Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Nyt om automatisk fornyelse af udlån til biblioteker og artikellevering
For biblioteker
Navigation
 

Nyt om automatisk fornyelse af udlån til biblioteker og artikellevering

Udgivet 18. december 2013

Af Henrik Haagensen, fuldmægtig, Statsbiblioteket.

Statsbiblioteket iværksatte i april måned 2013 et forsøg, hvor udlån til biblioteker ville blive fornyet automatisk hvis en række kriterier var opfyldt. På møderne i Netværk for lånesamarbejde i november gjorde Statsbiblioteket status over forsøget.

Formålet med forsøget var fra Statsbibliotekets side at få minimeret antallet af forespørgsler om fornyelse mest muligt. Samtidig var det også tænkt som en forenkling for bibliotekerne således, at de ikke behøvede at sende forespørgsler om fornyelser.
Alle forespørgsler fra bibliotekerne om fornyelse skal på Statsbiblioteket håndteres manuelt, da bibliotekssystemet ikke understøtter automatisk håndtering af disse forespørgsler.

Statsbiblioteket iværksatte derfor et forsøg på følgende betingelser:

  • Alle udlån til biblioteker tjekkes automatisk 3 dage før udløbet af den oprindelige lånetid.
  • Lånet fornyes hvis ikke andre lånere står i kø til materialet.
  • Lånet fornyes hvis den samlede lånetid ikke overstiger 12 måneder fra første udlåns dato.
  • Materialer som Statsbiblioteket har indlånt fra andre biblioteker fornyes ikke automatisk. Her skal biblioteker fortsat rette direkte henvendelse til Statsbiblioteket om en fornyelse.
  • Det skulle fortsat være muligt for det enkelte bibliotek, selv at gå ind på sin lånerkonto hos Statsbiblioteket og forny lån.

Statistikken for fornyelser viser, at ca. 30 % af alle fornyelser siden april 2013 er lavet automatisk, resten er enten lavet ved selvbetjening eller via henvendelse til Statsbiblioteket. Så der er fortsat et potentiale for at forbedre denne statistik.

Efter at have vurderet forsøget med automatisk fornyelse har Statsbiblioteket besluttet at processen med automatisk fornyelse fortsætter uændret. Det er samtidig blevet besluttet, at Statsbiblioteket ikke længere vil forholde sig til forespørgsler om fornyelse med mindre, at henvendelsen drejer sig om indlånte materialer. Det vil sige, at Statsbiblioteket ikke længere fornyer egne udlånte materialer manuelt på baggrund af henvendelser fra biblioteker, kun indlånte materialer vil fortsat blive fornyet manuelt på forespørgsel.

Biblioteker kan frit forny lån ved at logge ind på bibliotekets konto i Statsbibliotekets i selvbetjeningssystem. Dette kan ske som enkelt fornyelser, men man kan også vælge at forny alle lån af Statsbibliotekets egne materialer.

Statsbiblioteket har fået nogle henvendelser om automatisk fornyelse via bibliotekernes fjernlånssystemer. Disse forespørgsler kan desværre ikke håndteres i Statsbibliotekets fjernlånssystem.

I praksis betyder dette, at når bibliotekerne modtager en hjemkaldelse fra Statsbiblioteket, så er det fordi materialet skal returneres, enten fordi andre har reserveret materialet eller fordi den maksimale udlånsperiode for materialet er nået.

Statsbibliotekets artikelservice

Omkring Statsbibliotekets artikelleveringsservice er der lige for øjeblikket gang i nogle aktiviteter omkring Ekopi2, det vil sige bestillinger på artikler i danske magasiner hvor artikler leveres digitalt til slutbrugeren i farver.

Det nuværende projekt løber til udgangen af marts måned 2014, herefter skal der findes en løsning, som indebærer en finansiering af omkostningerne til at drive denne service. Dette vil der blive informeret nærmere om, når situationen er mere afklaret.

Statsbiblioteket har kigget på muligheden for få at indekseret flere artikler fra nogle udvalgte danske magasiner.
Statsbiblioteket har været i dialog med DBC med henblik på at finde ud af hvordan denne opgave kan løses og hvor data kan bo.
Denne opgave er endnu ikke afsluttet men slutmålet er, at disse artikelposter skal være søgbare på lige fod med poster fra artikelbasen i Netpunkt og Bibliotek.dk