Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Noder i modvind
For biblioteker
Navigation
 

Noder i modvind

19. august 2009

af Jens Hjørne

noder i modgang

netmusik.dk’s nodeservice ligner en lidt plaget og overset service. Nedgang i forbrug, manglende ressourceindkøb fra bibliotekerne og tekniske vanskeligheder tegner billedet af en lettere overset og skrantende service.

Flere biblioteker – færre nodedownload
20.000 nodeark i 2008, og en øget tilslutning fra landets biblioteker i 2009: Det var positive takter som grundlagde en forlænget kontrakt med Freehandmusic.com om fortsat leverance af nodedownload til landets biblioteksbrugere. Forlængelsen trådte i kraft sammen med lanceringen af ny-netmusik, og siden da har forbrugstallet været vigende. Fra april måned til nu er forbruget svundet med over 30 %.

Nedbrud
Som for at understrege modgangen opstod der nyligt en beklagelig teknisk fejl hos nodeservicens leverandør Freehandmusic.com. Fejlen umuliggjorde login, og servicen har reelt været uanvendelig i nedbrudsperioden, som strakte sig over sidste halvdel af juli og første halvdel af august. Fejlen er nu rettet, men perioden uden adgang har naturligvis forstærket de i forvejen lidt dystre forbrugstal.
 
Tjek ressourcerne!
netmusik.dk administration har kigget på, ikke blot forbrugstallene, men også ressourceindkøbet for de tilmeldte biblioteker. Tilslutningen til servicen er, som nævnt, flot med over 75 %, men af disse har hen ved 20 % slet ingen eller meget få downloads på kontoen. Vi vil derfor opfordre alle netmusikbiblioteker om at kontrollere om de er tilmeldt nodeservice, samt at der er tilstrækkelig med ressourcer på downloadkontoen.

Kurven skal knækkes
Nodeservice bliver nok aldrig et bredt appellerende tilbud, men vi véd at det er et skattet produkt blandt dedikerede musikfolk, og en nyttig hjælp i musikbibliotekernes daglige formidling. En teknisk stabilitet samt en ekstra omsorg for kvotestørrelser og ressourceindkøb kan forhåbentligt vende udviklingen i positiv retning. Kontrakten med Freehandmusic.com løber foreløbigt året ud.

Fakta
netmusik.dk har siden 2005 tilbudt en tillægsservice med gratis download af noder fra FreehandMusic.com. Servicen giver adgang til mere end 70.000 nodeark indenfor de fleste genrer. Over 75 % af netmusikbibliotekerne har tilmeldt sig nodeservicen.  De tilmeldte biblioteker administrerer downloadkvoter og indkøb af ressourcer fra
netmusik.dk's administrative website (vælg: ”administration”). I 2008 blev der downloadet ca. 20.000 nodeark til danske biblioteksbrugere fra Freehandmusic.com