Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Opfordring til bibliotekerne - Fokus på Integrationsindsatsen
For biblioteker
Navigation
 

Opfordring til bibliotekerne - Fokus på Integrationsindsatsen

Kære folkebiblioteker og bibliotekschefer

Folkebibliotekerne har længe været en vigtig aktør på integrationsområdet, og vi opfordrer nu bibliotekerne til at indmelde succesfulde lokale og nationale indsatser med henblik på at opsamle og dele vigtige erfaringer samt styrke integrationsindsatsen på nationalt niveau.

Det konkrete formål med denne henvendelse er at opsamle viden om jeres bedste erfaringer med tidligere eller planlagte indsatser. Formålet er at styrke indsatsen gennem udveksling af viden, skabe overblik og dele best practice på en systematisk måde. Derudover vil summen af de mange indsatser danne baggrund for en dokumentation af bibliotekernes bidrag til succesfuld integration.

Baggrund
Bag denne henvendelse står en midlertidig task force, som er blevet etableret i forlængelse af et initiativ om bibliotekernes indsats på flygtninge/indvandrerområdet, som Tænketanken Fremtidens Biblioteker (DB) og Bibliotekarforbundet (BF) tog i foråret 2016. Task forcen ønsker at kortlægge bibliotekernes indsatser i forhold til flygtninge og indvandrere med henblik på at skabe overblik og fokus på nationalt niveau.

Task forcen består af repræsentanter fra Slots- og Kulturstyrelsen, Bibliotekschefforeningen (BCF), Statsbibliotekets BiblioteksCenter for Integration (SBCI), Gentofte Centralbibliotek samt DB og BF.

I 2016 skal kommunerne integrere 17.000 flygtninge. Foruden indkvartering, sprogundervisning og skoletilbud ligger der en stor og vigtig opgave for kommunerne i forhold til at sikre en god social integration i kommunen samt at sikre, at så mange flygtninge som muligt kommer i arbejde.

Flere undersøgelser gennem tiden har vist, at indvandrere bruger folkebibliotekerne flittigt og mere end danskere generelt. Ifølge en aktuel undersøgelse udført af DB og BF har mindst 55 folkebiblioteker planlagt særlige tiltag overfor flygtninge, eller er allerede i gang.
læs mere >>

Der er meget stor forskel på, hvordan bibliotekerne lokalt griber udfordringen an, og der kan en nationalt koordineret indsats omkring videnformidling og best practice styrke bibliotekerne.

En nyere undersøgelse med fokus på mønsterbrydning og medborgerskab viser andre interessante perspektiver:

Meld jeres erfaringer ind
Vi hører meget gerne fra alle biblioteker, der enten har erfaringer med succesfulde projekter eller planlægger projekter eller tiltag overfor flygtningemålgruppen.

Især tiltag, der har bidraget til at understøtte erhvervsparathed, sprogcafeer, integration i det lokale miljø, facilitering af praktikpladser og arbejde, samarbejde med institutioner- og folkeskolen, kulturel udveksling og lignende.

Derudover hører vi meget gerne fra biblioteker, som ønsker at deltage i større nationale projekter med henblik på afprøvning af og gennemførsel af indsatser i samarbejde med det lokale erhvervsliv, frivillige organisationer og lignende.

Meld også gerne specifikke ressourcepersoner ind, som har aktuel viden på området, og kan bidrage med erfaringer og eventuel deltagelse temadage, projekter og lignende.

Meld gerne tilbage inden 4. oktober 2016. Skriv til Nicola Ravden, specialkonsulent på Statsbiblioteket – nr@statsbiblioteket.dk.