Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2007 - 2 / Nye vinde i den ophavsretlige forvaltning
For biblioteker
Navigation
 

Nye vinde i den ophavsretlige forvaltning

13. november 2007
Nye vinde i den ophavsretlige forvaltning

Foto: Harald von Hielmcrone.

Af Harald von Hielmcrone

Indledning

I September arrangerede Dansk Selskab for Ophavsret et medlemsmøde med titlen ”Nye vinde i den ophavsretlige forvaltning”. Baggrunden var bl.a. at Kulturministeriet i oktober ville udsende et udkast til ændring af ophavsretsloven til høring. Hvis disse ændringer bliver vedtaget, bliver det muligt, i langt højere grad end det er tilfældet i dag, at indgå aftaler med rettighedshavernes organisationer om digital benyttelse af ophavsretligt beskyttede værker. I denne artikel vil jeg redegøre for de ændringer, der er på vej og hvilke overvejelser det kan give anledning til – i sær med hensyn til vilkårene i de aftaler, der kan indgås.

Baggrund

Google Print, senere Google Book Search, sendte chokbølger gennem forlags- og biblioteksverden, både positive og negative. Den daværende franske kulturminister kunne hurtigt se, hvad dette ville føre til: En knusende dominans for angloamerikansk kultur. Når den digitaliserede litteratur blev online tilgængelig – for største partens vedkommende engelsksproget – ville andre sprogområders bøger få det mere end svært. Dette var en åbenbar trussel mod det franske sprog. Som følge heraf blev der taget et tilsvarende initiativ i Frankrig og så blev EU Kommissionen aktiveret.

EU Kommissionens tog i 2005 et initiativ, der bl.a. havde til formål at tilvejebringe digital adgang til Europas kulturarv. Kommissionen opfordrede medlemsstaterne til at iværksætte digitaliseringsprojekter og sørge for at kulturarven kunne tilgængeliggøre online. I Danmark udmøntedes dette i den mediepolitiske aftale for 2007-2010. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forskellige forslag til digitalisering af udvalgte, prioriterede dele af kulturarven. Der blev også nedsat en ophavsretlig undergruppe, som skulle behandle de ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med digitalisering og tilgængeliggørelse af kulturarven. Jeg deltog som repræsentant for bibliotekerne og arkiverne.

Gruppen holdt i perioden november 2006 til marts 2007 fem møder og kunne derefter i enighed aflevere en rapport med forslag til løsning af problemerne.

Læs resten af artiklen her (pdf).