Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Så er AV-Pakken 2013 færdigforhandlet – Salget starter nu!
For biblioteker
Navigation
 

Så er AV-Pakken 2013 færdigforhandlet – Salget starter nu!

Udgivet 10. januar 2013


Af Flemming Munch, områdedirektør, Statsbiblioteket.

AV-Pakken 2013 er nu omsider færdigforhandlet, og som vi skrev omkring 1. december 2012 og lige inden juleferien, har det i år været relativt svært at sikre et for alle acceptabelt resultat, men det, synes vi, er nået nu.

Forhandlingen for 2013 har været belastet af, at gruppen af rettighedshavere på deres side har haft en forventning om en samtidig markant stigning i både pris (ca. 40 %)  og udbredelse, medens vi fra biblioteksside har fremhævet de sparsomme kulturbudgetter samt at prisstigninger i øvrigt sjældent øger efterspørgslen. Herudover har vi fra en række biblioteker fået spørgsmål omkring mulighederne for at opdele AV-Pakken i mindre pakker, hvilket selvsagt kan være attraktivt, hvis ikke prissætningen samtidig er således, at det alligevel ikke kan betale sig at købe en såkaldt ”indstigningspakke”.

Helt konkret har rettighedshaverne for 2013 accepteret vores argumenter således, at den oprindelige AV-Pakke (AV-Basis) stort set videreføres uændret og til samme pris som de foregående år (dog med en mindre pristalsregulering), ligesom rettighedshaverne har tilstræbt at sammensætte en attraktiv filmpakke (AV-Udvidet), der kan bygges ovenpå AV-Basis. Det skal i den sammenhæng særligt bemærkes, at rettighederne til lydsiden af MPLCs repertoire i biblioteksrummet, opnås via AV-Udvidet.

AV-Pakken kan dermed købes i to udgaver for 2013, og mere detaljeret beskrivelse af de to tilbud vil blive udsendt onsdag den 16. januar.

Udover AV-Pakkens konkrete indhold er det aftalt, at parterne skal gøre en fælles indsats for at informere om både rettigheder og forpligtigelser i forhold til anvendelse af AV i ”Biblioteksrummet”.

Første konkrete element i den forbindelse er, at styrelsen har udarbejdet et fyldigt notat, der beskriver en række væsentlige ophavsretslige forhold – det anbefales at læse notatet, som du kan finde på Kultursyrelsens website >>: (link udløbet)

Næste del af indsatsen vil være, at der inviteres til informations- og inspirationsmøder, hvor muligheder, udfordringer og best practise vil blive drøftet, og hvor både styrelsen, rettighedshavere og Statsbiblioteket vil være repræsenteret. Vi forventer, at der afholdes møder i løbet af første kvartal i hhv. øst og vest.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Hugo Skou (tlf. 89 46 21 09).