Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Netværk for lånesamarbejde: Statsbibliotekets artikelservice under lup
For biblioteker
Navigation
 

Netværk for lånesamarbejde: Statsbibliotekets artikelservice under lup

Udgivet 11. december 2012

Af Henrik Haagensen

Statsbiblioteket har gennem en periode modtaget mange rykkere fra bibliotekerne på tidsskriftsartikler bestilt i Danbib. Antallet af rykkere har ligget langt over den acceptable norm for fejl og mangler.

Statsbiblioteket iværksatte derfor en undersøgelse med henblik på at afdække årsagen/årsagerne til det, som bibliotekerne oplevede som manglende leverancer.

Samtlige rykkere for en uge er blevet gennemgået i detaljer for at identificere mulige fejlkilder.

Der er blevet gennemført test af bestillings-flowet i samarbejde med en række biblioteker, som har været meget hjælpsomme med hensyn til at afdække deres lokale procedurer i et bestillings- og leveranceforløb.

Undersøgelserne har desværre ikke ført frem til en entydig identifikation af en enkelt fejlkilde men har alligevel resulteret i, at vi kan pege på en række mulige fejlkilder, som alle skal være opmærksomme på i de daglige processer.

Indsatsområder:

  1. Statsbibliotekets procedurer omkring produktion og levering af artikler er meget automatiseret, og vi har ikke kunnet påvise fejl i dette flow.
    Statsbiblioteket leverer til bibliotekerne på to måder, enten via mail med artiklen som vedhæftet pdf, eller som printet kopi via den nationale kørselsordning. I det sidste tilfælde har vi skærpet opmærksomheden på, at forsendelsen til de enkelte biblioteker via kørselsordningen er korrekt forsynet med køresedler.
  2. Lokalt på de modtagende biblioteker kan man skærpe opmærksomheden på at få afsluttet fjernlånssagen korrekt i bibliotekssystemet således, at der ikke udsendes automatiske rykkere efter en given periode.
  3. Man skal på de modtagende biblioteker være opmærksomme på, at artikler kan modtages på to måder, via mail med artiklen som vedhæftet pdf eller som printet kopi via kørselsordningen.
  4. De medarbejdere på bibliotekerne, som har kendskabet til de ovennævnte processer, kan bidrage med at udbrede og genopfriske denne viden hos deres kolleger.
  5. Det sidste indsatsområde er fremsendelse, sortering og slutlevering via kørselsordningen. Her er der naturligvis også mulighed for, at tingene kan gå galt.


Da kørselsordningen ved årsskiftet overgår til en ny distributør, vil det nok være hensigtsmæssigt at afvente en indkøringsperiode, før vi tager fat på dette punkt.


Til slut vil vi gerne sige tak for den indsats og den hjælp i udredningen, som bibliotekerne har bidraget med.