Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Status for netmusik.dk 2009
For biblioteker
Navigation
 

Status for netmusik.dk 2009

Udgivet 25. november 2009

af Jens Hjørne

netmusik.dk lægger an til 2010, med en ambition om 10 millioner downloads. I 2009 har vi snart haft tre kvartaler med flatrate og kvoteløst lån. Ambitionen er at ramme  ca. 4 mio. downloads på tre kvartaler. Hvordan går det så? Vi bringer en staus og prognose...

Dobbel eller triple!
Ambitionerne for ny-netmusik var at nå op over en fordobling af downloadtallet fra 2008 på 2,5 mio. udlånte musiknumre. Alt tyder på at denne ambition bliver opfyldt, og måske endda lidt til! De månedlige opgørelser viser gennemgående en fordobling af aktiviteten, og i enkelte måneder en tredobling. Forbrugsopgørelser og fremskrivninger viser at succeskriteriet på de 4 mio. downloads på tre kvartaler (ny-netmusik gik i luften i april) med sikkerhed bliver nået og sandsynligvis sprænges sucesskriteriet med ydeligere 500.000, så vi lander på 4,5 mio. downloads.

2008_vs_2009_forbrug

De orange søjler viser de månedlige download for netmusik.dk i 2009 sammenlignet med 2008 (de grå søjler). ny-netmusik startede i april og giver straks mere end dobbelt aktivitet.

Kun betaling for licenser
Tallene er i sig selv imponerende, men hvis vi dykker længere ned i beregningsgrundlaget, så "gemmer" der sig en langt større succes. Tallene for ny-netmusik angiver ikke downloads, men derimod antallet af udleverede afspilningslicenser. Det der måles, er altså ikke hvor mange musiknumre der hentes, men i stedet hvor mange numre der afspilles. Styregruppen for netmusik.dk har indgået en aftale med leverandøren Basepoint Media, hvor der afregnes for udleverede musiklicenser til forskel fra tidligere år, hvor det var antallet af downloadede musikfiler der talte. Bibliotekerne betaler altså kun for den musik, der faktisk afspilles. Tallene er med andre ord også et udtryk for en endnu mere fordelagtig forretningsmodel, end nogensinde tidligere.

Prognose
Selv med en forbedret betalingsmodel "renset" for ubrugte downloads ser det altså ud til at netmusik.dk når målet med 4 mio. downloads på tre kvartaler, og med en fremskrivning af den nuværende aktivitet tyder det på, at vi når et endeligt tal på ca. 4,5 mio.  - altså 500.000 ekstra. Denne "ekstrasucces" betyder en merbetaling på 35 øre pr. ekstra download - altså omtrent kr. 175.000,-. netmusik.dk forsøger i øjeblikket at finde financieringen af overskridelsen indenfor det eksisterende budget så dit bibliotek helt undgår en efterbetaling for ny-netmusik. Skulle det mod forventning ikke lykkes, så vil meromkostningen for hvert bibliotek svare til ca. 3 øre pr. borger, og vil blive indarbejdet i budgettet for 2010.

2009_forbrug

Succes i 09 - fordobling igen i 10!
Der kan tælles adskillige succeser i 2009: Dit bibliotek har fået en fastprismodel for netmusik.dk, en kvoteoverskridelse indenfor budgettet og dit bibliotek betaler ikke længere for downloads, men kun for udleverede musiklicenser. Brugerne har fået flatrate, næsten grænseløst download, et voldsom forbedret website og 2,3 mio. musiknumre at vælge imellem (en stigning på 700.000 siden april. netmusik.dk satser på endnu mere i 2010).

Ambitionen er ikke blot endnu en fordobling, men også at netmusik.dk udvikler sig i formidlede retning (fusionen med Musikbibliotek.dk) og i tilgift bliver repræsenteret i mange andre sammenhænge end på det nuværende website (eksempelvis via Mediejukebox, DSB-trådløs osv).

Du kan læse meget mere i informationsmaterialet for netmusik.dk 2010, som vi linker til herunder. Har du lyst til at dykke ned i downloadtal og andre statistikker kan du besøger "Tal og kurver", hvor du bl.a. finder de seneste tal for oktober 2009.

Informationsmateriale for netmusik.dk 2010