Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Nyheder for biblioteker
For biblioteker
Navigation
 

Nyheder for biblioteker

Hjælp os med at indsamle beretninger om hverdagen under CoVid19

Udgivet 27. maj 2020

Som nævnt i tidligere nyhedsbreve er Det Kgl. Bibliotek partner i Nationalmuseets indsamling af fortællinger om Dage med corona

Indsamlingen fokuserer på at dokumentere befolkningens oplevelser og tanker under corona-epidemien. En stor del af Danmark genåbner nu, men det er fortsat vigtigt at indsamle viden om den tid, vores samfund er gået igennem siden d. 12. marts.

Det gælder de tidlige dage, hvor mange var sendt hjem, og hvor nye rutiner med familieliv, hjemmeskoling og hjemmearbejdspladser opstod. Det gælder, hvordan vi har skulle ”stå sammen ved at holde afstand” og hvad man gør, når fødselsdage, sølvbryllupper, højtider og mange andre sociale begivenheder skal fejres uden fysisk nærhed. Og det gælder lige så vel, hvad der sker, når det hele skal i gang igen, og vi skal finde en ny hverdag.

Det Kgl. Bibliotek håber derfor, at I fortsat vil hjælpe med at sprede budskabet om indsamlingen på de sociale medier og via bibliotekets andre kanaler. Det kan være, at I tilknyttet biblioteket har skrivegrupper, bogklubber eller andre, der kan opfordres til at bidrage? Måske har I mulighed for at reklamere, hvor folk afhenter deres bøger? Eller I har sikkert helt andre forslag? Nationalmuseet indgår gerne i et samarbejde, såfremt I har ideer til skriveværksteder eller andet.

På hjemmesiden www.natmus.dk/dagemedcorona kan man downloade en liste med spørgsmål til inspiration, og det er også her man uploader sin besvarelse. Det kan være fortællinger, billeder, lyd eller video. Indsamlingen er åben til d. 31. august 2020.

Baggrund om projektet
Dage med corona har til formål at sikre, at erindringer og refleksioner om denne særlige tid bliver bevaret til eftertiden. Indsamlingen fokuserer især på temaer om hverdagsliv, færden i det offentlige rum, fællesskaber, selve CoVid19-sygdommen og en fremtid efter corona. De indkomne beretninger vil blive stille til rådighed for forskningsprojekter, der både kan bidrage til en bedre forståelse af menneskelige handlemønstre og til erfaringsbaserede løsninger og et styrket beredskab overfor fremtidige krisesituationer. Indsamlingens temaer vil også blive formidlet og sat i et langt kulturhistorisk perspektiv, der forhåbentlig kan give et perspektiv på den aktuelle krise.

Projektet bygger videre på Nationalmuseets etnologiske undersøgelser og især dagbogsundersøgelser fra 1992 og 2017, der opfordrede befolkningen til at beskrive hverdagen og indlevere en dagbog fra én dag i september. Det er stadig hverdagen, vi især interesserer os for – nu en hverdag, der har været vendt op og ned på. 

Der er tale om et koordineret, bredt samarbejde med bl.a. Medicinsk Museion, Det Kgl. Bibliotek, Rigsarkivet samt Københavns Universitet, Århus Universitet, ITU og DTU.
Vi tilstræber så bred og repræsentativ en undersøgelse som muligt. Derfor indgår et opsøgende arbejde i undersøgelsen, der
både retter sig imod kulturinstitutioner, organisationer, foreninger, virksomheder og privatpersoner. Vi håber, at I har lyst til at samarbejde med os om det. Konkret fx ved på kort sigt at hjælpe med at opfordre folk til at bidrage og ved på længere sigt at samarbejde med os om at formidle og evt. udforske det indkomne materiale.

Ved spørgsmål til indsamlingen kan I kontakte Nationalmuseet på dagemedcorona@natmus.dk eller telefon 4120 6850 i hverdagene fra kl.10.00 til 15.00. I er også velkomne til at kontakte undertegnede vedr. Det Kgl. Biblioteks involvering.

Med venlig hilsen
Marianne Holm Pedersen
Konstitueret afdelingsleder, Specialsamlinger
Formand for Det Kgl. Biblioteks forskningsudvalg
Kontakt: mape@kb.dk, tlf. 91324918

Information om Covid-19 til Flygtninge og indvandrere med begrænsede danskkundskaber

Udgivet 25. maj 2020

Dit bibliotek kan støtte informationen om Covid-19 til sproglige minoriteter.

Flygtninge og indvandrere med begrænsede danskkundskaber har færre muligheder for at forstå myndighedernes budskaber om coronavirus / Covid-19.

