Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Reportage: Forårsmøder i Netværk for lånesamarbejde
For biblioteker
Navigation
 

Reportage: Forårsmøder i Netværk for lånesamarbejde

Det er et tilløbsstykke, når der skal udveksles viden, erfaringer og nyheder omkring de danske bibliotekers lånesamarbejde. To dage i april var der endnu engang rekordstort antal deltagere fra alle kanter af Danmark, da Det Kgl. Biblioteks Netværk for lånesamarbejde afholdt forårsmøder. Netværket samler nu på niende år i træk biblioteksmedarbejdere fra hele landet.

Møderne har en række faste indslag fra hhv. Det Kgl. Bibliotek, DBC, Slots- og Kulkturstyrelsen og, som en debut, fra DDB – Danskernes Digitale Bibliotek. Emnerne er, som altid, information, viden og erfaringsudveksling omkring services og tjenester i lånesamarbejdet og biblioteksverdenen generelt. Nederst i artiklen kan du downloade præsentationer fra alle oplægsholdere.

Nyt fra Nationalt Lånecenter og Overcentral.
Else Reftstrup,bød velkommen og indledte med orientering omkring fusionen af Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket. Sidstnævnte har varetaget overcentralopgaven og herunder opgaven som dansk lånecenter. Opgaver og tjenester fortsætter under det nye navn og logo, kun med lette ændringer i kontaktfladen.

Aktiviteten omkring dokumentlevering er fortsat i vækst. Det forløbne år (2016) viser en omsætningsstigning, der vidner om at der, på trods af digitalisering, fortsat er et fremherskede behov for udveksling af fysiske materialer.

Digital Artikelservice
Parallelt med den fysiske dokumentlevering yder Det Kgl. Bibliotek også et populært bidrag til den digitale pendant Digital Artikelservice. Tjenesten gør det muligt at bestille digitaliserede artikler fra Det Kgl. Biblioteks samlinger af trykte tidsskrifter via bibliotek.dk. Omsætningen i Digital Artikelsøgning er støt stigende i tjenestens nu tredje år, og tilslutningen fra folkebibliotekerne dækker rekordstort 93 % af borgerne i Danmark.

Det Kgl. Bibliotek har udviklet en widget, som gør det muligt at reklamere for tjenesten på bibliotekernes websites. Den fungerer som en simpel reklame og indgang til artiklerne i Bibliotek.dk. Widget kan allerede nu downloads fra Digital Artikelservices supportsider (link), men forventes også udrullet i DDB-regi. Digital Artikelservice blev præsenteret af Henrik Haagensen, Det Kgl. Bibliotek, som også er kontaktperson for tjenesten.

Nyt fra DBC
Nanna Agergaard og Anders-Henrik Petersen præsenterede aktuelle udviklingsprojekter fra DBC. Især, naturligvis, bibliotek.dk og Netpunkt. Stavehjælp som en del af bibliotek.dk, digitale pegepinde (links) imod hver enkelt brugers adgang til digitale ressourcer og udsigt til indlemmelse af Historiens Verden og Litteraturtolkninger som ressource i bibliotek.dk var blot nogle af de nye tiltag, vi kan vente os i indeværende år.

Et centralt projekt er udviklingen af en tværgående login-platform som på sigt dækker alle relevante biblioteksplatforme og tjenester. Modellen er en login-tjeneste i stil med eksempelvis NemID og WAYF.

Vibeke Nielsen, Det Kgl. Bibliotek i færd med at præsentere det seneste tilbud fra Overcentralen Mediestream Folkebibliotek

Om DDB – rolle, organisation og projekter
Preben Aagaard Nielsen, projektleder/specialkonsulent, orienterede om målsætning og organisation i DDB - Danskernes Digitale Bibliotek. Alle landets 98 kommuner er med i DDB-samarbejdet, som er et forpligtende samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og Kulturministeriet. DDB skal sikre og fremme digitale bibliotekstilbud på tværs af kommunegrænser og styrke bibliotekernes adgang til håndtering og formidling af digitale biblioteksydelser, eksempelvis e-bøger, e-tegneserier osv.

Et fokuspunkt for indeværende år er (blandt andre) at sikre "adgangsplatformen" som giver landets biblioteksbrugere ét login til bibliotekernes brede vifte af digitale platforme og tjenester. Samme udviklingspunkt som også DBC omtalte i ovenstående. Et andet centralt udviklingspunkt for 2017 er udviklingen af en ny biblioteks-app til landets folkebiblioteker.

Slots- og Kulturstyrelsen
Ole Olesen-Bagneux, specialkonsulent ved Slots- og Kulturstyrelsen, Biblioteker fortalte om Styrelsens forskellige administrative opgaver ifht. bibliotekerne, i særdeleshed kørselsordningen, som går i udbud med virkning fra 2019. I den forbindelse skal ordningen justeres ifht. filialstrukturen i folkebibliotekssektoren og også i forhold til de justeringer, der følger af Det Kgl. Biblioteks overtagelse af en række universitets- og institutbibliotekers funktioner. Krisen i PostNord har ikke aktuelle konsekvenser for kørselsordningen men kræver, at Styrelsen er opmærksomme i forhold til eventuelle fremtidsscenarier.

Mediestream Folkebibliotek
Mediestream er Det Kgl. Biblioteks indgang til digitale samlinger af dansk kulturarv i form af aviser, radio, tv og reklamefilm. Adgang har hidtil været stærkt begrænset for biblioteker og borgere, men nu tilbydes folkebibliotekerne en abonnementsadgang til udvalgte digitaliserede aviser. Bibliotekerne kan med Mediestream Folkebibliotek tilbyde borgerne adgang til søgning i og læsning af helsides avissider digitalt.

De udvalgte aviser omfatter en række avistitler fra perioden 1918 til 2001. Tjenesten omfatter 4.8 mio. avissider fordelt på 35 titler, og antallet vokser. Mediestream Folkebibliotek er især et spændende og stærkt værktøj, når emnet er historie og slægtsforskning. Else Refstrup og Vibeke Nielsen præsenterede tjenesten. Vi bringer en selvstændig artikel om Mediestream Folkebibliotek i næste uge. I mellemtiden har du mulighed for at læse mere om på tjenestens supportwebsite, hvor der også er åbnet for bibliotekernes abonnementstegning.

Praktisk og best practice
Ud over de ovennævnte præsentationer indeholdt netværkets forårsmøder en rig udveksling af praktiske informationer og diskussioner om alt, lige fra køresedler, håndtering af chippede materialer til etik i lånesamarbejdet. Har du lyst til at dykke ned i detaljerne, kan du hente oplægsholdernes PowerPoint-præsentationer i linket herunder

Download netværksmødets præsentationer (pdf) >>

Koncentreret stemning. Mødet ved Det Kgl. Bibliotek - Aarhus

Om Netværk for Lånesamarbejde
Netværk for lånesamarbejde samler biblioteksmedarbejdere fra landets biblioteker i et forum for udveksling af erfaringer, best practice og information omkring bibliotekernes lånesamarbejde. Netværket mødes halvårligt i Aarhus og Ballerup ved to møder med identisk dagsorden. Ud over repræsentation fra Det Kgl. Bibliotek deltager repræsentanter fra DBC, DDB og Slots- og Kulturstyrelsen med nyt om services og tjenester i drift og udvikling.