Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2010-1 / Fra ekspedition til servicecenter
For biblioteker
Navigation
 

Fra ekspedition til servicecenter

Udgivet 15. september 2010

Nye servicediske

Al ekspedition samles i slutningen af september 2010 i et servicecenter.
Modelfoto.

Af Flemming Munch

Det digitale udlån vokser med fortsat hastighed samtidig med, at det fysiske udlån kun stagnerer eller falder svagt. Statsbiblioteket oplever - sikkert lidt overraskende for nogle - et voksende antal daglige brugere. Rent faktisk har den seneste årlige vækst været på mere end 10 procent! Undersøgelser af brugernes præferencer peger også entydigt på, at det ’fysiske’ bibliotek fortsat er uhyre vigtigt; dog ændres krav og forventninger til bibliotekets karakter, og services ændres.
 
Væsentlige elementer er ønsker om fleksible rum, tidssvarende møbler, mulighed for selvbetjening samt et proaktivt og service- og vidensorienteret personale.
For Statsbiblioteket kan vi overordnet sige, at det drejer sig om at understøtte og udvikle rollen som ’Meeting & Study Place’

Større udfordringer til medarbejderne

Statsbiblioteket har i forhold til kundebetjening hidtil været organiseret efter et koncept med en række højt specialiserede små teams (læsesal, udlån, aflevering, musik, aviser/mikrofilm etc.). Disse teams har også betjent brugerne forskellige steder i biblioteket. Samtidigt har mange medarbejdere kun deltaget i brugerbetjening ganske få timer hver uge. Desuden bør det tilføjes, at de medarbejdere, der i dag typisk rekrutteres til opgaverne, har forventninger om en udviklende og udfordrende hverdag, hvilket kan være sværere at opnå i de små teams.

Kompetenceudvikling er alfa og omega

Statsbiblioteket har derfor prioriteret en nyindretning, der tilgodeser forventninger og udfordringer på samme tid. I forhold til udviklingen af medarbejdernes kompetencer er det vigtigste element, at al ekspedition samles i et nyindrettet servicecenter.

Formålet med Projekt Kompetenceudvikling er, med udgangspunkt i den nye indretning og de nytilrettelagte processer, at kompetenceudvikle den personalegruppe, der i fremtiden skal forestå den direkte brugerkontakt i Servicecenteret.

Nyt serviceteam dannet

Generelt indebærer konceptet, at servicering af brugerne bliver den dominerende opgave for den enkelte medarbejder samtidig med, at de hver især skal sikres en større faglig bredde, idet stort set alle opgaver skal kunne varetages af den enkelte.

Der er tilrettelagt et udviklingsforløb i fase 1 (sensommer 2010), der tager fat om personlige, sociale og mere faglige discipliner. De sociale kompetencer fylder markant mere i den kompetenceprofil, som projektgruppen har udarbejdet. Alle interesserede medarbejdere har herefter, med udgangspunkt i job- og kompetencebeskrivelse, søgt stilling i det nye Servicecenter, og 16 er udvalgt til fase 1.

Personalets kompetenceudvikling foregår med fokus på fire emner:

  • Det personlige
  • Det fagfaglige 
  • Det bibliotekstekniske 
  • Det kollegiale

Opfølgning og evaluering (også fra brugerne)

Ultimo 2010 gennemføres en evaluering og efterfølgende planlægning af indsatsen for 2011. Evalueringen vil også omfatte brugerundersøgelser.