Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Open Access og digitale ressourcer
For biblioteker
Navigation
 

Open Access og digitale ressourcer

Udgivet 29. november 2017

Af Vibeke Nielsen, Det Kgl Bibliotek.

Det Kgl. Bibliotek – Nationalt Lånecenter afholdt 7. og 8. november møde i Netværk for lånesamarbejde for 80 medarbejdere fra folke- og forskningsbiblioteker i Ballerup og Aarhus. På programmet var Projekt Mere digital litteraturforsyning, der afholdt workshops med fokus på Open Access og behovet for digital faglitteratur.

Projekt Mere digital litteraturforsyning
Projektet er et samarbejde mellem centralbibliotekerne i Herning, Vejle, Aalborg, Roskilde og Det Kgl. Bibliotek, og det afsluttes den 30. november 2017.

Projektets formål

 • At forbedre udnyttelsen af folkebibliotekernes nuværende muligheder for at give borgerne adgang til digital faglitteratur via formidling og vidensdeling
 • At udvide mulighederne for borgernes adgang til digital faglitteratur

Undersøgelser i projektet
For at give et mere detaljeret billede af behovet for digital faglitteratur, der ikke dækkes af de nuværende muligheder, blev der iværksat en undersøgelse i perioden 3. april til 31. maj, hvor der blev indsamlet data på de deltagende biblioteker samt på regionale netværksbiblioteker under Herning Bibliotekerne. Der blev indsamlet i alt 14 forespørgsler i undersøgelsen, og det er desværre svært at konkludere ret meget ud fra det spinkle datagrundlag.

Til at supplere undersøgelse på de deltagende biblioteker blev der lavet en undersøgelse på syv FFU biblioteker i Region Midt, hvor bibliotekerne deltog i telefoninterviews. FFU bibliotekerne vurderer, at der er et behov for digital faglitteratur, og at formidlingen af de eksisterende muligheder sker bedst ved at inddrage formidlingen i de studerendes undervisning, hvilket vil gøre den relevant og aktuelt.

Det interessante i undersøgelsen er, at FFU bibliotekerne vurderer, at de studerende har stort kendskab til uddannelsesinstitutionens e-ressourcer og et lille kendskab til folkebibliotekets. Folkebibliotekernes oplever ofte det modsatte. Konklusionen må være, at der med fordel kan samarbejdes mere lokalt.

Open Access
Projektet har indsamlet oplysninger om tilgængelig Open Access på de danske universiteter, og undersøgelser har viste, så stort set alt med få undtagelser, som f.eks. Danmarks breve, findes i bibliotek.dk.

Kampagne for biblioteksansatte
På baggrund af undersøgelserne og afdækningen af Open Access har projektet valgt at lave et Lær amok forløb for bibliotek.dk, Digital Artikelservice og Videnskabelige artikler. Formålet med at lave et forløb på tre kendte services er at give deltagerne et dybere kendskab til mulighederne, f.eks. webarkivet på bibliotek.dk, så de bedre kan fremsøge digital faglitteratur. En tidligere undersøgelse fra 2016 viste desuden, at en del biblioteksansatte ikke kender tjenesten Videnskabelige Artikler. Lær amok forløbet starter den 11. december og afsluttes den 26. januar 2018.

Læs mere om projektet og Open Access i præsentationen >> (PowerPoint-præsentation i pdf)

Workshop på netværksmøderne
Deltagerne var blevet bedt om at medbringe eksempler på forespørgsler, som bibliotekerne ikke har kunnet dække. Derefter skulle de ved bordene diskutere følgende spørgsmål:

 • Hvilke forespørgsler har I haft på digital faglitteratur?
  • Emner
  • Målgrupper
 • Hvilke emner er sværest at skaffe materialer til?
 • Hvorfor har I ikke kunnet skaffe den digitale faglitteratur?
 • Hvad gør I, når I ikke kan skaffe digitale materialer?
 • Inden for hvilke emneområder skal der indkøbes mere digital faglitteratur?

Konklusionen på begge workshops var, at bibliotekerne ikke særlig ofte oplever forespørgsler, hvor de ikke kan dække behovet med digitale eller fysiske materialer.

Vil du vide mere om projektet så kontakt projektleder Vibeke Nielsen