Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Viden i bevægelse – viden i netværk
For biblioteker
Navigation
 

Viden i bevægelse – viden i netværk

2. marts 2006
Af Lotte Petersen, BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration inviterer til dialog i netværk

De seneste tre år har der med projektet ”Konsulenter for Biblioteksbetjening af Etniske Minoriteter” og Biblioteksstyrelsens kampagne ”Biblioteket – en port til det danske samfund” været sat fokus på videndeling på en række områder inden for området biblioteksbetjening af etniske minoriteter. I den sidste periode af konsulentprojektet blev der arbejdet inden for fire emneområder: kvinde/pige-projekter, sprogstimulering, startpakke og det urolige bibliotek, og der blev nedsat netværksgrupper inden for nogle af disse områder.

Der har fra flere sider været udtrykt ønske om, at BiblioteksCenter for Integration skulle gå ind og ”videreføre” disse netværk, der som udgangspunkt bestod af projektledere og projektmedarbejdere i projekter, der havde modtaget støtte fra Biblioteksstyrelsens udviklingspulje.

BiblioteksCenter for Integration vil meget gerne i dialog med alle interesserede om, hvordan man kan videreføre de eksisterende netværk eller integrere dem i nye netværk - grundidéen bag netværkene vil fortsat være at praktikere kan mødes og udveksle ideer og erfaringer, blive inspireret og finde nye måder at udvikle den etniske biblioteksbetjening på.

De første netværksemner

I første omgang vil BiblioteksCenter for Integration gerne oprette netværksgrupper inden for:

  • Kvinde/Pige-projekter
  • Læring
  • Globale tendenser inden for integrationsområdet

Dette skal imidlertid ikke forhindre nogen i at komme med forslag til andre emneområder, og hvis der er interesserede nok, opretter vi gerne et netværk om det emne.

Vi forestiller os, at hvert af netværkene vil bestå af max. 15 medlemmer, og at de mødes tre gange om året. Da der er tale om professionelle netværk, må netværksdeltagerne påregne selv at skulle dække en del af udgifterne til oplægsholdere m.m. Det vil være en høj prioritet fra vores side, at netværkene sammensættes på tværs af faggrupper, og vi foreslår derfor, at tre pladser i hvert netværk ”reserveres” til deltagere uden for biblioteksvæsenet.

Årligt seminar i januar om biblioteker og integration

Det er sikkert ikke gået forbi nogens opmærksomhed, at Statsbiblioteket i samarbejde med Biblioteksstyrelsen afholdt en konference om biblioteker og integration den 23. januar i år. Det høje deltagerantal på konferencen vidner om, at der er stor interesse for området, og derfor har BiblioteksCenter for Integration besluttet at afholde et årligt seminar i januar om biblioteker og integration for alle interesserede. Netværkene vil selvfølgelig blive inddraget i planlægningen af seminarerne, så vi sikrer, at seminarerne afspejler de interesseområder, der er i arbejdsfeltet.

Sæt din viden i bevægelse…

Hvis DU er interesseret i at deltage i et af de ovenstående tre netværk, har forslag til andre emner eller bare gerne vil kommentere på denne artikel, så  send en mail til sbci@statsbiblioteket.dk.

Vi vil løbende vende tilbage med mere konkrete udmeldinger omkring de enkelte netværk og andre tiltag fra BiblioteksCenter for Integration.