Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Nordisk Fjernlånskonference
For biblioteker
Navigation
 

Nordisk Fjernlånskonference

Udgivet 4. november 2014

Af Dorthe Buur Pedersen, Statsbiblioteket, og Diana Nauntofte, Statsbiblioteket

11th Nordic Resource Sharing Conference blev i år holdt i Oslo i dagene 15.-17. oktober 2014. 180 deltagere fra Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland og Danmark var mødt op for at netværke og hente inspiration, og temaet for denne konference var “To Get or not to Get? Opportunities and Challenges in Nordic ILL”.

Konferencen havde fokus på rettigheder og begrænsninger samt de udfordringer, det giver, for tilgængeligheden og lånesamarbejdet generelt – med særligt fokus på lokale løsninger for at imødegå udfordringen.

Norges ældste folkebibliotek, Deichmanske Bibliotek. Hovedbiblioteket flytter til helt nye lokaler i 2018.

Digital Artikelservice
Henrik Haagensen, Statsbiblioteket, havde et indlæg om Digital Artikelservice. Der var stor interesse omkring emnet, da man ikke i de øvrige nordiske lande har en tilsvarende service. I den afsluttende paneldebat fremhævedes Bibzoom World, hvor der p.t. pågår forhandlinger omkring nordisk samarbejde.

Se evt. Henriks tilsvarende oplæg holdt i Nancy, som tidligere er bragt i For Biblioteker >>

Copyright
Årets hovedtaler, Harald von Hielmcrone, holdt et oplæg med titlen ”Copyright Crisis?” Her tog han fat på de udfordringer, bibliotekerne står overfor, og de drastiske forandringer, der har været i markedet de seneste år. Specielt området for e-bøger og e-tidsskrifter er blomstret op, og der er bøger og artikler, som ikke bliver trykt i papirform. Det sætter bibliotekerne i en ny situation, hvor det ikke altid er muligt at skaffe det materiale, som brugerne ønsker. Når et bibliotek køber en papirbog, ejer de bogen og kan låne den ud til både brugere på eget bibliotek, men også bruger hos andre biblioteker via fjernlån. Med e-bøger og e-tidsskrifter ejer bibliotekerne ikke længere bogen/tidsskriftet; ejerskabet ligger suverænt hos forlaget. Bibliotekerne derimod køber sig adgang til materialet via licens aftaler. Det betyder, at det er forlaget, der bestemmer, hvem der får adgang til materialet, og forlagene kan nægte at sælge e-bøger til bibliotekerne. Rent praktisk betyder det, at biblioteker ikke kan stille alt bogligt materiale til rådighed, og de e-bøger, bibliotekerne har købt licenser til, ikke må fjernlånes. Det vil kræve en ændring i copyrightlovgivningen, ikke bare i Danmark men på EU-niveau, hvis bibliotekerne igen skal kunne fjernlåne alt bogligt materiale uanset format.

Copyright lovgivningen er kompleks, og der er mange aktører med forskellige interesser, hvilket gør det svært at finde fælles fodslag.

Henrik Haagensen og Harald Von Hielmcrone på talerstolen

Afrikainstituttet (NAI)
Nordiska Afrikainstitutets bibliotek i Uppsala har specialiseret sig i litteratur om det moderne Afrika med fokus på samfundsvidenskab, humaniora og afrikansk fiktion. Biblioteket er rettet mod brugere i de nordiske lande og er mere end villig til at stille materialer og serviceydelser til rådighed.

Trykte udgaver foretrækkes frem for e-ressourcer som dog også anskaffes – og materialerne, der udlånes gratis, er tilgængelige via Danbib. Der fjernlånes ca. 2000 materialer om året, hvoraf over halvdelen lånes af brugere i Danmark.

Nyt i Subito
Subito oplever et fald i bestillinger, hvilket bl.a. skyldes, at der p.t. kun kan leveres artikelkopier fra trykte tidsskrifter. Flere og flere titler udgives elektronisk og kan pga. copyrightrestriktioner ikke videredistribueres. Men nu forhandles der med forlagene om mulighederne for artikellevering fra både e-tidsskrifter og e-bøger, hvorefter der skrives kontrakt med det tyske copyrightcenter.

Subito samarbejder med tre biblioteker i Kina: National Science Library i Beijing, University Library i Beijing og Shanghai Library. Hidtil har det udelukkende handlet om artikellevering, men som noget nyt udvides aftalen nu til også at omhandle lån af monografier. I Subito vil man skulle foretage søgning fra en separat bogsøgeside.
Prisen for et boglån bliver €20.00.

12. Nordisk Fjernlånskonference
Om to år er det så Danmarks tur til at være vært for konferencen. Det er FORFRA (FORum for Fjernlån, Reference og Accession) under DFFU, der er ansvarlig for afholdelsen, som bliver i København i dagene 12.-14. oktober 2016. Men det vender vi tilbage til…