Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Velkommen til fremtiden
For biblioteker
Navigation
 

Velkommen til fremtiden

Statsbibliotekets Kontaktdag 2014
Statsbibliotekets kontaktdag for biblioteker havde fremtidsbrillerne på. Under overskriften ”Fremtiden spiller på nye tangenter” inviterede vi medarbejdere fra landets biblioteker til en temadag med fokus på nye tider, nye brugere, nye opgaver og – ikke mindst – nye kompetencer.

Biblioteket hinsides bogen
Velkomst ved direktør Svend Larsen

Bogen og fordybelsen ligger ikke for døden. Bibliotekerne gør det næppe heller. Dog sætter digitaliseringen og globaliseringen nye rammer for produktionen og spredningen af viden og kultur. Det betyder, at bibliotekerne skal beslutte sig for, hvilken rolle de ønsker, at de skal spille. Der er mange mulige valg, og du kan lade dig inspirere af, ja! En bog ”The library beyond the book”.

Skal dit bibliotek være et såkaldt ”neocloister” - et moderne tempel for ro og fordybelse? Eller måske hellere et ”accumulibrary” – et anarkistisk lagerudsalg på informationsmarkedet, hvor alle informationstyper og medier findes på deres egne præmisser? Hvis ingen af delene, er der måske andre muligheder, som tiltaler dig mere.

Se Svend Larsens præsentation (pdf)

Svend anbefaler, at du fordyber dig i ”The library beyond the book

Bliv din egen fremtidsforsker
Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker, Future Navigator

De danske biblioteker ligger inde med ”serve-retten", hvis vi blot tør tage den. Fordybelse, ro, nærvær, ordentlighed, seriøsitet og omtanke er blot nogle få af de mange egenskaber, som scorer allerhøjest i tiden, og som allerede er kerneværdier i bibliotekerne. Jo mere teknologi vi indfører, jo større bliver behovet for det menneskelige. Hvis bibliotekerne er i stand til at aflæse trends og megatrends og at forstå fremtidens brugere, er der al mulig grund til, at bibliotekerne kan gå en lys fremtid i møde.

Bibliotekerne skal med andre ord blive deres egne fremtidsforskere og være på udkig efter de værdier og trends, som peger ind på fremtidens biblioteksservices. Anne giver sit bud på fem megatrends. Trends som afgjort vil forme fremtiden markant, og ti egenskaber, som er de vigtigste for fremtidens menneske og her er evnen til at læse og skrive sidst på listen. De fem megatrends og de ti egenskaber står i Annes præsentation (link herunder)

Se Annes præsentation (pdf)

Anne anbefaler at du surfer fremtidsbølgen bl.a. med god hjælp af bogen ”High Tech – High Touch

Digitale indfødte - Det handler om til-tide-værelse
Søren Schultz Hansen – foredragsholder, forsker og rådgiver.

Søren Schultz tegnede et portræt af de digitale indfødte, hvoraf de ældste nu er på vej ind på arbejdsmarkedet. De er "på" og til rådighed hele tiden og på adskillige platforme, hvoraf "virkeligheden" blot er én af mange. Teknologien er en inkorporeret del af tilværelsen, kroppen og samværet med andre. Den livslange læring har afløst begrebet "at blive til noget". Verden flytter sig så hurtig, at din uddannelse nemt kan være forældet for den er afsluttet.

Som en vej ind i forståelsen af de digital indfødte kan du stille spørgsmålet: "Har du været nu-værende over for dit barn i dag"? For de digitale indfødte handler det lige så meget om tiden, som om rummet. Det er ikke altafgørende at være fysisk til stede, men at være til-tide er vigtigt. Når dit barn tjekker mobilen midt i frikadellerne, så er det ikke af disrespekt for dig, men derimod af respekt for den, som henvender sig digitalt. Måske kan svaret vente til senere, måske ikke. Det kommer an på indholdet af sms’en.

Se Søren Schultz Hansens præsentation >>

Vi anbefaler at du fordyber dig i Sørens kommende bogDigitale indfødte på job”, når den udkommer. I mellemtiden kan du læse hans artikel ” Er du nuværende over for dit barn?

Bibliotekerne har fat i den lange ende!
Michel Steen-Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening
Om bl.a. undersøgelsen ”Fremtidens biblioteker”

Undersøgelsen ”Fremtidens Biblioteker” kigger på brugen af de danske folkebiblioteker med friske øjne. Fra at fokusere på brugere og ikke-brugere, opnår vi et tydeligere og mere produktivt billede af brugere og potentialer. Undersøgelsen inddeler bl.a. befolkningen i ”livsfaser” og deres behov i ”brugsmål”. Undersøgelsen viser, at bibliotekerne har et solidt tag i bl.a. borgere under uddannelse og børnefamilierne, imens der er potentiale i bl.a. unge ufaglærte.

