Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / SBCI i et internationalt perspektiv
For biblioteker
Navigation
 

SBCI i et internationalt perspektiv

SBCI i et internationalt perspektiv

Libraries as Gateways to the Integration of Immigrants in the EU

30. januar 2007
Af Nicola Ravden, BiblioteksCenter for Integration

2006 har budt på flere internationale invitationer til forskellige europæiske organisationer med interesse i den danske model for biblioteksbetjening af etniske minoriteter, herunder BiblioteksCenter for Integration og FINFO. Ud over invitationer til Prag, Arezzo og Frankfurt har vi i 2006 haft besøg af delegationer fra blandt andet Tjekkiet, Kosovo, Serbien, Slovenien, Montenegro, Makedonien – og Aalborg! Vi vil herunder rapportere tilbage fra vores besøg i Tjekkiet og Italien.

Informationscenteret og biblioteket Multicultural Center Prague har i samarbejde med og med midler fra blandt andet EU og Biblioteksstyrelsen i Danmark, kørt projektet Libraries as Gateways to the integration of Immigrants in the EU. Projektet kan sammenlignes med det danske Biblioteket – en port til det danske samfund. Projektet fokuserede på bibliotekets vigtige rolle i integrationsprocessen og mulighederne for at udvikle bibliotekets tilbud til indvandrere i Tjekkiet.

Tjekkiet har, i modsætning til Danmark, kun en ganske kort indvandringshistorie. Indtil for ganske for år siden var Tjekkiet et udvandringsland, og det er kun i forbindelse med Tjekkiets optagelse i EU, at landet selv har oplevet stigende indvandring. Derfor har man ikke stor erfaring omkring biblioteksbetjening af etniske og sproglige minoriteter, og skæver blandt andet til Danmarks erfaringer på området.

I slutningen af oktober afholdt Multicultural Center Prague en international konference omkring biblioteker og integration. Der var oplægsholdere flere forskellige lande, deriblandt Lone Hedelund fra Community Center Gellerup i Århus og Nicola Ravden fra BiblioteksCenter for Integration.

Der blev præsenteret mange forskellige problematikker på konferencen, blandt andet diskuterede man bibliotekernes rolle i integration af indvandrere. Som i Danmark, er der flere forskellige meninger om bibliotekernes rolle, og man diskuterede om bibliotekerne overhovedet skulle tage del i opgaven. Selv om man kun har ganske få indvandrere i Tjekkiet i dag, forventer man, at en ud af syv borgere er indvandrere i 2050 – og netop derfor forsøger man allerede nu at lægge en fremsynet strategi i bibliotekssektoren.

BiblioteksCenter for Integration præsenterede den danske ”model” omkring udlån og forsyning af materialer til folkebibliotekerne, og dette blev meget positivt modtaget. I Tjekkiet har man, i modsætning til i Danmark, ingen national overbygningsfunktion som varetager indkøb og udlån af fremmedsprogede materialer – hvert enkelt bibliotek står alene med disse opgaver og modtager ikke statslige midler til området.

Lone Hedelund fra Community Center Gellerup præsenterede diverse projekter og initiativer, man har haft stor succes med i Århus, og holdt blandt andet en spændende workshop om udvikling af bibliotekernes integrationsaktiviteter – hun rapporterede følgende fra turen:

Hovedindholdet i workshoppen var at opsummere og udvikle forskellige strategier for lærings- og informationsaktiviteter i folkebiblioteker med henblik på bedre integration især af romanere.

De områder, der skulle belyses i workshoppen var følgende:

  • Præsentation af forskellige aktiviteter fra de projektdeltagne biblioteker, herunder positive og negative aspekter.
  • Muligheder for nye initiativer gennem fundraising.
  • Hvilke muligheder er der for aktiviteter indenfor læring og information i de enkelte biblioteker?
  • Er der grænser for folkebiblioteket som „det åbne rum“?
  • Best practice – oplæg fra udlandet - og hvordan kan de bruges proaktivt på Tjekkiske biblioteker?

Dagen var delt i 2 workshops: Første del var oplæg om FINFO i nutid og fremtid ved Nicola Ravden. Anden del var præsentation af aktiviteter fra 5 af de projektdeltagene biblioteker og oplæg af Lone Hedelund om Community Center Gellerup. Dette oplæg var oprindeligt placeret midt i præsentationen af de 5 biblioteker sammen med en workshop, men vi ændrede i programmet således at dette oplæg blev placeret til sidst. På den måde blev oplægget både et eksempel på, hvordan et bibliotek fra udlandet arbejder med samme problematik som de projektdeltagne biblioteker, samt en opsamling på elementer, der er vigtige at tage med i sine overvejelser, når et bibliotek skal redifinere sig selv og ændre i hidtidig praksis.

Man kan læse mere om Multicultural Center Prague på: http://www.mkc.cz/en/home.html (link udløbet)

Integration og biblioteker i Italien

BiblioteksCenter for Integration blev i december inviteret til at holde oplæg på en konference i Toscana omkring interkulturel biblioteksbetjening. Konferencen blev arrangeret af Polo Regionale di Documentazione interculturale – en organisation finansieret af Toscana regionen og diverse EU midler. Organisationen arbejder blandt andet med at støtte op om bibliotekernes integrationsaktiviteter og har selv et flersprogligt, multikulturelt bibliotek i Arezzo.

Som i Danmark oplever man at indvandrere generelt bruger biblioteket mere end italienske borgere. Desuden bliver indvandrere længere på biblioteket end andre, og benytter sig især af bibliotekets avissamlinger. 20% af bibliotekernes kunder er i dag af anden etnisk baggrund end italiensk. Man oplever blandt andet, at indvandrere har samme biblioteksmønstre som italienerne havde i halvtredserne – måske på grund af små boligforhold. Altså bruges biblioteket som værested, og det er derfor vigtigt at bibliotekerne indretter deres services efter disse mønstre.

Blandt andet har flere biblioteker nu alternative tilbud på programmet, så som modersmålsundervisning, hjælp med visaansøgninger og diverse interkulturelle events. Man prioriterer udviklingen af personalet meget højt, og har god erfaring med at bruge flersproglige konsulenter, som kan bruges som mediatorer mellem bibliotek og kunde.

Ligesom i Tjekkiet var man imponerede over den danske overbygningsmodel – hvor staten har påtaget sig en overordnet forpligtelse omkring biblioteksbetjening af etniske minoriter, og via BiblioteksCenter for Integration distribuerer materialer på 15 sprog til alle landets kommuner. FINFO konceptet blev også positivt modtaget og blev også præsenteret af IFLA repræsentanten Domenico Ciccarello, som i sin præsentation fokuserede på diverse internationale web-portaler udarbejdet i biblioteksregi.

Man kan læse mere om de italienske projekter på: www.cddarezzo.org og www.ucodep.org