Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Nyheder for biblioteker
For biblioteker
Navigation
 

Nyheder for biblioteker

Hvorfor er biblioteket og litteraturen et enestående rum for læring?

Udgivet 8.april 2019

På konferencen ’Litteratur, kultur og formidling – digitalt og globalt’ vil Sofie Jama tage udgangspunkt i biblioteket og litteraturen som et enestående intimt rum for læring, opdagelse og frihed for etniske minoriteter, i særdeleshed piger og unge kvinder. Sofie vil dels fortælle om sine egne erfaringer med biblioteker som teenager og ung kvinde i Danmark, og om hvordan biblioteket for hende har været en nøgle til det danske samfund og sit eget liv.

Sofie Jama

Program:

9.30 - 10.00 Ankomst med morgenbrød og kaffe/te
10.00 - 10.10 Velkomst v/Eva Fahnøe Buch
10.10 - 11.00 Multikulturel litteratur i det multikulturelle klasserum v/ Nadia Mansour
11.00 - 11.20 Præsentation af Verdensbiblioteket og erfaringer fra nordisk projekt 2016-2019 v/ Mette Plambech Haugsted og Nicola Ravden
11.20 - 12.00 Erfaringer og prototyper fra projekt Det digitale i det lokale v/ Vibeke Nielsen og Mette Plambech Haugsted
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 14.15 Den digitale udvikling i ’The Global South’ v/ Octavio Kulesz
14.15 - 14.30 Kaffepause
14.30 - 15.30 Biblioteket og litteraturen som et enestående rum for læring v/ Sofie Jama
15.30 - 15.45 Opsamling og afrunding v/ Vibeke Nielsen
Der er mulighed for at få en guidet rundtur på Det Kgl. Biblioteket kl. 16-17 efter konferencen.

 

Sidste chance for tilmelding på fredag!
Torsdag den 9. maj afholdes konferencen på Det Kgl. Bibliotek i København, og der er stadig nogle ledige pladser. Deadline for tilmelding er fredag den 12. april.

Konferencen er finansieret af midler fra:
Projekt ”Det digitale i det lokale”, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje. Nordisk projekt, der i perioden 2016-2019 har arbejdet på at skaffe digitale materialer til sproglige minoriteter, der er tilgængelige via Verdenbiblioteket.dk. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd. Nordisk biblioteksnetværk, der er en del af det nordiske projekt ”Inkluderende kulturliv i Norden”, der er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Invitation: kom og mød os på Bibliotekspolitisk Topmøde

Udgivet 9. april 2019

Musikhuset i Esbjerg

Kære bibliotekskollega!

Kom og mød os på Bibliotekspolitisk Topmøde i Esbjerg den 11. og 12. april, hvor du kan finde os på stand 8 og 9.

Det Kgl. Bibliotek har i 2019 særlig fokus på at få vores samlinger og services endnu bredere ud til borgerne – via folkebibliotekerne.

Vi vil derfor gerne invitere til dialog. I 2018 spurgte vi alle folkebibliotekerne om jeres kendskab til, og interesse for Det Kgl. Biblioteks samlinger og services.

Mange af jer viste stor interesse men også begrænset kendskab til nogle af vores tilbud. Det vil vi gerne lave om på! Så kom og mød os på standen, så vi kan blive klogere på jeres ønsker og ideer til fremtidigt samarbejde.

Vi ses i Esbjerg den 11. april.

Verdensbiblioteket åbnet i norsk udgave

Udgivet 1. april 2019

Tirsdag den 26. marts lancerede Nasjonalbiblioteket ved et officielt arrangement Verdenbiblioteket.no.

Den norske pendant til verdensbiblioteket.dk er blevet til i et nordisk samarbejde, og Det Kgl. Bibliotek var repræsenteret ved to medarbejdere fra BiblioteksCenter for Integration, Eva Fahnøe Buch og Mette Plambech Haugsted.

Sidstnævnte var inviteret som oplægsholder og fortalte om Det Kgl. Biblioteks formidlingsprojekt Det Digitale i det Lokale, der forsøger at skabe enkle formidlingskoncepter til folkebibliotekerne.

Den norske repræsentant fra Nordisk Ministerråd og Stortingsrepræsentant Jorodd Asphjell var gæst og ønskede tillykke med lanceringen.

Besøg Verdensbiblioteket.no

Ny national licens til folkebibliotekerne

Udgivet 28. marts 2019

Alle folke- og forskningsbiblioteker har nu gratis adgang til reference- og fuldtekstdatabasen Women’s Studies International. Adgangen er tilvejebragt via en licensforhandling mellem Det Kgl. Bibliotek og EBSCO.

Indhold
Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer, og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag. Af basens ca. én million primært engelsksprogede referencer er ca. 10 % fuldtekst. En del af de resterende referencer (især tidsskriftsartiklerne) kan tilgås i full text på Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

Databasens store force er dens registrering af videnskabelige artikler i de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter. Alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.

Målgrupper til licensen
Databasen kan med fordel anvendes af studerende på ungdomsuddannelserne og på professionshøjskolerne i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner. Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning >>

Adgang via IP-adresser
EBSCO har fået en liste med de nyeste IP adresser fra DDB, og via listen åbner de op for adgangen til Women’s Studies International. For at få adgang til databasen skal dit bibliotek bare benytte dette link >>

Der er adgang frem til 31. december 2019.

DDB opretter Women’s Studies International i ERMS i uge 14, så dit bibliotek kan få de sædvanlige oplysninger om licenser.

