Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Status fra projekt E-kopi 2
For biblioteker
Navigation
 

Status fra projekt E-kopi 2

Udgivet den 25. april


Af Vibeke Nielsen

Projektets formål er at stille en større og mere varieret mængde af Statsbibliotekets tidsskriftartikler fra en række specialmagasiner og magasinpressen elektronisk til rådighed og sikre en tidssvarende service for brugerne. Det undersøges i projektet, om der er et behov for den nye elektroniske service, og dermed afklare, om der er grundlag for en national udrulning og idriftsættelse af servicen.


Udvidelse af indholdet

Der er fokus på de magasiner, som er indekseret i Artikelbasen, og som derfor kan fremsøges. I starten af projektperioden var der kun tilgængelige artikler fra tidsskrifter udgivet af Dansk Magasinpresses Udgiverforening, der omfatter populære tidsskrifter fra Aller, Bonnier og Egmont, f.eks. Illustreret Videnskab og Euroman. Nu omfatter projektet også artikler fra Danske Specialmediers magasiner, der er indekseret i Artikelbasen, så der indgår 48 tidsskrifter i projektet. Servicen er tilgængelig for brugerne i bibliotek.dk, og der reklameres for det nye tiltag på projektbibliotekerne.


Brugen de første tre måneder

I perioden januar-marts er der modtaget 2.692 bestillinger på farvekopier og der er sendt 2172 emails med artikler til brugerne. I januar var der 394 bestillinger, i februar 998, og i marts var der 1300, så antallet af bestillinger viser en flot stigende tendens.

Der er forskellige grunde til, at ikke alle bestillinger effektueres med det samme. Artiklerne i E-kopi 2 skannes fra fysiske tidsskrifter på Statsbiblioteket, så nogle tidsskrifter er udlånte, endnu ikke modtaget eller til bogbinder.

Møde i følgegruppen

Projektets følgegruppe består af deltagere fra Copydan, Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering samt Statsbiblioteket. Følgegruppens første møde blev afholdt torsdag den 19. april. Der var i følgegruppen enighed om at efterspørgslen på artikler i farve alt andet lige udviklede sig meget positivt.

 

Vil du vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Vibeke Nielsen.