Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Statsbiblioteket starter på at anvende RFID på sine materialer
For biblioteker
Navigation
 

Statsbiblioteket starter på at anvende RFID på sine materialer

Udgivet 3. december 2013Af Henrik Haagensen, fuldmægtig, Statsbiblioteket.

På møderne i Netværk for lånesamarbejde i november blev deltagerne orienteret om, at Statsbiblioteket har besluttet at overgå til at anvende RFID i beholdningsregistreringen.

På grund af Statsbibliotekets rolle som overcentral i det danske lånesamarbejde og det store udlån til bibliotekerne, har det længe været et ønske fra folkebibliotekernes side, at Statsbibliotekets leverancer understøttede anvendelsen af RFID i selvbetjeningssystemerne på folkebibliotekerne.

Dette ønske bliver nu opfyldt og skulle fremadrettet gerne opleves som en forbedring i den daglige håndtering af fysiske materialer på bibliotekerne.

Beslutningen om at overgå til at anvende RFID indeholder følgende elementer:

  • På grund af sammensætningen af Statsbibliotekets samlinger vil det ikke være rationelt at chippe hele samlingen. Pligtafleveringen af dansk materiale betyder, at der vil være en stor del af samlingen, som ikke er udlånsaktiv. Derfor er valget faldet på en løsning hvor det udlånsaktive materiale samt nyanskaffelserne chippes.
  • At løsningen bliver en hybridløsning, hvor materialerne er forsynet med såvel en stregkode som en RFID-chip.
  • At alle nyanskaffede materialer i forbindelse med katalogisering og beholdningsregistrering, udover den traditionelle stregkode, vil blive forsynet med en RFID-chip.
  • At alle materialer bestilt af biblioteker ved udlån vil blive forsynet med en RFID-chip.
  • Der vil blive RFID-chippet ca. 300.000 materialer det første år.

Den konkrete tidsplan for implementering af denne beslutning skal vurderes i en konkret analyse og vil være afhængig af det udredningsarbejde omkring anskaffelse af hardware og analyse af workflows, som nu skal sættes i gang.

Statsbibliotekets umiddelbare forventning vil være, at chipning af nyanskaffelser kan starte fra årsskiftet, og chipning af materialer før udlån til biblioteker kan sættes i drift i løbet af første kvartal 2014.

Det kan allerede nu konstateres, at enkelte materialer, som kommer ud på bibliotekerne, ikke vil være chippet.

Der vil for eksempel være et scenarie, hvor materialer, der allerede er udlånt, og som efter en aflevering via en reservation skal sendes ud på et bibliotek. Disse materialer vil ikke umiddelbart blive chippet, da Statsbiblioteket ikke i alle tilfælde vil kunne ’fange’ disse materialer før udlånet.

I en proces, hvor alle nye materialer chippes ved anskaffelsen, og alle udlånsaktive materialer chippes før udlån til biblioteker, regner Statsbiblioteket med, at kerneudlånssamlingen vil være chippet over en 2-årig periode.