Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2007 - 2 / På besøg i Århus....
For biblioteker
Navigation
 

På besøg i Århus....

4. oktober 2007
På besøg  i Århus....

Her ses gruppen foran Statsbiblioteket i Århus

Af Asger Bo Andersen, Formand for Brugerrådet ved Bibliotekshuset Rodosvej

I begyndelsen af september var en gruppe københavnske biblioteksbrugere, draget vestpå på en éndags ekskursion til den århusianske biblioteksverden. Med sig havde de taget to fra personalet i deres biblioteksfilial - herunder lederen.
 
Biblioteksbrugerne udgør sammen med de to personaler "Brugerrådet ved Bibliotekshuset Rodosvej". Bibliotekshuset er et københavnsk lokalbibliotek med årligt ca. 120.000 besøgende, der i alt låner ca. 125.000 materialer.
 
Brugerrådet er ét blandt en god håndfuld andre lignende biblioteksbrugerråd i København. Den københavnske biblioteksbruger-institution stammer tilbage fra begyndelsen af 1990'erne, hvor en biblioteksreform efterlod et hul mht. brugerrepræsentation over for byens biblioteksforvaltning og -politikere.
 
Senere er der sket en vis formel forringelse i den ordning, men i forbindelse med denne forringelse fik brugerrådene en lille, årlig bevilling på det kommunale budget til brug ved egne foranstaltede biblioteksaktiviteter. Som f.eks. at kunne rejse ud i det øvrige land og skaffe sig indtryk af, hvordan andre biblioteksvæsener løser deres opgaver.
 
Andre formål kan være at udforske, hvilke muligheder der i praksis står til rådighed for de lokale folkebiblioteker. Som nu f.eks. med hensyn til Århus-ekskursionen.
 
Hensigten med Brugerrådets rejse var to-delt. Dels at få et indtryk af de rige muligheder, som et øget samarbejde mellem et lokalbibliotek og Statsbiblioteket kan have. Dels at samle indtryk og erfaringer fra en by som Århus, der - ligesom København - står over for udfordringer mht. at få etableret et nyt hovedbibliotek.
 
For så vidt angår det første, så stillede Statsbiblioteket med Flemming Munch og Else Refstrup. Med udgangspunkt i præsentationen "Statsbiblioteket møder kunderne" blev det fornemt illustreret - ikke kun for os lånere, men også vore personalerepræsentanter - en række tiltag og muligheder, som der ikke altid var blevet tænkt tilstrækkelig på hos os.
 
Der var så at sige "øjen-åbnere" for den måde at Statsbiblioteket i højere grad kunne bruges på.
 
Nævnes skal især de to ordninger (BiblioteksCenter for integrations abonnementskonceptet der tilbyder depoter med udenlandsk litteratur.
 
Vi lærte, at materialet stilles gratis til rådighed for de lokale folkebiblioteker i et halvt års tid. I den ene ordning med nye udenlandske bøger, der er udkommet inden for det sidste år. I den anden med bøger fra de seneste fem år. Det er en service, som vort bibliotek formentlig vil gøre langt større brug af, end det hidtil har været tilfældet.
 
Et andet område, der blev redegjort for - og som delvis var en konkret anledning til besøget netop hos Statsbiblioteket - var de "nye" muligheder og udviklingen inden for Netmusik. Her kunne man forstå, at der kan være nye tider på vej, når netmusik.dk med indgangen til 2008 overgår fra projekt til regulær drift.
 
Endelig gjorde omfanget af aktiviteterne på Statsbiblioteket (både internt og i forhold til det øvrige biblioteksvæsen) et stort indtryk på både os brugere og på personalerepræsentanterne. Vi fik indtryk af en organisation, der effektivt løste store logistiske krav. Krav som ikke synes at skulle blive mindre af digitaliseringens - og herunder internettets - kraftige udvikling. Internettet gør, at mange trykte bøger så at sige bliver lettere at få øje på - og derfor ønskes bragt ud til brugerne.
 
Efter Statsbiblioteket gik turen til Århus Kommunes hovedbibliotek, hvor Sidsel Bech-Petersen, som fortalte om projektet med et Multimediehus. Præsentationen og den efterfølgende rundvisning afsluttedes med overværelse af et opera-arrangement på biblioteket i forbindelse med Århus Festuge.
 
Interessant er det i den forbindelse, at sammenligne situationen i København, hvor den tilsvarende proces frem mod et nyt hovedbibliotek synes at holde en pause. En påtænkt bygning centralt over for Tivoli kan ikke bære de mange materialer (hvad vejer en kilobyte?), og der er også opmærksomhed omkring mht., hvor meget det skal lykkes for bygningens nuværende ejere at trække ud af kommunekassen ved et salg.
 
Projekternes budgetter synes at være i samme størrelsesorden i Århus og København, men i Århus ser det ud til at byrådet allerede har bevilget ca. 458 mill. kr. Hvortil kommer kr. 660 mill. fra Realdania til udvikling af byrummet omkring mediehuset.
 
En gestus fra Realdania, som det københavnske bibliotekspublikum (foreløbig?) må nøjes med at kaste længselsfulde blikke efter ...