Har du brug for tekniske assistance, så kontakt Helene Gundersen Thodorou hos EBSCO,

Venlig hilsen Det Kgl. Bibliotek

Den digitale udvikling i ’The Global South’

Udgivet d. 14. marts 2019

Den meget anerkendte ekspert Octavio Kulesz giver et oplæg om digitale tendenser på konferencen ’Litteratur, kultur og formidling – digitalt/globalt’ torsdag den 9. maj på Det Kgl. Bibliotek i København.

Lidt mere om Octavio Kulesz
Octavio Kulesz er argentinsk digital udgiver, filosof og iværksætter. Han er direktør for Teseo, et af de første akademiske e-forlag i Latinamerika. Han er også forfatter til flere rapporter, der har bidraget til en dybere forståelse af de digitale tendenser, såsom ’Digital Publishing in Developing Countries’, udgivet i 2011 på spansk, fransk, engelsk og kinesisk. Siden 2012 har han været koordinator for Digital Laboratory of the International Alliance of Independent Publishers, der er baseret i Paris. Han er også UNESCO-ekspert på konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformer. Hans arbejde fokuserer på emner relateret til kulturområdet i den digitale tidsalder, og især på elektronisk udgivelse.

Octavio Kulesz

Den teknologiske revolution
I de sidste to årtier har digitale teknologier revolutioneret måden, kulturelt indhold skabes, distribueres og tilgængeliggøres på. Faktisk er hele industrier som forlag, musik og film blevet fuldstændig ændret af fremkomsten af internettet, smartphones, kunstig intelligens og andre innovationer.

I bogbranchen har de amerikanske platforme - især Amazon med Kindle og Apple med iPhone og iPad - været pionererne og indtager en central rolle på den globale kulturelle scene. Disse vestlige spillere står imidlertid i dag over for hård konkurrence fra kinesiske platforme som Baidu, Tencent, Alibaba, som er medvirkende til at ændre måden, folk læser og får adgang til kultur på.

De gigantiske amerikanske og kinesiske platforme har gjort det vanskeligt for lokale spillere at finde deres plads i det nye teknologiske landskab, især i udviklingslande, hvor infrastruktur og investeringer er knappe. Men i ’The Global South’ er der nogle meget interessante lokale aktører, der formår at producere og formidle digitale publikationer mod alle odds.

Konference 9. maj
På konferencen ’Litteratur, kultur og formidling – digitalt/globalt’ torsdag den 9. maj på Det Kgl. Bibliotek i København vil Octavio Kulesz fokusere på de vigtigste tendenser, der karakteriserer oprettelsen og forbruget af e-bøger, lydbøger og andre formater af digitale publikationer i udviklingsregioner - især i Latinamerika, Afrika syd for Sahara, den arabiske verden og Indien.

Konferencen er finansieret af midler fra:
Projekt ”Det digitale i det lokale”, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje.

Nordisk Projekt, der i perioden 2016-2019 har arbejdet på at skaffe digitale materialer til sproglige minoriteter, der er tilgængelige via Verdenbiblioteket.dk. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Nordisk Biblioteksnetværk, der er en del af det nordiske projekt ”Inkluderende kulturliv i Norden”, som er finansieret af Nordisk Ministerråd.

To ny tilbud fra BiblioteksCenter for Integration ser dagens lyse

Udgivet 13. marts 2019

Tosprogspakker med børnebøger
BiblioteksCenter for Integration lancerer som det ene af to tilbud tosprogspakker med børnebøger, hvori der er to sprogvarianter af samme titel. Bøgerne er nøje udvalgt med populære titler, og titlerne er på sprog, hvor vi oplever stor efterspørgsel. Bøgerne er primært titler til førskolealderen, men der er enkelte læs-selv-bøger eller højtlæsningsbøger for de lidt ældre børn. Se hele udvalget på vores hjemmeside.

Værd at vide om tosprogspakkerne:

 • Lånetiden er seks måneder
 • En pakke består af én titel i to sprogudgaver – altså to bøger
 • Hver bog er chippet og klar til udlån. Bøgerne skal håndteres på samme måde som et depot fra BiblioteksCenter for Integration
 • Udlånet sker efter først til mølle-princippet
 • Der er seks eksemplarer af hver titel og sprogkombination
 • Sprogpakkerne tilbydes på syv sprog

Udlånet af tosprogspakker er en forsøgsordning. Lån pakkerne på vores hjemmeside.

Børnebøger med parallelsprog
Det andet nye tilbud fra BiblioteksCenter for Integration er bøger med parallelsprog. Bøgerne er velegnet til børn, der er nye læsere og til højtlæsning i hjem med flere sprog.

Værd at vide om bøgerne med parallelsprog:

 • Lånetiden er seks måneder
 • Bøgerne er chippet og klar til udlån. Bøgerne skal håndteres på samme måde som et depot fra BiblioteksCenter for Integration
 • Udlånet sker efter først til mølle-princippet
 • Der er seks eksemplarer af hver titel
 • Bøgerne fås i arabiske og polske parallelsprogsudgaver

Udlånet af bøger med parallelsprog er en forsøgsordning. Lån bøgerne på vores hjemmeside

Det digitale i det lokale – design thinking

Udgivet 8. marts 2019

Projektets formål er med afsæt i Verdensbiblioteket og relaterede tilbud at udvikle og afprøve nye koncepter og metoder til formidling af digitale tilbud i det fysiske rum. I projektet bruger vi metoden design thinking, hvor vi udvikler prototyper på formidlingstiltagene, der hele tiden testes på målgruppen og tilrettes.

