Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Opdatering fra Projekt Nye brugere: En 180˚ nytænkning af biblioteket
For biblioteker
Navigation
 

Opdatering fra Projekt Nye brugere: En 180˚ nytænkning af biblioteket

Udgivet den 17. november 2014

Af Maya Hussain-Engberg, Statsbiblioteket

Det sidste halve år har syv biblioteker rundt omkring i landet (bibliotekerne i Haderslev, Herning, Vollsmose, Silkeborg, Solvang, Sundby og Sønderborg) arbejdet med at udvikle metoder til at få nye brugere med minoritetssprog til at benytte bibliotekernes tilbud. Projektets fokus er udvikling af metoder, fremfor hvilke resultater, hvert enkelt bibliotek når frem til. Der er kommet meget forskellige bud på, hvilke virkemidler, der skal til for at formidle bibliotekernes tilbud til nye brugere.

Projektets målgrupper

De valgte målgrupper er: forældre til førskolebørn, forældre til indskolingsbørn, flygtninge, dagplejemødre med børn, der taler minoritetssprog, studerende på sprogskoler og indvandrere generelt.

Erfaringer indtil nu

Foreløbig viser det sig, at de biblioteker, der har valgt at arbejde med en målgruppe, der naturligt mødes et sted – eksempelvis klasser på en sprogskole eller beboere på et asylcenter – har lettere ved at få kontakt til målgruppen, end dem der har valgt en mere diffus målgruppe, som fx. forældre til småbørn.

En anden lære, der allerede på nuværende tidspunkt kan uddrages af projektet, er, at de bibliotekarer, der har et fagligt eller personligt netværk, der omfatter målgruppen, har relativt lettere ved at få kontakt til de nye brugere. De projekter, der ikke har haft fordelen ved det personlige netværk ved projektets start, har forsøgt sig med at ”tappe ind” på allerede eksisterende netværk. Resultatet af disse forsøg er vekslende, hvilket kan forklares med den grad af tillid, der findes mellem de enkelte personer i målgruppen og den person hvis netværk, der trækkes på. Eksisterende tillid mellem personer i et netværk kan overføres til en ny person i netværket. Når en udefrakommende bliver introduceret af en person, der har en høj grad af tillid, vil det altså forventes, at der overføres tillid til den nye person.

Nogle af projekterne er stødt ind i den problemstilling, at de har forsøgt at få adgang til nye brugere, der ikke nødvendigvis har et tillidsfuldt forhold til myndighederne ved at gå igennem myndighedspersoner, som eksempelvis lærere eller pædagoger. Det forekommer som en oplagt ide, og kan også være det, men har i praksis vist sig meget vanskeligt i forhold til brugergrupper, der generelt er ubekvemme og utrygge ved ”det offentlige”.

Mere information om projektet

Alle projekter skrider dog fremad og finder på måder at komme rundt om de problemer der uvægerligt opstår, når man eksperimenterer med nye metoder og brugergrupper.
Du kan læse mere om projektet på hjemmesiden