Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Specialsamlinger - Det Kgl. Bibliotek - Aarhus
For biblioteker
Navigation
 

Specialsamlinger - Det Kgl. Bibliotek - Aarhus

udgivet 9. februar 2017

Gitte Behrens, Det Kgl. Bibliotek

Det Kgl. Bibliotek i Aarhus opbevarer en lang række samlinger af meget forskelligt indhold og karakter. Sammen og hver for sig beretter de om en lang række af samfundslivets funktioner og institutioner i det historiske Danmark: Årsskrifter, skolebøger, prædikener, køreplaner, børnebøger, skattebøger og meget meget mere.

Fælles for samlingerne er, at de er mere eller mindre "usynlige". Dvs. de er i meget sparsomt omfang registrerede og i endnu mindre grad digitaliserede. Ikke desto mindre udgør de et interessant og vigtigt historisk kildemateriale.

Illustration fra skillingsvisen "De 50 forførte unge piger i københavn"

I takt med benyttelse og udlån bliver dele af disse samlinger "synlige", idet Det Kgl. Bibliotek i et vurderet omfang registrerer materialerne for fremtidig genfinding.

Specialsamlingerne udspringer af pligtafleveringen, og der knytter sig forskellige regler for lån og benyttelse til hver enkelt materialetype. Disse regler er beskrevet under den enkelte samling.

Du kan se en oversigt over de mange specialsamlinger her >>

Herunder beskriver vi en håndfuld af de mange specialsamlinger

Skolebøger, skoleårsskrifter og -blade
Skoleblade og -årsskrifter vidner om hvad der er sket i skolens enkelte år og binder skolens historie sammen. Det Kgl. Bibliotek - Aarhus har en omfattende samling af danske skoleblade, årsskrifter og andet materiale fra folkeskoler og gymnasier i København og provinsen, højere læreanstalter, højskoler, ungdomsskoler og efterskoler.

Her finder du gamle skolekammerater, læser om skolens begivenheder og historie og kan supplere med en anderledes vinkel på de samme begivenheder i skolebladene, som er udgivet af eleverne selv. Det er et pikant supplement til biografiske beskrivelser og giver et anderledes billede af skoletidens dagligdag, syn på lærere, tidens brændende emner og hele ungdommens foreningsliv.

Eksempler fra samlingen:

 • Agerskov Ungdomsskole 1919-
 • Flemming Efterskole 1893-
 • Rungsted Kostskole 1900-
 • Rungsted Kostskoles Forberedelsesskole 1920-
 • Rungsted private Forberedelsesskole
 • Rungsted private Realskole
 • Snoghøjbogen
 • Snoghøj Folke- og Gymnastikhøjskole 1913-
 • Soraner-bladet. Månedsskrift for Soransk Samfund. Foreningen for tidligere elever på Sorø Akademis Skole 1862-

(Se mere om skolebøger, skoleårsskrifter og -blade >>)

Forsideillustration fra T. Fabers jernbanekøreplan for hele Kongeriget 1901

Køreplaner
Samlingen, der ikke er registreret,  gemmer de ældste danske køreplaner, og driftsberetninger fra De danske Statsbaner og samtlige private baner i Danmark. Blandt meget andet indeholder samlingen den ældste danske køreplan Fabers Reiseliste for Kongeriget Danmark : officielle Meddelelser om Post- Jernbane- og Dampskibsruter 1868-1949
(Se mere om køreplaner her >>)

Vejvisere - adressebøger
De gamle fortegnelser over lokaliseringen af personer og gader indeholder ofte langt flere (og mere kuriøse) oplysninger ud over de almindelige gadefortegnelser, navneregistre, erhvervsregistre og realregister med kommunale oplysninger. Nogle vejvisere indeholdt bl.a. oplysninger om, hvor meget folk betalte i skat – de såkaldte skattebøger.

Det Kgl. Bibliotek har en anseelig mængde af ikke-registrerede vejvisere, lokale vejvisere, amtsvejvisere, skattebøger og danske handelskalendere. Blandt mange andre den ældste danske vejviser "Københavns Vejviser" fra 1772 ff.
(Se mere om Vejvisere her >>)

Du kan evt. supplere med Københavns Bibliotekers digitalisering af Kraks Vejvisere 1770-1969, som dækker 200 års københavnerhistorie.

Forsideillustration fra Slagelse vejviser 1975/76

Skattebøger
Skattebøger er årlige trykte fortegnelser over personer, der skal betale almindelig personlig indkomstskat i en kommune. Et par eksempler fra samlingen:

 • Aarhus 1912-1947
 • Roskilde 1883-1939

(Se mere om skattebøger her >>)

Du kan evt. supplere med disse digitaliseringer fra Københavns Stadsarkiv:

Københavns Stadsarkiv - skattebøger 1861-1968 >>

Telefonbøger
Fra en tid, hvor fortrykte registre over personlige og erhvervsmæssige telefonnumre blev husstandsomdelt, opbevarer Det Kgl. Bibliotek - Aarhus geografisk opdelte telefonabonnenter (ofte opdelt efter kommune eller region) med navne, adresser og telefonnumre opsat i en alfabetisk orden. Her finder du, blandt mange andre, bøger fra KTAS, Jydsk Telefon, Fyns Telefon og Tele Sønderjylland.
(Se mere om telefonbøger her >>)

For at tilgængeliggøre de gamle telefonbøger for brugere over hele verden, og for at afhjælpe slid på de gamle meget brugte bøger, er der indtil videre digitaliseret en række af KTAS' registranter fra perioden 1880-1965

Post- og Telemuseum Danmarks digitaliserede telefonbøger >>

Vil du vide mere om specialsamlingerne i Det Kgl. Bibliotek - Aarhus kontakt Mona Dubgaard (Det Kgl. Bibliotek - Dokumentlevering & Formidling)