Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Sigtepunkter for udvikling af Statsbibliotekets funktion som overcentral for folkebibliotekerne
For biblioteker
Navigation
 

Sigtepunkter for udvikling af Statsbibliotekets funktion som overcentral for folkebibliotekerne

Udgivet 28. april 2016

Statsbiblioteket 19. januar 2016

Til print (pdf) >>

Statsbiblioteket (SB) fungerer efter biblioteksloven som overcentral for folkebibliotekerne ved at stille bøger, tidsskrifter og andre materialer til rådighed for bibliotekerne, formidle lån fra ind- og udland, varetage en central depotbiblioteksfunktion og ved at fremskaffe materialer med særligt henblik på flygtninges og indvandreres behov.

Sigtepunkter for de kommende års udvikling af SB’s funktion som overcentral for folkebibliotekerne:

Dialog og samarbejde
SB lægger vægt på at indgå i dialog og samarbejde med sektorens interessenter med henblik på at udvikle og levere serviceydelser til gavn for borgerne. Det sker gennem opsøgende møder og deltagelse i relevante samarbejdsfora og projekter.

Digital overbygning for folkebibliotekerne
SB udvikler og leverer ydelser, som supplerer folkebibliotekernes servicetilbud, og biblioteket har fortsat fokus på at digitalisere og udvikle omkostningseffektive serviceydelser.

SB vil i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, central- og folkebibliotekerne, Danskernes Digitale Bibliotek og andre bidrage til at afdække mulighederne for at etablere en digital overbygning med digitale serviceydelser for folkebibliotekssektoren.

#meretilflere for folkebibliotekerne
SB vil fortsætte sine nuværende aktiviteter med at stille fysiske og digitale materialer til rådighed for folkebibliotekerne via forskellige kanaler. Der vil være særligt fokus på at øge adgangen til digitalt materiale, og SB har som mål at udvikle services, som gør det muligt for borgerne at få adgang til artikler i e-tidsskrifter og digitaliseret kulturarvsmateriale.

Fysiske materialer
SB vil som ”back-up” for andre biblioteker fortsat indlemme og udlåne fysiske materialer, både egne materialer og fjernlån. SB oplever stadig en væsentlig udlånsaktivitet af fysiske materialer, og der vil være fokus på fortsat at effektivisere de dertil knyttede arbejdsprocesser.

Kulturarv
SB vil på baggrund af sin omfattende samling af kulturarvsmateriale udvikle services, som - i det omfang det kan lade sig gøre ophavsretligt - gør det muligt for borgerne at få adgang til digitaliseret kulturarvsmateriale og markedsføre det via folkebibliotekerne.

Materialer til flygtninge og indvandrere
SB vil, i det omfang det er muligt, efterkomme stigende efterspørgsel efter både fysiske og digitale materialer til sproglige minoriteter via folkebibliotekerne, og biblioteket har som mål at stille flere digitaliserede materialer til rådighed. SB vil videreudvikle og markedsføre en formidlingsplatform for film, musik, bøger m.v. under navnet Verdensbiblioteket.dk

Til print (pdf) >>