Hvem deltagere i projektet
Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje, og syv folkebiblioteker deltager i projektet sammen med Det Kgl. Bibliotek. Det er Herning, Horsens, Hvidovre, Ishøj, Odense, Varde og Vejle. Bibliotekerne i København, Høje Taastrup, Kolding, Vejen og Aarhus er desuden tilknyttet projektet, men udvikler og tester ikke formidlingstiltag. De deltagende biblioteker er lige nu i fuld gang med den anden test af de forskellige formidlingstiltag.

Lidt mere om metoden
Inden vi overhovedet startede med at udvikle formidlingskoncepterne, udviklede projektbibliotekerne på idéer til tiltagene, hvilket skete via lokal brainstorm og en fælles workshop for alle projektbiblioteker. Efterfølgende blev idéerne testet på 2-3 personer fra målgruppen, så det blev klart, om formidlingstiltagene var relevante og mulige at gennemføre. Først derefter blev den første prototypen lavet og testet i løbet af efteråret 2018. Efter testen blev formidlingstiltagene evalueret og tilrettet. Projektbibliotekerne delte erfaringerne fra den første test på en fælles workshop i januar 2019, så vi igen kan teste tilrettede prototyper frem til og med marts 2019.

Efter den sidste test bliver der lavet en evaluering af alle ni formidlingstiltag, og det skal resultere i fem konkrete og differentierbare formidlingskoncepter, der kan udbredes nationalt til alle interesserede folkebiblioteker. De færdige koncepter skal skabe synlighed af bibliotekernes digitale tilbud i det fysiske biblioteksrum og i relevante rum tæt på borgeren (sprogskoler, børnehaver, pædagogiske læringscentre etc.).

Mere information
Når alle de deltagende projektbiblioteker har testet deres formidlingstiltag, vil der komme en artikel om de foreløbige resultater og en uddybende beskrivelse af formidlingstiltagene. Der afholdes en afsluttende konference for projektet den 9. maj for alle interesserede.
Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

Hvis du vil vide mere om projektet så kontakt projektleder Vibeke Nielsen.

Værktøjer til formidling af fremmedsprogede materialer

Udgivet 4. marts 2019

Kender du BiblioteksCenter for Integrations Online Videncenter? Her er værktøjer til formidling i biblioteket, og du kan frit bruge løs af dem. Du kan eksempelvis finde

Formidling i det fysiske rum
Vi har den seneste tid fokuseret på at udvide kendskabet til de sprog, BiblioteksCenter for Integration tilbyder biblioteksmaterialer på. Dertil følger også formidlingsservices, og man kan nu finde nye bibliotekstekster på snart 18 sprog, der kan bruges til opslag på sociale medier, skilte på bibliotekerne eller noget helt tredje. Vi opdaterer løbende med nye sprogvarianter, så vi kan tilbyde de oversatte tekster på lige så mange sprog, som vi tilbyder biblioteksmaterialer på.

Kurdisk og kinesisk på verdensbiblioteket.dk
Nu kan du nemt finde kurdiske og kinesiske bøger. Vi køber bøger skrevet på sorani- og kurmancikurdisk, der er de to største kurdiske dialekter, og mandarin. De bøger, vi har købt ind i 2018, kan man nu se på verdensbiblioteket.dk. Bøgerne har tosproget metadata, så man som slutbruger kan inspireres på sit eget skriftsprog, og man som formidler kan læse sig til bogens handling på dansk. Se de spritnye bøger online og vælg sprog.

Kom til nordisk netværksmøde i København

Udgivet 1. marts 2019

Der er den 8. maj mulighed for at deltage i næste møde i det nordiske biblioteksnetværk. Netværksmødet holdes onsdag den 8. maj på Tingbjerg Bibliotek, og der bliver en rundvisning på det nye bibliotek. Det er gratis at deltage, og der er mulighed for at få inspiration til arbejdet med sproglige minoriteter fra kollegaer i hele Norden.

En foreløbig evaluering af netværket i november 2018 viste, at halvdelen af undersøgelsens respondenter havde fået inspiration til nye tiltag og services via netværket. Der vil i løbet af dagen være rig mulighed for at networke med nordiske kollegaer.

I forbindelse med mødet i nordisk biblioteksnetværk afholdes dagen efter konferencen Litteratur, kultur og formidling – digitalt/globalt, som også kan være relevant for dig.
Læs mere om konferencen her >>

Foreløbigt program:
9.45-10.00 Ankomst og morgenbrød
10.00-10.10 Velkomst
10.10-11.15 Præsentationsrunde* v/ Vibeke Nielsen (DK)
11.15-11.45 Critical friends – v/ Kemê Pellicer (FI)
11.45-12.30 Frokost/Lunsj
12.30-13.15 Rundvisning
13.15-14.00 Nasjonalbibliotekets opsamling af erfaringer med sprogcaféer v/ Nisrin Maktabi Barkouki (N)
14.00-14.15 Kaffepause
14.15-15.00 Nordisk projekt om digitale materialer til sproglige minoriteter v/ Marit Vestlie (N)
15.00-15.15 Afrunding på netværksmødet
*Præsentationsrunden er også vidensdeling, så alle deltagere skal fortælle lidt om deres arbejde med sprogcaféer, læseklubber og lignende. Der er mulighed for at deltage i en fælles middag onsdag den 8. maj i København, hvor man selv betaler for mad og drikke. Nærmere oplysninger om sted og tid kommer senere.