Når spørgsmålet lyder: ”fysisk eller digitalt” må svaret blive et ”både og”. Biblioteket som et fysisk rum, det være sig som oplevelsesrum, værested, kulturhus eller andet, er fortsat og i stigende grad en efterspurgt vare, og efterspørgslen på de fysiske ydelser er fortsat den dominerende. Bibliotekerne har potentiale i at tilbyde sig som et alternativ til den digitaliserede selvbetjening. Eksemplificeret i udtrykket: ”Google giver dig tusindvis af svar – biblioteket giver dig det rigtige.

Se Michels oplæg (pdf)

Hvis du vil fordybe dig i Michels pointer, kan du med held gøre det i rapporten ”Fremtidens Biblioteker, målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling” (domload pdf)

Stil dig selv de svære spørgsmål
Flemming Munch, områdedirektør, Statsbiblioteket.
Er dit bibliotek udviklingsorienteret, tør i satse på samarbejdspartnere i og udenfor sektoren? Har I fokus på udviklingen af nye services på både det fysiske og digitale? Fastholder I principperne om fri og lige adgang. Er det en fornuftig ressourceallokering at jagte de unge? Det er blot mange af de vigtige spørgsmål som bibliotekerne bør stille sig selv, for at få et korrekt selvbillede.

Bibliotekerne skal satse bredt og høste frugterne af "de mange bække". Ud over de klassiske services skal der fokus på relationelle services med mere vægt på "touch" end på ren tech. Flemming redegjorde desuden for de mange åbne projekter, som Statsbiblioteket driver i Overcentralen: Lektier Online, Bibzoom, Kundeservice, Folkemødet, Digital Artikellevering og Integrationsunderstøttende projekter og som noget helt nyt: Online Besøgsven. Alle projekterne er åbne og involverer samarbejdspartnere både i og udefnor bibliotekssektoren. Statsbiblioteket inviterer med jævne mellemrum med ved bordet. Senest er der udgået en åben invitation omkring deltagelse i udviklingen af digital artikelservice.

Flemmings forslag til fordybelse er at genoverveje spørgsmålene til bibliotekerne, som de står i præsentationen.

Se Flemmings oplæg (pdf)

Debat - Hvordan overlever bibliotekerne på nye vilkår
Paneldebat med Mogens Vestergaard, bibliotekschef Roskilde Bibliotekerne og formand for Bibliotekschefforeningen, og Pia Henriette Friis, bibliotekschef, Koldingbibliotekerne. Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråd for Det Konservative Folkeparti, og Jan Ravn Christensen, medlem af Aarhus Byråd for Socialistisk Folkeparti.

Før debatten præsenterede hver af paneldeltagerne deres tanker om bibliotekets fremtidige rolle. Pia Henriette Friis gav udtryk for, at biblioteket skal udvikle sine tilbud i samarbejde med brugerne (empowerment), samt at det ikke nødvendigvis er løsningen at løbe hurtigere, måse snarere at løbe nye veje med nye løbemakkere. Biblioteket skal tænke indefra, men med udsyn.

Mogens Vestergaard nævnte "det relationelle bibliotek" som en af udviklingsmulighederne, hvor biblioteket bliver til mødestedet mellem mennesker og mellem mennesker og medier. Mogens understregede også, at digitaliseringen ikke betyder farvel til det fysiske, omend bibliotekerne i øjeblikket kæmper for at komme på højde med ungdommen. Et af Mogens fremtidsbilleder var Biblioteket som den femte statsmagt - den som sætter borgene i stand til at vælge.

Jan Ravn slog et slag for bibliotekernes rolle som social løftestang. Biblioteket skal være med til at bryde den sociale arv og være til støtte og inspiration for børn, ældre og især samfundets svage. Biblioteket skal være en del af en helhed bestående af skoler og medborgerhuse. Muligvis kan man satse på at samle faglighederne og opnå stordriftsfordele. Biblioteket skal være opsøgende i forhold til andre institutioner og arbejdspladser.

Lars Abel opfordrede også bibliotekerne til at søge samarbejde, hvor det giver god mening. Det kan eksempelvis være i forhold til skolerne og især skolebibliotekerne. Forbrugerne stiller nye krav, og bibliotekerne skal flytte derhen hvor efterspørgslen er. Stilstand er tilbagegang, og bibliotekerne skal finde en ny rolle.

I den efterfølgende debat blev der rejst spørgsmål omkring bogbusnedlæggelser og ubemandede (såkaldte "hjælpeløse") biblioteker. Her var panelet dog entydigt positive i forhold til at stille biblioteket til rådighed uden bemanding, hvis det blot betyder, at man kan tilbyde det som et ekstra tilbud, og ikke som en nedprioritering. Man skal med andre ord benytte sin faglighed professionelt.

Vi deler gerne - reklame for et fysisk device
En af dagens morsomme delinger var en YouTube-præsentation af "a bookbook". Den vil vi gerne dele med dig.