Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2008-1 / OCLC-brugermøde på Statsbiblioteket
For biblioteker
Navigation
 

OCLC-brugermøde på Statsbiblioteket

31. januar 2008

Af Helle Brink og Jens Hjørne

Onsdag d.23 januar dannede Statsbiblioteket ramme om et brugermøde for en række danske OCLC-bibliotekskunder. Netværket omkring danske OCLC-kunder, og især brugere af fjernlånsdelen af WorldCat har i de seneste år levet et forholdsvist stille liv. Der var stemning for en revitalisering af netværket.

OCLC?
OCLC (Online Computer Library Center) tilbyder en lang række biblioteksrettede produkter. Organisationens flagskib er basen WorldCat som er verdens ubestridt største katalog med sine 100 millioner bibliografiske poster og 60.000 tilknyttede biblioteker. Den åbne webudgave af WorldCat kan ses hér.

Via OCLC’s baseprotal FirstSearch er der adgang til søgning og bestilling i bl.a. WorldCat og ArticleFirst . OCLCs produktflade og udbredelse er konstant stigende og udvikler sig hastigt med bl.a. licenser,  salg af e-bøger etc.

OCLC i Danmark
DBC fungerer som dansk agent i for OCLC, repræsenteret ved Bente Schade Poulsen. Statsbiblioteket er den største aftager i Danmark af  OCLC-ydelser og financierer en aftale med OCLCog DBC som sikrer de danske folkebiblioteker adgang til WorldCat og FirstSearch via NetPunkt.

Netværksmøde på Statsbiblioteket
Inspireret af de mange nye tiltag fra OCLC og af et brugermøde i Paris (november 2007) inviterede DBC og Statsbiblioteket til OCLC-dag på Statsbiblioteket for biblioteker der er kunder hos OCLC via DBC. Mødet var opbygget som en workshop med gensidig "erfaringsupdate", oplæg samt efterfølgende diskussion og erfaringsudveksling

Formiddag koncentrerede sig om ”custom holdings” – en facilitet til styring og optimering af dit biblioteks lånesamarbejde med de øvrige 59.999 biblioteker i WorldCatat. Det handler om opsætning af ”strenge” af gode leverandører, og om effektive låneveje (hvilke biblioteker er bedst og billigst).

Statistik
Efterfølgende var der oplæg ved Helle Brink (Statsbiblioteket) og efterfølgende diskussion om mulighederne for statistisk at dokumentere og optimere lånesamarbejdet med bibliotekspartnerne i WorldCat. Der var stor interesse og livlig deltagelse. Statsbiblioteket arbejder i øjeblikket på en vejledning til de mange muligheder for statistikudtræk i WorldCat, som kan fungere som støtte for optimering af lånesamarbejdet. Vi bringer vejledningen så snart den er klar (se Helles oplæg).

Erfaringer fra Danmarks Pædagogiske Bibliotek
Poul Erlandsen (Danmarks Pædagogiske Bibliotek og OCLC-delegeret) delte ud af af DPB's rige erfaringer med lånesamarbejdet via WorldCat. DPB har især lagt et stort arbejde i udarbejdelsen af custom holdings og gensidige samarbejdsaftaler med biblioteker og biblioteksnetværk i OCLC. Poul fortalte desuden om arbejdet i, og omkring OCLC's medlemsstruktur.

Bibliotek.dk i WorldCat
Eftermiddagen indledtes af Per Mogens Petersen fra DBC. Per præsenterede et nyt projekt mellem Biblioteksstyrelsen, DBC og Statsbiblioteket. Målet er en eksport af bibliotek.dk til WorldCat. Dermed bliver en opdateret visning af de danske bibliotekers beholdning og bestand en realitet. Det er hensigten at Statsbiblioteket skal fungere som primær leverandør af danske materialer (se Pers oplæg).

Nye værktøjer og services
Resten af dagen var afsat til Vivien Cook som er OCLC’s repræsentant i Nordeuropa. Vivien tog deltagerne med på en "guided tour" igennem OCLC's historie, struktur og produkter. Vivien fortalte desuden om nye værktøjer og services. Til dette punkt var der yderligere inviteret deltagere fra andre afdelinger på Statsbiblioteket (se Viviens oplæg).

Der var ønsker som peger på behovet for et netværk for fjernlånsbaser generelt. Et forum hvor der er tid og mulighed for at udveksle erfaringer omkring hvordan vi bedst udnytter de udenlandske baser vi i stigende grad benytter.

Et godt og udbytterigt brugermøde som vi ser frem til at gentage.