Baggrunden for netværket
Netværkets formål er at dele erfaringer og best practice på tværs af norden om sprogcaféer, læseklubber, medborgerskabskurser og lignende inkluderingstiltag, hvor bibliotekerne tilbyder generel træning af sprog og kulturforståelse samt hjælp med konkrete sproglige, kulturelle og digitale dagligdags udfordringer, social kontakt og kontakt med myndigheder m.v.

Netværket mødes på lokale biblioteker to gange om året – forår og efterår på skift i de nordiske lande. Når det er muligt og relevant, afholdes netværksmøderne i forbindelse med konferencer, hvilket vil give målgruppemæssige, økonomiske og deltagermæssige synergier.

Det Kgl. Bibliotek er sekretariat for det nordisk netværk for professionelle, der arbejder med sprogcaféer, læseklubber og lignende på folkebiblioteker. Netværket er en del af det nordiske projekt ”Kulturlivets og frivillighedens rolle i integrering og inkludering” – også kaldet ”Inkluderende kulturliv i Norden”. Netværket udfylder en rolle i den del af projektet, der handler om udvikling af inkluderende lokalsamfund.

Læs mere om netværket og de tidligere møder på hjemmesiden >>

Tilmelding til netværksmødet

Tid: 8. maj 2019 kl. 9.45-15.15
Sted: Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus, Skolesiden 4, 2700 Brønshøj
Tilmelding: Deadline for tilmelding er onsdag den 24. april.

Konference: Litteratur, kultur og formidling – digitalt/globalt

Udgivet 1. marts 2019

Vi afholder konference om den globale litteratur (også den digitale) og inspirerer til det fremadrettede arbejde på bibliotekerne med formidling til den flersprogede målgruppe. Konferencen finder sted den 9. maj på Det Kgl. Bibliotek i København. Der er åbent for tilmelding.

Litteraturens betydning
Forfatter Sofie Jama holde et oplæg med udgangspunkt i sin meget roste debutroman ”Et andet menneske et andet liv”. Sofie Jama er født i Somalia i 1982 og kom til Danmark som flygtning i midten af 1990’erne.

Sofie Jama siger selv i et citat i Weekendavisen 11. januar 2019 ”Det lyder måske ganske banalt, men jeg tror virkelig på, at litteraturen kan være et sted, hvor man kan lære at leve med den historie og de traumer, man måtte have – og de rødder, man måtte mangle. Min fortælling er en nomadefortælling, den er foranderlig og papirløs, og på den måde passer den til romanen som en form, hvor flertydighed og manglende dokumentation ikke er en mangel, tværtimod".

Global, digital litteratur og det multikulturelle klasserum
Programmet vil blandt andet også byde på et oplæg af Octavio Kulesz fra Argentina om den digitale litteraturs fremtid i ikke-vestlige lande. Octavio Kulesz er UNESCO ekspert inden for kulturel diversitet, digital kreativitet og kunstig intelligens, og er en anerkendt kapacitet inden for området.

Nadia Mansour vil fortælle om ”Multikulturel litteratur i det multikulturelle klasserum”.
Læs mere i denne artikel >>

Konferencen vil give deltagerne inspiration til det fremadrettede arbejde på bibliotekerne med formidling til den flersprogede målgruppe. Der vil efter konferencen kl. 16-17 være mulighed for at komme på en guidet rundvisning på Det Kgl. Bibliotek.

Dagens program tager udgangspunkt i Verdensbiblioteket, hvor der i regi af et nordisk projekt 2016-2019 er anskaffet e-bøger og lydbøger på forskellige sprog. Desuden videndeler projekt ’Det digitale i det lokale’ erfaringerne med at udvikle formidlingskoncepter for digitale services via metoden design thinking.

Tilmelding til konferencen

Tid: Torsdag den 9. maj 2019
Sted: Det Kgl. Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K Forplejning: Morgenmad, kaffe/te, frokost og kage
Pris: kr. 400,- + moms
Tilmeldingsfrist: 12. april

 

 

Foreløbigt program:
9.30-10.00Ankomst med morgenbrød og kaffe/te
10.00-10.10 Velkomst og dagens program
10.10-10.55 Keynote speaker – Nadia Mansour - Multikulturel litteratur i det multikulturelle klasserum
10.55 -11.35 Om det nordiske projekt inkl. præsentation af tjenesten og erfaringer
11.35-12.30
Keynote speaker Octavio Kulesz
12.30-13.15 Frokost
13.15-13.35 Udviklingen i det arabiske marked for lydbøger v/Husam Kranda, Kitab Sawti
13.35-14.15 Erfaringer fra projekt Det digitale i det lokale
14.15-14.30 Pause med kage og kaffe/te
14.30- 15.30 Keynote speaker - Sofie Jama
15.30-15.45 Opsamling og afrunding
Rundvisning på Det Kgl. Bibliotek starter kl. 16.

Mere information

Der vil i de kommende uger komme mere information om oplægsholdere og programmet.

Følgende projekter og netværk har bidraget til finansieringen af konferencen: Projekt ”Det digitale i det lokale”, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje. Nordisk projekt, der i perioden 2016-2019 har arbejdet på at skaffe digitale materialer til sproglige minoriteter tilgængeliggjort via Verdenbiblioteket.dk og finansieret af Nordisk Ministerråd. Nordisk biblioteksnetværk, der er en del af det nordiske projekt ”Inkluderende kulturliv i Norden”, der er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Har du spørgsmål til konferencen eller projekterne, så kontakt projektleder Vibeke Nielsen.

Litteratur og kultur til sproglige minoriteter Konference 9. maj

Udgivet 7. februar 2019

Af Vibeke Nielsen,

Sæt kryds i kalenderen den 9. maj!

