Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Nyt fra styregruppen for Nordic Best Practice Network on Multicultural Library Service
For biblioteker
Navigation
 

Nyt fra styregruppen for Nordic Best Practice Network on Multicultural Library Service

Udgivet 24. juni 2014

Af Vibeke Nielsen, BiblioteksCenter for Integration

Der blev holdt styregruppemøde på Nasjonalbiblioteket i Oslo den 17. juni, hvor blandt andet konferencerne i 2014 i København og 2015 i Stockholm var på dagsordenen. Styregruppen består af Marit Vestlie, Nasjonalbiblioteket i Oslo, Anna Lunden, Kungliga biblioteket i Stockholm og Flemming Munch, Statsbiblioteket.

Konferencer i 2014 og 2015

Konferencen 22. og 23. oktober 2014 i København arrangeres af BiblioteksCenter for Integration, hvor Nasjonalbiblioteket og Kungliga biblioteket vil markedsføre konferencen i Norge og Sverige. Den fælles nordiske konference afholdes i Stockholm i 2015. Der vil blive nedsat en programkomité på et opstartsmøde i september 2014.

Fælles nordisk indkøb og platform

Det fælles nordiske indkøb i 2013 vil blive evalueret, og det skal efterfølgende diskuteres, hvordan og i hvilken form samarbejdet skal fortsætte. Formålet med et tættere nordisk samarbejde inden for indkøb af materialer er, at der bliver flere specialister til at udføre de samme opgaver, så alt andet lige vil det give et kompetenceløft for indkøbet i de tre lande. Et fælles indkøb af udenlandske materialer forventes at ville øge effektiviteten og dermed mindske omkostningerne, så de danske folkebiblioteker får mere for pengene. Der arbejdes også på at lave et mere omfattende projektoplæg vedr. fælles nordisk indkøb og katalogisering, samt en platform til formidling.

Næste møde afholdes af styregruppen i starten af september på Statsbiblioteket. Her kan du læse mere om netværket.