Foruden at skabe stor utryghed, betyder det også, at mange ikke har det nødvendige kendskab til myndighedernes retningslinjer i forhold til at begrænse smitten.

Dansk Flygtningehjælp har derfor oprettet en telefonisk hotline samt hjemmesiden Corona Danmark med nyheder, retningslinjer og opdateret information på 27 forskellige sprog med tilhørende chatfunktion.

Hotline og chat er åben alle dage fra 14-16.

Der er udviklet trykte materialer (flyers - A4 foldet, og plakater A2 og A3) med angivelse af hotlinenumre (de er forskellige for hvert sprog), som du har mulighed for at bestille til dit bibliotek.

PLAKAT A2

PLAKAT A3

FLYER

Download pdf

Download pdf Download pdf
Indsatsen, som iværksættes i samarbejde med Als Research, er støttet af Novo Nordisk Fonden og koordineret i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Status vedrørende Det Kgl. Bibliotek og det nationale lånesamarbejde

Udgivet d. 15 maj 2020

Vi har været i fuld gang med at teste bestillingsflow fra Netpunkt til Det Kgl. Bibliotek. Der har været nogle bump på vejen, men disse var ved at blive løst, da lockdown i forbindelse med Coronavirussen satte en brat stopper for hele processen.

Når DBC igen åbner for den nationale infrastruktur via Netpunkt og bibliotek.dk mandag den 18. maj, vil Det Kgl. Biblioteks test blive genoptaget.

Hvis testen i den kommende tid forløber planmæssigt, forventer Det Kgl. Bibliotek at kunne åbne for modtagelse af bestillinger inden for en kort tidsperiode.

Dette vil i første omgang gælde bestilling af monografier fra Det Kgl. Biblioteks egne samlinger.

Det Kgl. Bibliotek informerer løbende via nyhedsbrevet For Biblioteker og nærværende website.

Det Kgl. Bibliotek beklager det besvær, som skiftet til et nyt bibliotekssystem forårsager, og vi glæder os til at kunne servicere jer igen.

Med venlig hilsen

Det Kgl. Bibliotek

Webinar: H. C. Ørsted og elektromagnetismen

I anledning af 200-året for elektromagnetismens opdagelse har Det Kgl. Bibliotek i 2020 digitaliseret det omfattende H. C. Ørsted-arkiv. I den forbindelse har vi udviklet undervisningsmateriale til brug i gymnasiet, som webinaret vil tage udgangpunkt i.


Til webinaret inviteres gymnasielærere til en introduktion til og diskussion af vores undervisningsmateriale, som dækker bredt over den naturfaglige og humanistiske fagrække.

Ørsted-arkivet spænder vidt og bredt, fra omfattende brev-korrespondancer med blandt andre samtidens naturvidenskabsfolk og forfattere fra ind- og udland, over manuskripter og tegninger til Ørsteds trykte værker, eksamensspørgsmål og udkast til digte. Mange kender Ørsted som en mangfoldig naturforsker, som også interesserede sig for sprog, æstetik og filosofi. Det, vi ønsker med undervisningsmaterialet, er blandt andet at vise, hvor tværfaglig Ørsted egentlig var. Eleverne får en unik mulighed for at se og læse Ørsteds håndskrevne tekster og arbejde både enkelt- og tværfagligt med emner som ellipser, elektromagnetisme, penduler, fankultur, selvbilleder, nationaldigte og konspirationsteorier.

Med undervisningsmaterialet ønsker vi at vise bredden og dybden af H. C. Ørsteds virker og samtidig give alle gymnasieelever i landet mulighed for at arbejde med et unikt kildemateriale online. Derudover lægger materialet op til og giver jer muligheden for at bruge materialet i forbindelse med projekter og større tværfaglige opgaver, som eksempelvis SRP.

I dette webinar om Ørsted vil I få inspiration til tværfaglig undervisning og projekter samt blive introduceret til de 9 kildepakker og cases, hvor I blandt andet kan høre om Ørsteds syn på symmetri og ellipser og se hans udkast til en nationalsang. Webinaret vil også give jer et indblik i nogle af tankerne og de didaktiske overvejelser bag undervisningsmaterialet, og I vil få en kort introduktion Det Kgl. Biblioteks onlineundervisningstilbud.


Webinaret afholdes af akademisk medarbejder i Specialsamlingen Laura Søvsø Thomasen (mag.art., ph.d.).

 


Livestreaming event med Jonathan Safran Foer får et nyt format

Livestreaming arrangementet med den amerikanske forfatter Jonathan Safran Foer på tirsdag den 17. marts får et nyt format.

