Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Service gir´ man – værtskab er man…
For biblioteker
Navigation
 

Service gir´ man – værtskab er man…


Af Jane Rasmussen


Service gir´ man – værtskab er man…
Så kort og enkelt er slutbudskabet i et DEFF-støttet pilotprojekt, som Statsbiblioteket gennemførte i efteråret 2011.

Projektet har hentet inspiration fra idéer beskrevet af det svenske initiativ Värdskapet. Idéerne er opstået i turistbranchen men kan bruges overalt, hvor man har fokus på mødet med mennesker. Filosofien er, at man gennem værtskab – som på mange punkter har lighed med gæstfrihed - kan få mennesker til at føle sig velkomne og dermed formidle en god og meget personlig oplevelse.

I løbet af sommeren og efteråret 2011 har 16 medarbejdere i Statsbibliotekets Servicecenter læst, reflekteret og diskuteret med det mål at definere og indarbejde en velkommende kultur i mødet med bibliotekets brugere, som spiller sammen med en ny og åben indretning af det fysiske rum.

I projektet har vi hentet viden og inspiration gennem interviews med udvalgte medarbejdere, et fokusgruppeinterview med et antal brugere og en studietur til biblioteket ved Luleå Tekniska Universitet, hvor de også har implementeret værtskabstankegangen.

Den største øjenåbner i forhold til det at praktisere godt værtskab blev en workshop med Märit Torkelson, som er en af de svenske initiativtagere til værtskabstankegangen. Med sin personlighed og fortællinger formidlede hun essensen af det gode værtskab. Desuden fik vi mulighed for at arbejde med at formulere det, der skal kendetegne vores værtskab på Statsbiblioteket.

Projektet har været kompetenceudviklende på en ny og involverende måde, og det har været en meget motiverende tilgang til arbejdet med at skabe fælles værdigrundlag og kultur i Servicecenterets vagtteam.

Projekt Værtskab har været et lille projekt med få midler, men har alligevel formået at generere erfaringer og skabe mærkbare resultater for den enkelte i hverdagen.

Som en naturlig fortsættelse af Statsbibliotekets arbejde med at skabe attraktive fysiske rum viser projektet potentialet og mulighederne ved at arbejde fokuseret og dedikeret med kompetenceudvikling - med det formål at udvikle fremtidens attraktive kundeservice.

Vil du vide mere om projektet og idéerne bag, er du meget velkommen til at kontakte Jane Rasmussen.