Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Så er projekt Læs dansk på bibliotekerne kickstartet!
For biblioteker
Navigation
 

Så er projekt Læs dansk på bibliotekerne kickstartet!

Udgivet 30. maj 2013

Af Vibeke Nielsen

Projektet skal forbedre sproglige minoriteters læsekompetencer og er et samarbejde mellem 8 folkebiblioteker, Nyt Dansk Litteraturselskab og sprogcentre. Sprogcentrenes kursister vil gennemgå et læringsforløb, der udarbejdes af de deltagende biblioteker i samarbejde med en konsulent. Forløbet skal styrke målgruppens læsekompetencer og gøre bibliotekerne til et naturligt læringssted.

Der er fokus på…

Der er i maj afholdt kickoffmøde for de deltagende biblioteker, Nyt dansk Litteraturselskab og konsulenten, der er tilknyttet projektet. Der var på mødet fokus på:

  • læringsforløb for kursisterne
  • vidensdeling om målgruppen med kollegaer
  • materiale til sprogcentrene, som kan bruges til at træne målgruppen i brug af biblioteket
  • materialeoversigt som kan anbefales til målgruppen
  • oprettelse af netværk for alle interesserede

Det er planen, at de første undervisningsforløb i samarbejde med sprogcentrene starter efter sommerferien.

Alle biblioteker inviteres med i projektet

Projektet vil videreformidle erfaringer og resultater fra projektbibliotekerne ved at etablere et netværk for alle interesserede biblioteker og sprogcentre. Første netværksmøde bliver afholdt den 10. september kl. 10-14 i Odense, og det er allerede nu muligt at tilmelde sig netværksmødet. Programmet for første netværksmøde er ikke endeligt på plads, men dagen vil byde på en introduktion til sprogcentrene, materialetilbud til målgruppen og de første erfaringer fra projektet. Det er gratis at deltage i mødet.

Tilmelding til netværksmøde

Hvem deltager i projektet?

De 8 folkebiblioteker Esbjerg Kommunes Biblioteker, Ringsted Bibliotek, Vollsmose Bibliotek, Sundby Bibliotek, Biblioteket Rentemestervej, Husum Bibliotek, Nørrebro Bibliotek og Solvang Bibliotek deltager i projektet sammen med Nyt Dansk Litteraturselskab og Statsbiblioteket. Endvidere samarbejder projektet med sprogcentrene CSBI sprogcenter i København samt Lær dansk i Esbjerg, Odense og Ringsted.
Projektet har modtaget støtte fra Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Projektet startede 1. april 2013 og forventes afsluttet 1. maj 2014.