Jonathan S. Foer har desværre indstillet sine rejseaktiviteter. Alligevel vil han utroligt gerne medvirke og fortælle om sin bog Vi er vejret. Derfor vil han i stedet være live igennem til Dronningesalen fra sin stue i New York.

Tidligere klimaminister Connie Hedegaard, som vil være tilstede i Dronningesalen i Diamanten, vil indlede samtalen om Safran Foers nye roman, Vi er vejret, og de globale udfordringer der er forbundet med vores modvilje mod at ændre vores livsvaner. Arrangementet vil altså stadig finde sted takket være en direkte live videoforbindelse med ham fra USA.

Det vil sige, at livestreamingen stadig gennemføres.

Biblioteker, uddannelsesinstitutioner og kulturhuse, som har tilmeldt sig, vil høre mere fra os snarest med praktisk information om, hvornår I kan teste signalet.

Ny online udstilling: Det gode liv i oldtiden

Skolen har til alle tider formet og dannet eleverne. Nu ser en ny digital udstilling, ‘Det gode liv i oldtiden’, nærmere på, hvordan man præsenterede eleverne for oldtiden i skolen i begyndelsen af 1900-tallet. Alle folkebiblioteker er meget velkommen til at benytte udstillingen online og i biblioteksrummet.

Udstillingen dykker gennem interview med forskere, lydfortællinger, illustrationer og interaktive billeder ned i datidens syn på naturen og på menneskets rolle på jorden.

Undervisningsmateriale og litteratur

Et omfattende undervisningsmateriale med udgangspunkt i fagenes og skolens historie er nu også tilgængeligt digitalt. Materialerne spænder over de sidste 200 år, og de giver nutidens elever og lærere mulighed for at dykke ned i de enkelte fag, deres historie, udvikling og visionerne bag.

Hjemmesiden skolehistorie.au.dk indeholder foruden undervisningsmaterialer også supplerende litteratur og baggrundsartikler. Så kommer der elever, der skal skrive opgave om emnet, er det en rigtig god hjemmeside at henvise til.

Pædagogisk konsulent Sara Glahn har stået for revisionen af en række eksisterende materialer og udviklet nye:

"Det helt særlige ved materialet er, at det giver et indblik i hele den danske skoles historie. De praktiske og historienære opgaver skaber i glimt oplevelsen af at være skolebarn på forskellige tidspunkter i skolens udvikling. Det hele er udsprunget fra forskning i skolens historie. Med materialet kan skolens historie inddrages i flere fag og bruges til flere tematikker ude i skolerne, og forhåbentlig kan det føre til spændende diskussioner om, hvordan skolen er i dag," siger hun.

FAKTA

Udstillingen Det gode liv i oldtiden er produceret af Skolehistorie i et samarbejde med Aarhus Universitet.

Se udstillingen her.

Undervisningsmaterialet kan findes på www.skolehistorie.au.dk/undervisningsmaterialer. Undervisningsmaterialerne er lavet på baggrund af forskning i dansk skolehistorie og danske elevers politiske engagement, som begge hører under Aarhus Universitet.

Skolehistorie er en del af Det Kgl. Bibliotek, formidler skolens historie og ligger inde med en række skolehistoriske samlinger, som løbende digitaliseres, konserveres og tilgængeliggøres. Se www.skolehistorie.au.dk.

Yderligere information kontakt formidlingsmedarbejder Majken Astrup: mast@kb.dk, mobil: 91356415.

Status: Det Kgl. Bibliotek og det nationale lånesamarbejde

Udgivet 27. Februar 2020

Vi er i fuld gang med at teste bestillingsflow fra Netpunkt til Det Kgl. Bibliotek. Der har været nogle bump på vejen, men disse er ved at blive løst.

Hvis testen i den kommende tid forløber planmæssigt, forventer det Kgl. Bibliotek at kunne åbne for modtagelse af bestillinger i næste måned.

Dette vil i første omgang gælde bestilling af monografier. Det vil ligeledes dreje sig om bestillinger fra biblioteker, hvor materialet skal skaffes fra udlandet.

Det Kgl. Bibliotek informerer løbende via kanalen For Biblioteker.

Det Kgl. Bibliotek beklager det besvær, som skiftet til et nyt bibliotekssystem forårsager, og vi glæder os til at kunne servicere jer igen.

Brugen af licensen Women’s Studies International i 2019

Statistikken for folkebibliotekernes brug af Women’s Studies International i 2019 er nu klar. Alle folke- og forskningsbiblioteker har i 2019 og 2020 gratis adgang til reference- og fuldtekstdatabasen Women’s Studies International via en licensforhandling mellem Det Kgl. Bibliotek og EBSCO.

