Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Status på Digital Artikelservice i november 2015
For biblioteker
Navigation
 

Status på Digital Artikelservice i november 2015

Af Henrik Haagensen, Statsbiblioteket

Digital Artikelservice har nu været i drift i ni måneder, og på øst-/vest møderne den 11. og 12. november 2015 i Netværk for lånesamarbejde blev der gjort status over, hvordan det var gået indtil nu.

På nuværende tidspunkt er 77 folkebiblioteker samt et par enkelte forskningsbiblioteker omfattet af abonnementsordningen, og ca. 5.000.000 borgere er dækket af tjenesten.

Tjenesten dækker ca. 40.000 af Statsbibliotekets trykte tidsskriftstitler, men vi kan se, at ca. 51 % af den totale efterspørgsel efter artikler er rettet mod ca. 300 danske titler. Titler, som primært har en faglig karakter inden for emnerne sundhed/sygepleje, pædagogik og hobby.

Ca. 60 % af leverancerne bliver leveret til download indenfor fem minutter, da den pågældende artikel har været bestilt tidligere og derfor kan trækkes ud af Statsbibliotekets arkiv over skannede artikler.

Der er leveret 31.435 artikler til bibliotekerne, heraf 7227 direkte til slutbrugerne i de første 8,5 måneder. Det vil sige, at 23 % af bestillingerne til bibliotekerne sker ved en direkte levering til slutbrugerens mail. Da et af formålene med at etablere Digital Artikelservice var at give folkebibliotekernes brugere mulighed for at bestille til direkte levering via deres folkebiblioteks lånerprofil, kan man sige, at der er potentiale til forbedring, som vi i fællesskab skal have løst.

På møderne for fjernlånsnetværket fik Statsbiblioteket feedback omkring denne problemstilling. Når bibliotekerne videresender en artikel til slutbrugeren, hvor artiklen er leveret som traditionelt fjernlån fra Statsbiblioteket, sender de ligeledes en vejledning omkring, hvordan en slutbruger via biblioteket.dk kan få en artikel sendt direkte til sin egen mailboks. Dette selvfølgelig med henblik på, at slutbrugeren er ’selvhjulpen’ næste gang, der skal bestilles en artikel. Statsbiblioteket vil prøve at indbygge denne vejledning i den mail, som bibliotekerne modtager samtidig med leverancen af artiklen. Bibliotekerne kan derfor bare videresende denne mail til slutbrugeren sammen med den vedhæftede artikel og dermed ’slippe’ for selv at skulle lave denne tekst.

Med hensyn til markedsføring har Statsbiblioteket lyttet til bibliotekernes tilbagemeldinger, hvor udsagnet generelt har været, at der ikke var brug for endnu et formidlingssite som man skulle holde sig ajour med. Som følge heraf har Statsbiblioteket besluttet at lukke formidlingssitet www.digitalartikelservice.dk pr. 1. april 2016.

Dette betyder imidlertid ikke, at formidlingen af servicen dør sammen med formidlingssitet. Muligheden for at få eksponeret artikler inden for forskellige temaer med links til bibliotek.dk, vil blive videreført på Statsbibliotekets hjemmeside under linket: http://www.statsbiblioteket.dk/digital-artikelservice

Af øvrige punkter omkring markedsføring kan nævnes at flyers og små tryksager til uddeling til slutbrugerne på bibliotekerne blev efterlyst. Statsbiblioteket og DBC skal ligeledes have en evaluering omkring, hvordan servicen fungerer, og om der er mulighed for at lave nogle forbedringer i måden, hvorpå servicen fremtræder i bibliotek.dk.

Der er fra en del biblioteker blevet spurgt til en præcisering af, hvad man må og ikke må med de artikler, som modtages digitalt fra Statsbiblioteket.

Det enkle svar er, at man skal gøre, som der står i den mail, man modtager. Det er kun biblioteker, der har abonnement, der må sende artikler videre digitalt, og kun hvis teksten i mailen siger det.

Det vil sige, hvis teksten siger:

"DanBib/BOB bestil-id: 1020900635

Artikelkopien er vedhæftet som pdf.

Dette materiale er indskannet og fremsendt elektronisk i henhold til aftale med COPY-DAN Tekst & Node. Det er tilladt modtageren af denne e-mail at videresende det indskannede materiale til andre"

Så er det tilladt for biblioteket at videresende artiklen digitalt til slutbrugeren.

Hvis teksten på mailen siger:

"DanBib/BOB bestil-id: 1019816197

Artikelkopien er vedhæftet som pdf.

Dette materiale er indskannet og fremsendt elektronisk i henhold til aftale med COPY-DAN Tekst & Node. Det er ikke tilladt modtageren af denne e-mail at videresende det indskannede materiale til andre"

Så er det ikke tilladt for biblioteket at videresende artiklen digitalt til slutbrugeren. Artiklen må kun udleveres i printet form.

Salget af Digital Artikelservice for 2016 er startet. Statsbiblioteket har lavet en kritisk gennemgang af budgettet og fået fjernet nogle omkostninger. Det har resulteret i, at prisen kan sænkes med 20 % i forhold til 2015. Det vil sige, at folkebibliotekerne kan købe servicen for 0,20 kr. pr. borger i 2016.

PRIS 2016: 0,20 kr. per borger
Kollektiv forbrugsbegrænsning: 10.000 artikler pr. 1. mio. borgere

Downlad Digital Artikelservice (produktbeskrivelse, pdf) >>