Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Statsbibliotekets særsamlinger
For biblioteker
Navigation
 

Statsbibliotekets særsamlinger

Udgivet 26. marts 2015

Af Eva Fønss-Jørgensen.

Ved netværk for Lånesamarbejdes seneste møder i marts måned præsenterede chefkonsulent Eva Fønss-Jørgensen bibliotekets særsamlinger. Vi bringer en opsummerende artikel, og publicerer Evas oplæg:

Statsbibliotekets særsamlinger
Statsbiblioteket har en række særsamlinger med dansk materiale, som ikke er registreret, og som derfor ikke kan lokaliseres og bestilles på almindelig vis via bibliotek.dk. At disse særsamlinger findes, er delvis historisk og ressourcemæssigt begrundet, idet man fx ved Statsbibliotekets åbning i 1902 intet katalogiserede, men klarede sig med en systematisk opdeling i små grupper efter emne. Da man senere besluttede sig for en katalogisering, blev det materiale, som man vurderede som vanskeligt eller uhensigtsmæssigt at katalogisere, sorteret fra. Endvidere har biblioteket gennem årene modtaget donationer, som fokuserede på et bestemt emne, og som med et indhold bestående af både publikationer og arkivalier er forblevet særsamlinger. Endelig har der blandt medarbejderne været ildsjæle, som har haft en brændende interesse for et bestemt emne, og som i tidligere tider slap afsted med at opbygge ’små biblioteker i biblioteket’.

Eva Fønss-Jørgensen fortæller om bibliotekets særsamlinger

I dag er der med enkelte undtagelser ingen tilgang til særsamlingerne, og der oprettes ingen nye særsamlinger. Tværtimod har Statsbiblioteket gennem de senere år nedbragt antallet og opløst mange af dem, idet de systematisk er blevet katalogiseret fra A til Z, når ressourcerne tillod det. Andre større samlinger opløses gradvis, idet en bestilling på en ukatalogiseret bog altid medfører, at den bagefter katalogiseres og indgår i de almindelige samlinger. Så opfordringen er: Kan du ikke finde det i bibliotek.dk, så send alligevel en bestilling til Statsbiblioteket!

Start fx her >>

I præsentationen gennemgås foruden eksempler på boglige særsamlinger også indholdet i Mediesamlingen og Kvindehistorisk Samling, som begge er karakteriseret ved, at de er vanskeligt tilgængelige for folkebibliotekerne.

Se præsentationen >>