 

Indhold

Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer og er et stærkt værktøj til  søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Brugen i 2019

65 folkebiblioteker har i 2019 benyttet sig af den gratis nationale licens. Folkebibliotekernes samlede brug af licensen kan ses i nedenstående diagram.

I alt har folkebibliotekerne i 2019 lavet 2221 søgninger i Women’s Studies International. Der har været 293 record views og 371 result clicks. Se brugen af licensen på dit bibliotek her.

Inspiration til brug af licensen

Der er stor forskel på brugen på de 65 folkebiblioteker, så et par af de biblioteker, der har brugt licensen meget i 2019, har givet et bud på deres succes.

Roskilde Bibliotekerne har det andet største brug af de 65 folkebiblioteker, der benytter licensen, og er det bibliotek, der har det største ’Result Clicks’. Så det er rigtig FLOT!

Gustav Lindberg Maindal fra Roskilde Bibliotekerne giver følgende bud på, hvad successen skyldes:

Vi har benyttet os af e-læringsforløbet Boost din betjening som blandt andet handler om at bruge Women’s Studies International konstruktivt og det har vist haft en positiv effekt internt blandt kollegaerne.

Women’s Studies International er yderligere også blevet integreret i brønden så vi har nemmere ved at få resultater derfra. Jo bedre vi kender vores licenser og jo bedre indgang til dem vi har, jo mere bliver de brugt.

På Svendborg Bibliotekerne har de også været rigtig gode til at formidle licensen, så biblioteket har det femte største forbrug af de 65 folkebiblioteker, der benytter licensen. De har et særligt fokus på at øge synligheden og brugen af de digitale tilbud (licenserne) herunder Women’s Studies International, som et del af Digital Transformation forløbet initieret af Centralbibliotekerne.

Kasper Hagel Madsen fra Svendborg Bibliotek giver følgende bud på, hvad successen skyldes:

Konkret har vi sørget for at personalet har kendskab til licenserne (workshops). Vores erfaring er, at det er i personalets møde med borgerne, at den mest effektfulde formidling af sker.

Det har vi også fået bekræftet i forbindelse med en undersøgelse, hvor vi har haft besøg af studerende, og måden de opdagede licenserne på, var primært i mødet med personalet. Men også når onlineartikler blev søgt frem på hjemmesiden (når de er slået til i Brønden). Efter aftale med dem observerede vi dem i brugen af biblioteket ifbm. informationssøgning til deres opgaveskrivning, og havde efterfølgende fokusgruppe, hvor vi spurgte ind til deres oplevelse af formidlingen og hvordan de opdagede licenserne. Så (nok ikke så overraskende) kan vi konkludere, at det er vigtigt, at personalet kender og kan formidle Women’s Studies International og de andre licenser. Vi vil fremadrettet se på muligheden for tættere samarbejde med gymnasielærerne, som er vigtige ambassadører og selvfølgelig fortsat sørge for at personalet er opkvalificeret.

Svendborg Bibliotek har også lavet et flot katalog over digitale ressourcer, som kan findes her.

Vil du have en introduktion til Women’s Studies International, så kan du se det optagede webinar på engelsk fra den 25. juni 2019 her

Målgruppe og supplement

Licensen kan med fordel anvendes af studerende på ungdomsuddannelserne og på professionshøjskolerne i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner. Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning. Se: https://kub.kb.dk/konsforskning/

Har du spørgsmål til licensen Women’s Studies International, så kontakt Vibeke Nielsen

Status vedrørende Det Kgl. Bibliotek og det nationale lånesamarbejde

Udgivet d.7 februar 2020

I forbindelse med Det Kgl. Biblioteks skift af bibliotekssystem bliver der for øjeblikket testet bestillingsflow fra Netpunkt sammen med DBC med henblik på, at vi igen kan indtræde i lånesamarbejdet.

Testen forløber i to spor:

  1. Håndtering af bestillinger
    1. Test af modtagelse af bestillinger
    2. Proces af bestillinger inklusiv ship af materiale-id til låntagende bibliotek
    3. Automatisk kommunikation via fjernlånsprotokoller
  2. Test af holdingsopslag - trafiklys i netpunkt

Vi regner med at udvide testens bestillinger til at omfatte udvalgte folkebiblioteker i den kommende uge for at få afdækket samspillet med biblioteker som anvender Cicerosystemet.

Det Kgl. Bibliotek vil gerne appellere til, at kun biblioteker, som er blevet bedt om at sende bestillinger via Netpunkt, gør det i testforløbet.

Vi vil løbende informere omkring fremdriften i processen og vender tilbage med en ny status umiddelbart efter vinterferien.

