Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2007 - 2 / Stor interesse for "Forsideservicen"
For biblioteker
Navigation
 

Stor interesse for "Forsideservicen"

3. december
Stor interesse for "Forsideservicen"

Søren Æ. Mikkelsen fra Statsbiblioteket præsenterer forsideservicen.

Af Søren Ærendahl Mikkelsen

Den 7. og 11. november blev der afholdt informationsmøder om ”Forsideservicen” på henholdsvis Roskilde bibliotek og Statsbiblioteket. Interessen og spørgelysten til projektet var stor fra de tilsammen godt 110 deltagere.

Baggrund for projektet blev præsenteret af Søren Ærendahl Mikkelsen (SB), som fortalte at forsideservicen udvikles i et samarbejde mellem Dansk Bibliotekets Center og Statsbiblioteket. Samarbejdet er blevet til på opfordring fra Biblioteketsstyrelsen og projektet er i udviklingsfasen støttet af midler fra udviklingspuljen og Deff.

Målet med projektet er at give folke- og forskningsbiblioteker adgang til danske og udenlandske forsider fra en central online service. Forsideservice gør det på sigt muligt at eksponere bogforsider, for- og bagside-tekster, og flaptekster, indholdsfortegnelser og resumer i bibliotekers publikumskatalog. I første omgang kommer forsideservicen til at indeholde ca. 45.000 forsider fra danske bøger og ca. 330.000 forsider, 400.000 resumer og 360.000 indholdsfortegnelser fra udenlandske bøger.

Tommy Schomacker (DBC) fortalte om Copydan aftalerne, som danner det juridisk grundlag for visning af danske forsider på en biblioteks portal. Copydan repræsenterer forsideillustratorernes ophavsret. Der er lavet en rammeaftale for henholdsvis kommunale biblioteker og statslige biblioteker. For kommunale biblioteker er betalingsmodellen i forhold til Copydan baseret på befolkningsgrundlaget i kommunen og for statslige biblioteker er den baseret på studieårsværk (STÅ tal).

Ejnar Slot (DBC) beskrev arkitekturen bag forsideservicen og lavede en lille demonstration. (www.statsbiblioteket.dk har fx forsider mm. på mange udenlandske bøger). Ejnar kom desuden ind på betalingsmodellen for brug af forsideservicen(mere herom se http://www.dbc.dk/top/top_forsideservice.html). Endeligt beskrev Ejnar planerne for test og idriftsættelse af forsideservicen. Det er planen at Københavns kommune bibliotekerne, Roskilde kommune bibliotekerne, Jysk pædagogseminarium og Statsbiblioteket skal teste servicen i december 2007. Disse test kommer til at involvere bibliotekssystemerne Aleph, DDELibra, Integra samt Statsbibliotekets søgesystem Summa.

Forsideservicen går i drift primo 2008 og de enkelte biblioteker kan allerede nu begynde at tegne abonnement på servicen (se linket ovenfor).

Alle slides fra informationsmøderne kan downloades fra ”Seneste nyt” på www.dbc.dk.