BiblioteksCenter for Integration holder på Det Kgl. Bibliotek i København en konference torsdag den 9. maj, hvor der vil være inspiration fra danske og udenlandske oplægsholdere samt vidensdeling fra flere projekter. Konferencens fokus er formidling, litteratur og kultur til sproglige minoriteter. Der bliver åbnet op for tilmelding til konferencen 1. marts!

Oplægsholder på konferencen
Nadia Mansour vil holde et oplæg om ”Multikulturel litteratur i det multikulturelle klasserum”. Nadia vil komme ind på, hvorfor det med den stigende kulturelle, sproglige, religiøse og etniske diversitet i samfundet er vigtigt at overveje hvilke fortællinger, vi indskriver i danskfaget, og hvorfor og hvordan vi vælger at arbejde med disse. I dette oplæg bliver I præsenteret for Nadias igangværende forskning: "En undersøgelse af elevers identitetsforhandlinger i arbejdet med multikulturel litteratur". Nadias forskning definerer begrebet multikulturel litteratur i dansk kontekst og udvikler pejlemærker til, hvordan man kan arbejde med disse tekster uden at stigmatisere bestemte elever. I oplægget kommer Nadia også ind på den dominerende ”hvide uskyldighed” og ”farveblinde racisme”, der eksisterer i samfundet, og som bliver tematiseret litterært i moderne, danske tekster.

Læs mere om Nadia Mansour på: Cultureways.dk, og hendes seneste artikel kan læses på: Videnomlaesning.dk i tidsskrift nr. 24: Unges tekstverdener- på kryds og på tværs.

Der vil i den kommende tid blive annonceret om de øvrige oplægsholderne på konferencen her i nyhedsbrevet. Har du spørgsmål vedrørende konferencen så kontakt projektleder Vibeke Nielsen

Konferencen er finansieret af midler fra:
Projekt ”Det digitale i det lokale”, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje. Nordisk projekt, der i perioden 2016-2019 har arbejdet på at skaffe digitale materialer til sproglige minoriteter, der er tilgængelige via Verdenbiblioteket.dk. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd. Nordisk biblioteksnetværk, der er en del af det nordiske projekt ”Inkluderende kulturliv i Norden”, der er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Folkebibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek 2019

Af Nicola Ravden, specialkonsulent, Det Kgl. Bibliotek

Det Kgl. Bibliotek gennemførte ultimo 2018 en national spørgeundersøgelse blandt folkebibliotekerne med henblik på at måle kendskab til og interesse for vores samlinger, services og arrangementer. 90 % af jer besvarede undersøgelsen i oktober, mange tak for det!

Undersøgelsen viste generelt et meget stort kendskab til og interesse for de ”klassiske” overbygningsservices (94 % kendskab), og et mindre kendskab til samlingerne på Det Kgl. Bibliotek i København (34 % kendskab), der dog alligevel blev vurderet interessante for folkebibliotekernes brugere.

Som opfølgning på spørgeundersøgelsen blev der i december afholdt to workshops med 15 deltagere fra forskellige biblioteker i øst og vest for at få nogle konkrete input til, hvordan Det Kgl. Bibliotek kan blive bedre til at komme bredere ud til borgerne med vores tilbud – via folkebibliotekerne.

Deltagerne kom fra centralbibliotekerne i Aalborg, Gentofte, Herning, Odense og Vejle samt fra biblioteker i Billund, Horsens, Gladsaxe, Greve, Kolding, København, Randers og Aarhus.

På workshopsene blev der identificeret de mest relevante målgrupper og services – set med folkebibliotekernes øjne, og der blev arbejdet med at formulere 14 konkrete indsatser, som Det Kgl. Bibliotek vil arbejde fokuseret med i 2019, som en del af vores handlingsplan i forhold til folkebibliotekerne.

De områder, vi arbejder videre med i 2019, dækker tiltag inden for kommunikation, kompetenceudvikling for biblioteksansatte, metadata og infrastruktur, formidling, kanaler og samarbejder.

Nogle af de vigtigste input som vi arbejder med i 2019 er:

 • Brug folkebibliotekernes platforme og infrastruktur • Kommuniker og formidl tematisk og målgruppeorienteret – med brugerne i centrum
 • Koordiner tiltag med folkebibliotekerne i forhold til nationale indsatser, temaer og årshjul
 • Hav fokus på de vigtigste målgrupper:
  Folkebibliotekernes ansatte
  Studerende på ungdomsuddannelser
  Amatørforskere/slægtsforskere
  Studerende på videregående uddannelser
  Musikinteresserede
  Litteraturinteresserede


Workshopdeltagere fra folkebibliotekerne


Vi vil i løbet af de kommende måneder invitere til en række webinarer, temadage og arrangementer og arbejder videre med at pakke vores formidling om samlinger og services på en måde, så det gerne skulle nå endnu bredere ud til borgerne via folkebibliotekerne. Vi er samtidigt i gang med at indgå aftaler med diverse platforme og netværk, med henblik på at indarbejde vores indhold og kommunikation i folkebibliotekernes eksisterende kanaler og platforme.

I løbet af de kommende måneder vil vi også invitere folkebiblioteker og andre interessenter til at komme med konkrete inputs til, hvordan vores nye hjemmeside www.kb.dk kan designes på en optimal måde i forhold til folkebibliotekernes behov.

Ny indgang til viden om kønsforskning

Udgivet 11. januar 2019

Det Kgl. Bibliotek har fået en fagside for kønsforskning. På fagsiden er der oversigter og links til nogle af de vigtigste introduktioner til kønsforskningens teorier og metoder, til kernetidsskrifter og databaser. Derudover er der links til kildemateriale og fortællinger om de danske og nordiske kvindebevægelser og links til international kønsstatistik og ligestillingspolitik.