Webinar: Introduktion til Masterfile Premier og andre EBSCO ressourcer

Mandag den 27. januar kl 11 fortsætter vi med introduktion til produkter, der er omfattet af Det Kgl.  Biblioteks forsøgsordning med gratis adgang for ungdomsuddannelsesinstitutioner. Folkebiblioteker, der leverer biblioteksservice til studerende, har mulighed for gratis support-adgang.

Mandagens webinar leveres af EBSCO og handler om Masterfile Premier og  andre EBSCO ressourcer, der er del af det nationale forsøg.

Webinaret vil være på engelsk.

Har du spørgsmål  til forsøgsordningen, kan du skrive til Det Kgl. Biblioteks licensservice for ungdomsuddannelser (UNGLI) ungli@kb.dk

Introduktion til Gale in Context: High School

Der er gratis webinar torsdag den 23. januar kl 11 med introduktion til Gale in Context: High School

Databasen indgår i Det Kgl. Biblioteks forsøgsordning med gratis adgang for ungdomsuddannelsesinstitutioner og folkebiblioteker, der leverer biblioteksservice til studerende.

Webinaret afholdes af forlaget og vil være på engelsk. Det er ikke nødvendigt at melde sig til.

 

 

 

Har du spørgsmål  til forsøgsordningen kan du skrive til Det Kgl. Biblioteks licensservice for ungdomsuddannelser (UNGLI) ungli@kb.dk

Det Kgl. Bibliotek og bestilling via Danbib

Som der allerede tidligere er blevet informeret om, skiftede Det Kgl. Bibliotek til et nyt fælles bibliotekssystem den 19. november 2019.

Et sådant skifte er en stor og kompliceret proces og har ikke kunnet gennemføres uden gener for Det Kgl. Biblioteks direkte personlige brugere samt naturligvis også landets øvrige biblioteker.

I forhold til de services som landets biblioteker primært efterspørger, det vil sige udlån af monografier, tidsskrifter og artikler fra tidsskrifter og aviser, har adgangen til at bestille disse været lukket i en periode.

Forudsætningen for at disse services igen kan blive stillet til rådighed i det nationale lånesamarbejde er, at Det Kgl. Biblioteks poster i Danbib bliver opdateret med en ny total eksport af ca. 12 millioner poster.

Denne proces er nu i gang og posterne begynder at blive synlige i Danbib. Posterne er dog endnu ikke bestilbare i Netpunkt og bibliotek.dk, da dette kræver, at hele bestillingsflowet bliver testet i samarbejde med DBC og nogle udvalgte biblioteker.

Denne proces er planlagt til at blive gennemført henover januar 2020 i forhold til at åbne for bestilling af monografier hurtigst muligt.

Når denne proces er gennemført, tages der fat på den næste fase, som er en helt parallel proces vedrørende tidsskrifter og aviser.

Det Kgl. Bibliotek vil løbende informere omkring fremdriften i processen.

Med Venlig Hilsen

Erik Hofmeister, vicedirektør

Gratis Webinar: introduktion til Britannica School og Academic

Udgivet 8. januar 2020

Mandag den 13. januar kl 16 er der gratis webinar med introduktion til Britannica School og Academic.

Begge produkter indgår i Det Kgl. Biblioteks forsøgsordning med gratis adgang for ungdomsuddannelsesinstitutioner og folkebiblioteker, der leverer biblioteksservice til studerende.

Britannica School og Academic er produktvarianter af Britannica Library. Webinaret kan derfor være særligt relevant, hvis du kun kender det sidste produkt.

Webinaret afholdes af forlaget og vil være på engelsk.

Har du spørgsmål til forsøgsordningen, kan du skrive til Det Kgl. Biblioteks licensservice for ungdomsuddannelser ungli@kb.dk

Webinar: Rødstrømpebevægelsen fylder 50

Af: Nicola Ravden

Vi nærmer os 8. marts og markeringen af kvindernes internationale kampdag. Den 8. april 2020 markerer 50-årsdagen for starten på Rødstrømpebevægelsen i Danmark. I den forbindelse er der lavet en spændende fagside med omfattende kilder som lanceres i februar.

 

På webinaret fortæller informationsspecialist Jytte Nielsen om rødstrømpebevægelsen og giver en introduktion til en splinterny fagside om rødstrømpebevægelsen udarbejdet i anledning af jubilæet.

Fagsiden samler den eksisterende viden om bevægelsen. Her kan man bl.a. få indblik i rødstrømpernes arbejdsformer og ideologi, finde oversigter over deres tidsskrifter og pjecer, nyde de smukke kvindeplakater og lytte til kvindemusik. Og man kan få svar på, hvad rødstrømperne læste og hvor mange byer i Danmark, der havde kvindegrupper.

