Navigation
 

Biblioteksudvalg

9. januar 2008

Af Regitze Rugholm, Statsbiblioteket

Statsbiblioteket har i øjeblikket to aktive biblioteksudvalg. Overcentraludvalget og Etnisk BiblioteksUdvalg.

Overcentraludvalget er nedsat af Statsbiblioteket (SB), og har til formål at rådgive SB omkring varetagelsen af overcentralopgaven, der omfatter udbuddet af en række overbygningsservices til de danske folkebiblioteker.

Som et supplement til Overcentraludvalget, er der endvidere etableret Etnisk Biblioteksudvalg, der har særlig fokus på den del af de forskellige overbygningsservices, der er målrettet betjeningen af etniske minoriteter.

Det er muligt at følge med i de to udvalgs arbejde på vores hjemmeside, der løbende opdateres med referater fra møderne. Her er det også muligt at se hvem der pt. sidder i udvalgene.

Grundlaget for udvalgenes arbejde kan læses i gældende komissorier, der nu er tilgængelige på hjemmesiden. Du kan også læse dem via nedenstående link.