Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2008-1 / Statsbiblioteket planlægger skift af bibliotekssystem
For biblioteker
Navigation
 

Statsbiblioteket planlægger skift af bibliotekssystem

26. februar 2008

Af Arne Sørensen

Aarhus Universitet (AU) og Statsbiblioteket har besluttet, at der skal etableres et fælles bibliotekssystem for alle AU’s biblioteker og Statsbiblioteket.

Beslutningen er et element i Aarhus Universitets udviklingsplaner efter den store universitetsfusion i 2007, hvor en række tidligere selvstændige universiteter og institutioner blev en del af Aarhus Universitet. Handelshøjskolen i Århus, Jordbrugsvidenskab, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Danmarks Miljøundersøgelser er alle nye dele af AU.

Fusionen har betydet, at der nu anvendes 3-4 forskellige bibliotekssystemer på universitet. Disse vil blive afløst af et fælles system med driftsansvar placeret på Statsbiblioteket, som er hovedbibliotek for AU.

Løsningen vil blive valgt gennem et EU-udbud, der gennemføres medio 2008, og vi forventer at skiftet vil være gennemført medio 2009.

Der er etableret fælles styregruppe og fælles projektgruppe fra Aarhus Universitet og Statsbiblioteket, og der er opstillet følgende mål for projektet:

  • Projektets overordnede mål er at forberede valg og implementering af et nyt bibliotekssystem på SB og AU-bibliotekerne. Dette skal ske uden serviceforringelser for slutbrugerne. Systemet skal således i videst muligt omfang understøtte nuværende funktionalitet. Samtidigt skal det tilstræbes at løsningen bliver modulær og åben og understøtte AU/SB’s deltagelse i nationalt og internationalt bibliotekssamarbejde.

Vi forventer således, at skiftet ikke vil betyde forringelser for nuværende brugere og samarbejdspartnere. Tværtimod forventer vi, at skiftet vil betyde yderligere synergimuligheder mellem Statsbiblioteket og alle andre i den danske bibliotekssektor. Vi vil forsat være aktive i opbygningen og driften af den danske biblioteksinfrastruktur til glæde for både forsknings- og folkebiblioteker.