Fagsiden er især tænkt til folkebiblioteker, gymnasieelever, undervisere og andre som er interesseret i 1970’erne kvindebevægelse.

D. 8. april 1970 fandt den herostratisk berømte aktion sted, da unge udklædte kvinder gik ned af strøget. Det blev starten på Rødstrømpebevægelsen i København, men bevægelsen bredte sig hurtig til hele landet. Rødstrømpebevægelsen eller den nye kvindebevægelse, som den også er blevet kaldt, udsprang af ungdomsoprøret og forandrede synet på kønsroller, kvinders kroppe, politikken og kulturlivet (bøger, film, musik osv.) Den nåede ud i alle grene af samfundet, og alle kom i berøring med den – direkte eller indirekte. Bevægelsen holdt sig kørende i små 15 år for i 1985 at nedlægge sig selv. Siden er Rødstrømpebevægelsen blevet et ikon på godt og ondt. Den er blevet glorificeret af nogle som et forbillede for søstersolidaritet og en generations modige opgør med patriarkatet. Af andre er den blevet udråbt til et rædselskabinet af aseksuelle klidmostre, mandehadere og familieopløsere.


 

Jytte Nielsen er cand.phil. i nordisk filologi og arbejder til daglig på Københavns Universitetsbibliotek som informationsspecialist inden for kønsforskning.

Hun har tidligere været ansat på KVINFO, hvor hun især har arbejdet med formidling af dansk køns- og kvindebevægelseshistorie.

(AFLYST) LIVESTREAMING AF THOMAS PIKETTY

Udgivet 06. januar 2020

EVENT FRA DET KGL. BIBLIOTEKS

INTERNATIONALE FORFATTERSCENE

Samtale mellem den franske stjerneøkonom og chefredaktør Rune Lykkeberg i Den Sorte Diamant onsdag den 27. maj kl. 20:00 – 21:30

Thomas Piketty (FR) og Rune Lykkeberg

Den verdenskendte franske økonom Thomas Piketty satte med Kapitalen i det 21. århundrede fokus på koncentrationen af rigdom hos de allerrigeste. Piketty er gæst i Den Sorte Diamant til en samtale med chefredaktør Rune Lykkeberg om opfølgeren til det, der blev kaldt en af århundredets vigtigste bøger. Den nye bog Kapital og ideologi handler om ulighedens historie og udkommer ultimo marts 2020.

Praktisk

DATO: onsdag den 27. maj kl. 20:00 – 21:30

Arrangementet livestreames til alle folkebiblioteker og ungdomsuddannelser i landet, og der kan sendes spørgsmål fra deltagerne direkte til hovedpersonerne på scenen i Diamanten.

Ideer til pre-event på det lokale bibliotek eller gymnAsie:

Inviter lokale politikere, meningsdannere eller borgere til en debat om ulighed, f.eks. med udgangspunkt i FN's Verdensmål.

Kl. 20:00-21:30 livestreames samtalen mellem økonom Thomas Piketty og chefredaktør Rune Lykkeberg. Live fra Dronningesalen i Den Sorte Diamant.

Den tiltagende globale ulighed har stået skarpt på den internationale dagsorden de seneste årtier. Den er blevet diskuteret på kryds og tværs, målt og vejet, og har været genstand for offentlig bekymring.

Thomas Piketty fik allerede som 22-årig sin ph.d. i økonomi fra London School of Economics og gjorde lynkarriere med adskillelige hædersbevisninger og priser. Hans internationale gennembrud skete med bogen Kapitalen i det 21. århundrede i 2013, som har solgt mere end 2,5 millioner eksemplarer på verdensplan. Bogen høstede stor opmærksomhed og i et omfang, der sjældent er set med nogen andre økonomibøger.

Kapital og ideologi er på én gang en genfortælling af verdenshistorien, en skarp kritik af nutidens politik og et dristigt bud på et nyt og mere fair økonomisk system. Mens Kapitalen i det 21. århundrede dokumenterede stigningen i ulighed, analyserer han i Kapital og ideologi ulighedens historie - og fremhæver, hvordan forskellige ideologier har opretholdt uligheden gennem et årtusinde. Bogen var ved udgivelsen en begivenhed og er uomgængelig læsning for dem, der både vil have en kritisk forståelse af det bestående samfund og et sprog til at tale om en mere retfærdig fremtid.


