Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / RFID chipning af materialer før udlån til biblioteker nu i drift
For biblioteker
Navigation
 

RFID chipning af materialer før udlån til biblioteker nu i drift

Udgivet 13. maj 2014

Af Henrik Haagensen, fuldmægtig, Statsbiblioteket

Statsbiblioteket annoncerede sidst på året i 2013, at processen med at chippe materialer før udlån til biblioteker, ville gå i gang i løbet af første kvartal 2014. Ud over at chippe materialerne før udlån ville alle nyanskaffelser også blive chippet ved modtagelsen.

Vi fastsatte følgende målsætninger:

  • Løsningen skulle være en hybridløsning, hvor materialerne bliver forsynet med såvel en stregkode som en RFID-chip.
  • Alle nyanskaffede materialer vil i forbindelse med katalogisering og beholdningsregistrering, udover den traditionelle stregkode, blive forsynet med en RFID-chip.
  • Alle materialer bestilt af biblioteker vil ved udlån blive forsynet med en RFID-chip.
  • Den ekstra proces må ikke føre til forsinkelser i leverancen.

Denne proces er nu oppe i fulde omdrejninger og målsætningen om, at alle materialer (næsten) skal være chippet før udlån til biblioteker, er nu opfyldt.

Vi har da også allerede modtaget mange positive tilbagemeldinger fra bibliotekerne, hvor man har taget imod de nychippede materialer fra Statsbiblioteket med stor tilfredshed.

Internt på Statsbiblioteket er medarbejderne også gået til den ny opgave med en stor entusiasme, og denne indstilling har bidraget til, at målsætningen har kunnet opfyldes så hurtigt.

I forbindelse med, at processen er blevet sat i drift, er der blevet afdækket en praktisk tidsrøver. En meget stor procentdel af de materialer, som skal chippes før udlån, er forsynet med en midlertidig chip, som har været indsat af låntagende bibliotek i forbindelse med et tidligere udlån. Chippen er ikke blevet fjernet ved returneringen af materialet til Statsbiblioteket. Herfra skal derfor lyde en opfordring til, at vi alle husker at fjerne midlertidige stregkoder og RFID-chips fra materialer, før de returneres til långivende bibliotek.

Dagens høst af glemte chips

Automatiske fornyelser af lån
Statsbiblioteket iværksatte i april måned sidste år et forsøg med automatiske fornyelser af bibliotekernes lån af Statsbibliotekets materialer.

Det forsøg er blevet gjort permanent og samtidig udvidet til at omfatte alle materialer som kommer fra Statsbiblioteket (820010), AU Library Sundhedsvidenskab (820014), AU Library Psykiatri (850920), AU Library Campus Emdrup (820070), AU Library, Fuglesangs Alle (820140),  AU Library Teknik (831040) og AU Library Herning (830300).

Fornyelserne sker på følgende betingelser:

  • Alle udlån til biblioteker tjekkes automatisk tre dage før udløbet af den oprindelige lånetid.
  • Lånet fornyes, hvis ikke andre lånere står i kø til materialet.
  • Lånet fornyes, hvis den samlede lånetid ikke overstiger 12 måneder fra første udlåns dato.
  • Materialer, som er indlånt fra andre biblioteker, fornyes ikke automatisk. Her skal biblioteker fortsat rette direkte henvendelse til Statsbiblioteket om en fornyelse.
  • Det er fortsat muligt for det enkelte bibliotek selv at gå ind på sin lånerstatus hos Statsbiblioteket/AU Library og forny lån.

Som en konsekvens heraf vil manuelle forespørgsler om fornyelser ikke længere blive håndteret. Fornyelser af lån hos Statsbiblioteket på materialer indlånt fra andre biblioteker skal rettes til følgende mail:

fjernlaan.aarhus@kb.dk