Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2010-1 / Netværk i vækst (1)
For biblioteker
Navigation
 

Netværk i vækst (1)

Udgivet 8. december 2010

Af Else Refstrup og Helle Brink

nyhedsillustration_fjernlånsnetværk

Netværket ”Fjernlån - nu og i fremtiden” overgik endnu engang sig selv i tilstrømning og veloplagte deltagere. Netværket holder to årlige møder og er hver gang et tilløbsstykke. Statsbiblioteket er vært og har DBC og Styrelsen for Bibliotek og Medier som faste bidragydere.

Netværkets formål er at danne et forum for videns- og erfaringsudveksling i bibliotekernes lånesamarbejde. Som noget ganske særligt blev mødet denne gang overværet af svenske gæster. Tre bibliotekarer fra de svenske lånecentraler: Umeå, Stockholm og Malmö.

Udvidelse af interessekredsen
Netværket ”Fjernlån – nu og i fremtiden udspringer af fjernlånssamarbejdet i Danmark men udviklingen går i retning af i højere grad også at inddrage accession og referencearbejdet i emnekredsen.

Status fra de ”Faste”
Blandt de faste punkter på mødet er statusorienteringer fra Statsbiblioteket, Dansk BiblioteksCenter og Styrelsen for Bibliotek og Medier. Statsbiblioteket er på omgangshøjde med nyt bibliotekssystem, og Statsbiblioteket arbejder fortsat på at komme på omgangshøjde med flertallet af danske biblioteker, når det drejer sig om fremvisning af materialestatus i Bibliotek.dk og Danbib og beskederne, der knytter sig til. Aleph 2 implementeres på AU over nytåret 10-11 og der forestår fortsat et arbejde med at få tidsskrifter og flerbindsværker vist med beholdningsstaus (og udlånsstatus). I første omgang prioriteres arbejdet med at få de mange poster fra bibliotekerne ved Århus universitet ind i Aleph, men vi forventer at have den længe efterlyste service om automatiske beskeder klar pr 1. februar 2011.

Ros til E-kopi
Deltagerne udtrykte stor ros til Statsbibliotekets direkte leverance af kopier til biblioteker og brugere. Ordningen er ofte så effektiv at det overgår hensigtsmæssigheden i at bibliotekerne kopierer fra egne magasiner. Opbygningen af e-kopi- artikeldatabasen viser sig i stigende grad nyttig, idet genanvendelsesprocenten på artikler er steget fra 5 % til 35 % ,idet  tilbuddet nu er for alle danske borgere via bibliotek.dk.

Status fra Dansk Bibliotekscenter
Anders Henrik Petersen orienterede om de seneste forbedringer i DBC’s bestillingssystem BOB. Driftsstatus er, som Anders betegner det, tilfredsstillende, idet håndteringstiderne er væsentligt forbedret, og dermed er ventetiden i systemet nedbragt til glæde for de mange biblioteksmedarbejdere som håndterer bestillinger i BOB.  For vejledning og yderligere information om system og status henviser DBC til: http://profblog.bibliotek.dk/

Mere fra netværket
Vi bringer de kommende uger endnu et par artikler om netværksmødet, med beretning om det øvrige indhold på mødet.

Invitation
Er du interesseret i netværkets samarbejde og videndeling om fjernlån, referencearbejde og accession, så følg med på Statsbibliotekets nyhedsbrev For Biblioteker. Netværket forventes at træde sammen igen til marts i det nye år. Invitation vil blive udsendt til netværkets medlemmer. Evt. henvendelser om netværket kan rettes til Helle Brink.