Rune Lykkeberg er uddannet i litteraturvidenskab og filosofi fra Københavns Universitet og har en lang journalistisk karriere bag sig. Siden 2016 har han fungeret som chefredaktør for Dagbladet Information. Han har gennem årene beskæftiget sig indgående med vestens politiske, intellektuelle og kulturelle tilstand, og har tidligere interviewet Piketty

International Forfatterscene vil med internationale og dagsordensættende gæster udfordre publikums eksisterende holdninger og inspirere til meningsdannelse. Med både klassisk dannelse, digital dannelse og meningsdannelse i centrum er det derfor helt oplagt, at serien finder sted på Danmarks nationalbibliotek, hvis rolle det blandt andet er at gøre kulturarv og oplysning tilgængelig for den brede danske befolkning.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Sarah van Gellekom svge@kb.dk.

Live streaming af Jonathan Safran Foer

- EVENT FRA DET KGL. BIBLIOTEKS INTERNATIONALE FORFATTERSCENE

Den 17. marts 2020 kan alle folkebiblioteker og ungdomsinstitutioner gratis livestreame samtalen mellem den store amerikanske forfatter Jonathan Safran Foer og tidligere klima- og energiminister Connie Hedegaard fra Den Sorte Diamant

Jonathan Safran Foer og Connie Hedegaard

Klimaforandringerne har gjort sit indtog i litteraturen, hvor nu også forfatterne tager stilling til det allestedsværende emne, og præsenterer deres bud på løsninger. Jonathan Safran Foer er gæst i Den Sorte Diamant til en samtale med tidligere klima- og energiminister Connie Hedegaard om sin helt nye nonfiction bog, We are the Weather, som netop sætter fokus på klimaforandringerne.

Praktisk

DATO: tirsdag den 17. marts kl. 20:00 – 21:30 Arrangementet livestreames til alle folkebiblioteker og ungdomsuddannelser i landet, og der kan sendes spørgsmål fra deltagerne direkte til hovedpersonerne på scenen i Diamanten.

Ideer til pre event på det lokale bibliotek eller gymnasie:

Få dine lokale klimaaktivister eller politikere til at stille op og fortælle, hvordan DE mener, vi skal gribe truslen om klimaforandringer an.  Eller lav et pré-event om amerikansk litteratur eller de store New Yorker-forfattere, som Paul Auster, Jonathan Franzen og Siri Hustvedt.

Kl. 20:00-21:30 livestreames samtalen mellem forfatter Jonathan Safran Foer og tidligere klima- og energiminister Connie Hedegaard.

Live fra Dronningesalen i Den Sorte Diamant.

 

Jonathan Safran Foer fik sit store gennembrud med debutbogen Everything is Illuminated i 2001, på dansk Alting bliver oplyst, da han var blot 24 år gammel, og blev belønnet med blandt andet Guardian First Book Award i 2002.

 

Sidenhen er han blevet kendt for sit utraditionelle greb om både historiske og private traumer. Det gælder blandt andet i bestselleren Ekstremt højt og utrolig tæt på, hvor han gennem den 9-årige Oscar fortæller en af de mange ulykkelige historier i forbindelse med terrorangrebet på World Trade Center.

 

I 2009 udkom nonfiction-bogen Om at spise dyr, som markerede Foers skift til en mere faglitterær genre. Essaysamlingen portrætterer den industrialiserede kødproduktion i USA og stiller spørgsmålstegn ved det at spise kød.

We are the Weather udkommer på dansk den 2. marts med titlen Vi er Vejret. Her tager han fat på et af de helt store spørgsmål, som mange af os kæmper med. For hvad kan vi selv gøre, når det kommer til klimaforandringer? Kan vi indlede vores kamp mod klimaforandringerne ved hjælp af noget så simpelt som kniv og gaffel? Behøver vi at tage en kold tyrker fra al kød? Eller begynder det hele med, hvad vi spiser – og ikke spiser – til morgenmad?!

Connie Hedegaard har en omfattende politisk karriere bag sig, som tæller magtfulde positioner som blandt andet forhenværende klima- og energiminister og klimakommissær i EU. Hun er bestyrelsesformand for den grønne tænketank CONCITO. Desuden har hun sideløbende fulgt Foers forfatterskab med stort engagement.

International Forfatterscene vil med internationale og dagsordensættende gæster udfordre publikums eksisterende holdninger og inspirere til meningsdannelse. Med både klassisk dannelse, digital dannelse og meningsdannelse i centrum er det derfor helt oplagt, at serien finder sted på Danmarks nationalbibliotek, hvis rolle det blandt andet er at gøre kulturarv og oplysning tilgængelig for den brede befolkning.