Fagsiden henvender sig til alle interesserede i kønsforskning, kønshistorie og ligestillingspolitik, og er tænkt som en ressource, der skal kunne bruges af alle uanset uddannelsesbaggrund og geografisk placering.
Evt. spørgsmål rettes til informationsspecialist Jytte Nielsen jyni@kb.dk

Se fagsiden her >>

Nu kan du finde bøger på pashto, dari og somali på Verdensbiblioteket.

Udgivet 9. januar 2019

Af Mette Plambech Haugsted

Her fra starten af 2019 kan vi endelig vise flere bøger fra BiblioteksCenter for Integrations store bogsamling. I første omgang udvider vi den digitale visning af samlingen med tre nye sprog - dari, pashto og somali. Bøgerne er nemme at finde på Verdensbiblioteket og guider brugeren direkte videre til bestilling på bibliotek.dk.

Hvis I som bibliotek ønsker et depot med nogle bestemte titler, kan I som vanligt lave en bestilling af et emnedepot på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside.

Er der overensstemmelse mellem Verdensbibliotekets indhold og BiblioteksCenter for Integrations samling?
Det korte svar er nej. De titler, der kommer online på Verdensbiblioteket, er et lille udsnit af BiblioteksCenter for Integrations samling. Hvert år, når vi udvider samlingen, vil titlerne blive scannet og lagt op på Verdensbiblioteket, så lånere kan bestille et fysisk eksemplar af bogen online. På den måde vil det i fremtiden blive nemmere for biblioteksansatte og lånere at finde og blive inspireret af litteraturen, da der løbende vil blive tilføjet nye titler.

Hvilke titler har I?
Vi kan ikke nævne alle de titler, vi har, men her fremhæver vi nogle enkelte af de nye titler og forfatterskaber til inspiration for formidlere:

Af nye bøger kan du finde tegneserien Mogens og Mahdi (dansk titel) af Kim Fupz Aakeson. Bogen handler om to drenge, der er meget forskellige, men som elsker at drømme og lave drengestreger. Bogen kan bestilles på somali og dari.

Vi har også fået to værker af den tidligere eksilforfatter Rahnaward Zaryan, der skriver på dari. Her kan du finde både en novellesamling og en roman om oprør mod det politiske system i Afghanistan.

Du kan også finde adskillige titler af den svenske forfatter Annelie Drewsen, der fokuserer sit forfatterskab på børne- og ungdomsbøger, lave søgninger på store personligheder som Nelson Mandela eller blot gå på visit og se, hvad du falder over.

Håndtering af depoter fra BiblioteksCenter for Integration

Udgivet 4. december 2018

Det Kgl. Bibliotek har modtaget adskillige henvendelser fra folkebiblioteker og har også selv konstateret, at udlånsdepoter fra BiblioteksCenter for Integration optræder med lokaliseringer i danbib, nogle gange som materialer der kan bestilles og andre gang som værende ikke til udlån.

Tidsmæssigt falder det sammen med, at folkebibliotekerne nu er overgået til at bruge Cicero som bibliotekssystem.

Depoterne bliver fra BiblioteksCenter for Integrations side sammensat i forhold til folkebibliotekernes ønsker i abonnementer og tager udgangspunkt i den demografi omkring sprog, der findes i de forskellige kommuner. Det har aldrig fra BiblioteksCenter for Integration side været tænkt, at disse materialer skulle cirkulere i lånesamarbejdet. Depoterne har været tænkt til at blive benyttet lokalt på det folkebibliotek som modtager depotet.

Hvis man er i tvivl om hvordan depoter kan modtages uden at blive eksporteret til danbib, kan Det Kgl. Bibliotek henvise til Horsens Bibliotek og Sønderborg Bibliotek, som i forbindelse med modtagelsen af depoterne fra BiblioteksCenter for Integration, får gjort det på en sådan måde at posterne ikke bliver eksporteret som lokaliseringer til danbib.

Sønderborg Bibliotek har lavet en vejledning >>

Efterårstræf for fjernlånsentusiaster

Udgivet 4. december 2018

Det Kgl. Biblioteks Netværk for lånesamarbejde formår, nu på snart tiende år, at samle over 100 repræsentanter fra landets fjernlånsekspertise to gange årligt.

Efteråret 2018 blev ingen undtagelse. Biblioteksmedarbejdere fra alle kanter af Danmark mødtes i øst og vest for at udveksle erfaringer, tips og nyheder om lånesamarbejde og tværgående biblioteksservices.

Nyt Fra Det Kgl. Bibliotek
Else Refstrup, Det Kgl. Bibliotek, bød velkommen og indledte med status og de seneste nyheder fra Det Kgl. Bibliotek. Blandt andet, at Det Kgl. Bibliotek står foran at anskaffe et nyt bibliotekssystem. Opgaven er i øjeblikket i udbud. Det forventes, at systemet er valgt primo december 2018.

Fjernlån fra de tidligere organisationer er samlet i én ny enhed, ligesom indkøb af alle fysiske materialer er fusioneret, med henblik på at opnå ensartet service og politikker.

Abonnementstegningen for Digital Artikelservice og Mediestream 2019 er åbnet, og der er allerede en imponerende tilslutning. Digital Artikelservice nåede i 2018 en rekordtilslutning på 94 biblioteker, svarende til 97 % af befolkningen, og allerede nu er der 89 tilmeldinger til næste år.

