på Københavns Kommunes Biblioteker.

Leif demonstrerede, hvordan man i statistikbanken.dk/18 kan aflæse biblioteksstatistikker. Under "Biblioteker, film og medier" kan man hurtigt og nemt se en lang række folkebiblioteksstatistiker, bl.a. over interurbanind- og udlån fordelt på forskellige kategorier.

Leif kunne bl.a. også meddele, at samarbejdet med de svenske og norske kørselsordninger fortsætter på trods af forårets usikkerhed.

Det nemme fjernlån
Eva Nissen (Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne) demonstrerede mulighederne for ”lavthængende fjernlånsressourcer” i det digitale miljø. Mulighederne for at høste både artikler og monografier i digitaliseret fuldtekst vokser kontinuerligt og det drejer sig vel og mærke om materiale uden rettighedshavere. Der findes adskillige indgangskilder til dette materiale, og Eva præsenterede et udvalg af disse.

se listen her >> (pdf)

Nyt fra Dansk BiblioteksCenter
Kirsten Larsen bragte de seneste nyheder fra DBC, startende med en beskrivelse af et kommende étårigt projekt (statende i første kvartal 2012), hvor Serials Solutions via Statsbiblioteket implementeres i bibliotek.dk, med det formål at synliggøre forskningsartikler for slutbrugerne. Ligeledes i bibliotek.dk er en udvidet lånerstatus på vej. En udvidelse, som bl.a. indebærer mulighed for at ændre afhentningssted for materialer, frister for afhentning, oversigt over gebyrer m.m.

Kirsten berettede endvidere om den nylige brugerundersøgelse på bibliotek.dk, der ud over at afsløre en trofast brugerskare (halvdelen kommer mindst én gang ugentligt) også afslører udfordringer i forhold til bibliotek.dk’s repræsentation på platforme. Windows andel af brugerne falder til fordel for især Apples platforme samt de mobile devices. Repræsentationen af browser-typer bliver også mere jævn, gående fra en dominant rolle for Internet Explorer til en mere jævn repræsentation af også Firefox og Chrome.

Nyt fra USA
Afslutningsvis berettede Helle Brink og Diana Lauridsen Nauntofte fra den 12. internationale fjernlånskonference i Chicago og fra et besøg ved OCLCs hovedkontor i Dublin, Ohio. Vi har tidligere bragt to artikler fra hhv. konferencen i Chicago og besøget hos OCLC.
•    12. International Intelibrary Lending Conference
•    Besøg OCLCs hovedkvarter i Dublin, Ohio