Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Nyt fokus for Nationalt Indkøbsteam 2008
For biblioteker
Navigation
 

Nyt fokus for Nationalt Indkøbsteam 2008

5. december 2007

Af Ida Schrøder, BiblioteksCenter for Integration

Meget er sket, siden der sidst blev afholdt møder med det nationale indkøbsteam. Blandt andet arbejder BiblioteksCenter for Integration (SBCI) nu med indkøbsprofiler, som gør det nemt at planlægge og udvikle indkøbsfordelingen for hvert sprog (læs mere i artiklen om SBCIs indkøbsstrategi), og vi har implementeret strategien om at købe ind efter efterspørgsel. Det har betydning for det nationale indkøbsteam.

Fra planlægning til materialevalg

Fokus for møderne i forbindelse med indkøbet i 2008 vil være på det konkrete materialevalg, trends og tendenser – og ikke, som sidste år, dreje sig om fordelingen mellem børne- og voksenmaterialer og mellem medietyper. Det nye fokus hænger blandt andet sammen med SBCIs indkøbsstrategi, der sikrer, at indkøbet imødekommer den brede efterspørgsel således, at det er bibliotekernes bestillinger, som afgør sprog- og indkøbsandele. Det betyder dog ikke, at fordelingsandelene ikke længere skal diskuteres – tvært imod har vi netop gjort det synligt, fordi vi ønsker mere dialog om vores indkøb af materialer. Læs også artiklen om SBCIs samling 2007.

Forum for udveksling af erfaringer med trends og tendenser

Vi ønsker at skabe et nationalt indkøbsteam, der fungerer som et forum for udveksling af konkrete idéer og erfaringer med trends og tendenser inden for hvert sprog. Vi ønsker at samle ressourcerne, så vi i fællesskab kan udvikle vores materialevalg, så det bredt set bedre imødekommer slutbrugernes ønsker. Man kan sige at målet er at udvide SBCIs indkøbskompetencer, så vi i højere grad får kontakt med slutbrugerne via de ansatte på lokalbibliotekerne.

Invitation til alle formidlere af materialer på SBCIs 15 fokussprog

Da vi ønsker dialog om det konkrete valg af materialer, vil vi gerne samle et indkøbsteam bestående af de biblioteksansatte, der til dagligt formidler materialerne på de forskellige sprog. Altså jer, der til dagligt modtager input fra lånerne om, hvad de kunne tænke sig.

Workshops om materialevalg 2008 den 10. januar 2008

Det ændrede fokus viser sig også ved, at vi har tilpasset formen for det indledende møde, så der bliver større mulighed for at gå i detaljen med lige præcis det, som man selv ved en masse om. Mødet bliver afholdt den 10. januar 2008 og vil omfatte workshops om materialevalget i de forskellige sprog. Det konkrete indhold i de enkelte workshops afhænger af, hvem der melder sig til at deltage, og hvad de ved en masse om. Men overordnet set skal hver workshop sætte rammen for idéudveksling om materialevalget for hvert sprog mellem SBCIs medarbejdere, som foretager materialevalget, og jer, der til dagligt formidler materialerne og har direkte kontakt med slutlånerne.

Hvornår og hvordan?

Mødet foregår den 10. januar kl. 10 – 14 hos BiblioteksCenter for Integration på Christianshavn. Det er inklusiv frokost, og det koster ikke noget at deltage. Du melder dig til på vores hjemmeside under nationalt indkøbsteam. Her er det vigtigt, at du skriver, hvad du særligt er interesseret i. De, der meldte sig til at deltage for et års tid siden, er selvfølgelig stadig medlemmer.

Kontakt gerne Zeynab Bahramian (zb@statsbiblioteket.dk), hvis du har yderligere spørgsmål.

Læs mere om Nationalt Indkøbsteam på SBCI' s hjemmeside.