Det samme gør sig gældende for Mediestream Folkebibliotek, hvor der i 2018 er en dækning på 76 biblioteker og 78 % af befolkningen. En måned inden årsskiftet er vi oppe på 69 biblioteker. Prisen på Mediestream Folkebibliotek er status quo, og på Digital Artikelservice har vi sænket prisen 8 % i forhold til sidste år.

"Fuldt hus" i Ballerup.

Nyt fra DBC

Nyt Netpunkt
DBC havde fokus på Nyt Netpunkt og de ændringer, der er, i forhold til det gamle Netpunkt. Søgesproget er CQL, der er markant anderledes fra CCL, som tidligere er anvendt. Fx vil koden for fritekst med nærhedsoperator se sådan ud: term.default adj ”urban dance”. Umiddelbart er der ikke tænkt på at lave alias på de forskellige søgekoder. Hvis man foretager identiske søgninger i nyt og gammelt Netpunkt, vil man ofte få flere hits i Nyt Netpunk. Det skyldes, at hits tælles anderledes. DBC overvejer at skrive et blogindlæg om dette.

Genvejstaster er under udbygning, find de eksisterende under Menu/Hjælp. Fx rens søgning foretages ved at trykke på Netpunkt-logo eller trykke ALT n ENTER.

Der blev spurgt til, om søgning på biblioteksnummer/lokalisering (ln=820010) virker, og ja, det gør den.

Fra 4/12 er det ikke længere muligt at bestille i Gl. Netpunkt men søgning vil stadig være en mulighed frem til lukning en gang i løbet af 2019. Flere funktioner skal dog være på plads først, bl.a. skal SKAN-funktionen virke.

Der er ingen tidshorisont på, hvornår WorldCat kommer med, men den kommer ikke med fra start. Det klares ved at søge posten frem i gammel Netpunkt og bestil så som SKAF i Nyt Netpunkt.

Cicero-biblioteker
DBC gjorde opmærksom på følgende for Cicero-biblioteker:

SKAF-bestillinger (poster, som ikke findes i Danbib) kan ikke sendes til Cicero-biblioteker men kan sendes Det Kgl. Bibliotek m.fl. Husk at udfylde så mange oplysninger som muligt. Desuden blev det kraftigt pointeret, at man ikke må sende bestillinger til eget bibliotek, hvis man er et Cicero-bibliotek. Mangler kvittering for bestilling, skal DBC kontaktes. Det nytter ikke at gensende.

I Danbib kan nu ses en lokalisering, der hedder Nordjyske Gymnasiebiblioteker (876040). Biblioteket er en fiktiv konstruktion, som blev lavet på grund af skifte fra DDE til Cicero. Alle henvendelser skal foretages direkte til de respektive gymnasiebiblioteker. Beholdning kan ikke ses i Danbib.

VIP-basen – ny udgave
I den kommende VIP-base skal alle rettelser foretages af bibliotekerne selv. Det gælder navnerettelser, biblioteksvæsen, navn på leder, aftale om kørsel til Slots- og Kulturstyrelsen m.v. Den ny VIP-base forventes klar medio 2019.

Se præsentation fra DBC >> (pdf)

Nyt fra Danskernes Digitale Bibliotek
Preben redegjorde for DDB's aktiviteter inden for forhandling og køb af licenser, infrastruktur og formidling.

Det er for de fleste licensers vedkommende lykkedes at få en 0 stigning forhandlet igennem for 2019, og for Infomedia er der tale om et fald.

Udviklingsplanen for 2019 har fokus på adgang, søgning og samarbejde.

Se Prebens præsentation >> (pdf)

Vi vil benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde til Preben, der går på pension i december.

Preben Aagaard Nielsen fortæller om nyheder og udviklingspunkter for danskernes Digitale Bibliotek.

Digitale servicetilbud fra Det Kgl. Bibliotek
Mette Colding Dahl og Stig Svenningsen præsenterede digitale samlinger fra Det Kgl. Bibliotek, som alle kan tilgås fra hjemmesiden. Som det fremgår, ligger der alt fra kort og billeder til varehuskataloger og partiprogrammer.

Der var stor interesse for indlægget og ønske om, at der følges op på kommende møder omkring emnet digital kulturarv og samlinger.

Se Mette og Stigs præsentation >> (pdf)

Nyt fra deltagerkredsen
Spørgsmål om, andre biblioteker låner ud til biblioteker i udlandet, primært Norden, eller henviser til Det Kgl. Bibliotek. Praksis er blandet. Det er OK at henvise til os, så man selv sparer besvær og portoudgift, men det er op til det enkelte bibliotek at fastlægge en praksis.

BiblioteksCenter for Integration stopper udlån af film på DVD

Af Eva Fahnøe Buch.

Som en konsekvens af flere faktorer ophører BiblioteksCenter for Integration med at indkøbe og udlåne film på DVD. Det er i de senere år i stigende grad blevet vanskeligt at indkøbe filmtitler på DVD med tilstrækkelige rettigheder til udlån. Desuden er markedet for fysiske film stærkt svindende til fordel for en kraftig stigning i streamingudbuddet. I nogle lande kan vi ikke længere indkøbe film på DVD overhovedet.

Derudover har opgaven med at imødekomme den lovpligtige aldersmærkning af film til udlån fra BiblioteksCenter for Integration vist sig vanskelig og ressourcekrævende i et omfang, som ikke står mål med det svindende udlånspotentiale.

Det er på baggrund af dette, at Det Kgl. Bibliotek, BiblioteksCenter for Integration har besluttet at ophøre med udlån af film på DVD. Ophøret sker med virkning fra 1. januar 2019.