Muligheder for artikler mens Digital Artikelservice er suspenderet

Udgivet 17. december 2019

Der er flere muligheder for at skaffe artikler ud over almindeligt fjernlån, mens Digital Artikelservice er suspenderet. Der findes en del Open Access tidsskrifter, som det er muligt at skaffe artikler fra. Danske Open Access tidsskrifter kan som hovedregel fremsøges i bibliotek.dk.

Tidsskrift.dk – indeholder ca. 150 faglige, videnskabelige- og kulturelle tidsskrifter, der er tilgængelig for alle. Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst.

Den danske forskningsdatabase – indeholder ca. 1 mio. forskningspublikationer. Det er en dansk portal over den danske forskning, de danske forskere og de danske forskningsinstitutioner. Databasen dækker publiceret litteratur bl.a. videnskabelige artikler og phd. afhandlinger.

Udenlandsk Open Access er sværere tilgængeligt, men en rigtig god kilde er Directory of Open Access Journals (DOAJ) fra Lund Universitet. DOAJ indeholder mere end 14.000 tidsskrifter indeholdende ca. 4,4 mio artikler fra 130 lande.

Brug licenserne
Folkebiblioteker, der har tegnet licens på f.eks. Infomedia, Pressreader og RB Digital Magazines, har mulighed for at give deres borgere adgang til artikler herfra.

Foruden artikler fra aviser, giver Infomedia adgang til artikler fra ca. 500 fagblade og magasiner, og de fleste biblioteker har abonnement. Magasiner omfatter bl.a. Alt om data, Illustreret Videnskab og Ugeskrift for læger. Licensen til Pressreader giver adgang til 7000 udenlandske aviser og magasiner fra 120 forskellige land. RB Digital Magazines giver adgang til ca. 350 hovedsagelig engelsksprogede magasiner, men der er også en håndfuld danske tidsskrifter.

Læs mere om licenserne på Centralbibliotek.dk

Vi informerer løbende om Digital Artikelservice
Det Kgl. Bibliotek arbejder på højtryk for at få Digital Artikelservice op at køre igen, og vi vil informere løbende om udviklingen her i nyhedsbrevet. Har du spørgsmål til Digital Artikelservice, er du velkommen til at kontakte Vibeke Nielsen.

Nyt Bibliotekssystem på Det Kgl. Bibliotek

Udgivet 12. december 2019

I forbindelse med at Det Kgl. Bibliotek tog sit nye bibliotekssystem i brug den 19. november 2019, har bibliotekerne oplevet problemer med at logge ind i det ny system, eksempelvis for at forny deres lån.

For at imødegå de problemer, som dette medfører for bibliotekerne, iværksætter det Kgl. Bibliotek en procedure, hvor bibliotekernes lån automatisk bliver fornyet, hvis betingelserne for en fornyelse er opfyldt. Dette betyder, at alle lån hvor der ikke er andre lånere som har reserveret materialet, vil blive automatisk fornyet.

Det Kgl. Bibliotek forventer at bibliotekernes problemer med at logge ind i det ny system vil være løst inden jul.

Nordisk netværksmøde på Oodi i Helsinki

Der var 31 deltagere fra de nordiske lande på mødet i Nordisk Biblioteksnetværk, og dagen startede med aktiv lytning i mindre grupper og derefter diskussion af best practice på området i Norden. Der blev præsenteret mange inspirerende idéer bl.a. chat-lab i finsk, sprogkursus/cafe, spejlbillede for etniske minoriteter på bibliotekerne og story-karavane.

RONN
Ahmad Joumaa fortalte derefter om strategien RONN – Relations, Openness, Needs & Network. Ahmad illustrerede strategien med uddybende historier, der bl.a. omfattede vinterbadning, hvordan sproglige minoriteter kan inddrages i en eksisterende strikkeklub, hvordan biblioteker kan støtte folk i at beholde deres egen identitet samt eksempler på, hvordan dialog er vigtig for at kunne bestemme reelle behov.

Oodi
Efter frokost var deltagerne på en inspirerende rundvisning på det fantastiske bibliotek fra december 2018 og programmet blev derefter afrundet med brugeroplevelser fra ’We read together’ i Finland samt Kemê Pellicer fra Critical Friends.

Se referatet og alle præsentationerne fra netværksmødet her: http://www.statsbiblioteket.dk/sbci/videncenter/nordic-best-practice-network/nordisk-biblioteksnetvaerk

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt Vibeke Nielsen vin@kb.dk

Webinar Materiale: De digitale samlinger

Hent præsentationen fra webinaret om Det Kgl. Biblioteks digitale samlinger

HENT PRÆSENTATIONEN FRA webinaret og FÅ MERE VIDEN OM Det Kgl. Biblioteks digitale samlinger


Handlinger tilknyttet webside