Der vil stadig være fokus på at levere et stærkt bogtilbud til børn og voksne, fysisk såvel som digitalt via Verdensbiblioteket, hvor der fortsat arbejdes på at skaffe adgang til flere e-bøger og lydbøger. Derudover vil der blive arbejdet på at fremskaffe flere rettigheder til digitale film på en række sprog til Verdensbiblioteket.dk. Ved spørgsmål kontakt sektionsleder Eva Fahnøe Buch.

100 nye arabiske digitale bøger

Af Mette Plambech Haugsted

Nu kan du glæde de små bibliotekslånere og deres forældre og fortælle dem at man kan lytte til mange gode historier på Verdensbiblioteket. Her er netop blevet offentliggjort 50 arabiske lydbøger til børn. Lydbøgerne er korte fortællinger, der har finurlige lydtæpper og en fortællerstemme, der mest af alt minder om rigtig oplæsning. Perfekt til at fange de smås opmærksomhed efter en lang dag.

Vil forældrene selv læse op? Så vis dem de nye arabiske billedbøger, som vi har publiceret som e-bøger. Her er eksempelvis lette fagbøger om husdyr, fortællinger om søskendekærlighed, dyrefortællinger over og i vandet og meget mere. Gå på opdagelse og husk…

Verdensbiblioteket tilbyder ubegrænset læsning – ingen loft over lån eller tidsbestemt låneperiode.

Ny mediestrategi for BiblioteksCenter for Integration og Verdensbiblioteket

Som national overbygning for folkebibliotekerne fremskaffer og leverer Det Kgl. Bibliotek materialer på en lang række fremmedsprog til flygtninge- og indvandrermålgruppen.

Vi har besluttet at stoppe med at indkøbe og tilgængeliggøre musikmedier fra januar 2019. Det betyder, at depoter fra BiblioteksCenter for Integration fremadrettet vil indeholde bøger og film til børn og voksne. Det er samtidigt besluttet at fjerne muligheden for streaming af musik på Verdensbiblioteket.

Der har gennem de seneste år været vigende interesse for at låne musik CD’er i lighed med, hvad resten af biblioteksvæsnet oplever, og vi prioriterer derfor ressourcerne til at have et stærkt bogtilbud ikke bare fysisk, men også digitalt i form af e-bøger og lydbøger.

For flere oplysninger om ændringen, kontakt sektionsleder Eva Fahnøe Buch (22650077)

Det digitale i det lokale – hva´så?

Af Vibeke Nielsen

I foråret 2018 startede projekt ’Det digitale i det lokale’. Projektets formål er med afsæt i Verdensbiblioteket og relaterede tilbud at udvikle og afprøve nye koncepter og metoder til formidling af digitale tilbud i det fysiske rum. Målgruppe for projektet er folkebiblioteker, der arbejder med formidling af digitale tilbud i det fysiske rum og med formidling af litteratur og services til flygtninge og indvandrere, samt slutbrugere med anden sproglig baggrund end dansk (expats, flygtninge, studerende etc.).

Formidlingstiltag
7 folkebiblioteker deltager i projektet sammen med Det Kgl. Bibliotek. Det er Herning, Horsens, Hvidovre, Ishøj, Odense, Varde og Vejle. Bibliotekerne i København, Høje Taastrup, Kolding, Vejen og Aarhus er desuden tilknyttet projektet, men udvikler og tester ikke formidlingstiltag. De deltagende biblioteker er i fuld gang med de første tests af forskellige formidlingstiltag af meget forskellig karakter f.eks. præsentation for elever til modersmålsundervisning, kursister på sprogskoler, elever i folkeskolen/VUC, beboere i boligsociale områder og ældre. Nogle formidlingstiltag sker på biblioteket og andre ude hos samarbejdspartnere.

Metode
I projektet bruger vi metoden design thinking, hvor vi udvikler prototyper på formidlingstiltagene, der hele tiden testes på målgruppen og tilrettes. De første test af prototypen finder sted i løbet af efteråret 2018, hvorefter formidlingstiltagene evalueres og tilrettes, så vi kan teste igen i foråret 2019.

Resultater
Projektet tester 10 formidlingskoncepter, og det skal resultere i 5 konkrete og differentierbare formidlingskoncepter, der kan udbredes nationalt til alle interesserede folkebiblioteker. De færdige koncepter skal skabe synlighed af bibliotekernes digitale tilbud i det fysiske biblioteksrum og i relevante rum tæt på borgeren (sprogskoler, børnehaver, pædagogiske læringscentre etc.)

Lovende foreløbige resultater
Hver gang der gennemføres et formidlingstiltag, så bliver der lavet en evaluering. Evalueringen har kun fokus på Verdensbiblioteket også selvom andre tjenester som f.eks. PressReader er præsenteret i formidlingstiltaget. Indtil videre er der gennemført 5 testforløb for 92 deltagere, og de foreløbige resultater er meget lovende:

 • Kun 4 deltagere kendte Verdensbiblioteket i forvejen
 • Alle har lært mere om Verdensbiblioteket
 • 81 deltagere har tilkendegivet, at de er interesserede i at bruge Verdensbiblioteket fremadrettet. Det svarer til 88 %!

Mere information
Når alle de deltagende projektbiblioteker har testet deres formidlingstiltag, så vil der komme en artikel om de foreløbige resultater, og en uddybende beskrivelse af formidlingstiltagene. Hvis du vil vide mere om projektet så kontakte projektleder Vibeke Nielsen.

Handlinger tilknyttet webside