Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2008-1 / Stigende bogudlån – til bibliotekerne
For biblioteker
Navigation
 

Stigende bogudlån – til bibliotekerne

22. januar 2008
Stigende bogudlån – til bibliotekerne

Her er Mitzi H. Christensen i færd med at håndtere de bøger der skal sendes ud til folkebibliotekerne.

Af  Hugo R. Skou, sektionsleder

”Flere bøger rejser mere”

Statsbiblioteket oplever som overbygningsservice (overcentral) i disse år, at samlingerne af bøger bliver stadigt mere brugt. Udlånet til biblioteker har de seneste par år været stærkt stigende. Hvad der har forårsaget denne store fornyede interesse, kan der næppe gives noget entydigt svar på.

Udlånet af egentlige bøger til biblioteker (foruden fotokopier, webfornyelser mv.) er i perioden fra 2004 til 2007 steget med hele 25%. Udlånet har været stigende over de mellemliggende år. Der er tale om udlån/classic – bøger til kunderne ude på bibliotekerne.

Årsagerne til denne fornyede interesse kan være mange. Statsbiblioteket har arbejdet meget målrettet med at forbedre leveringstiden, og det er lykkedes. Kørselsordningen fungerer ualmindelig godt og hurtigt. De generelle bevilliger på bibliotekerne til indkøb af bøger har desuden været faldende de seneste år.

Statsbiblioteket har igen gjort depotbibliotekssamlingerne udlånsaktive. Det skete efter at de have været lukket indtil 1/5-2007 i forbindelse med overførslenfra Ballerup til Århus. Det skal også nævnes, at Statsbiblioteket har besøgt en lang række af vore bibliotekskunder. Disse biblioteksbesøg har også givet en fornyet stor interesse for brugen af Statsbiblioteket.

Det dokumenterede stigende bogudlån fra Statsbiblioteker til bibliotekerne kan næppe danne baggrund for en entydig konklusion. Med det er selvfølgelig glædeligt, at bibliotekerne og deres kunder igen i stigende omfang efterspørger bøger.

Spørger man boghandlen, tyder intet her på vigende bogsalg – tværtimod tyder meget på, at flere borgere køber nye bøger, de tidligere ville have lånt på bibliotekerne.
Mængden af pligtafleverede danske monografier er i samme periode steget 25 % fra i 2005 til 2007.

Statsbiblioteket fortsætter med at ”leane” processerne, så vi fortsat kan leve op til bibliotekernes forventninger. Vi modtager gerne reaktioner og forslag til fortsatte forbedringer og ændringer i vores service til bibliotekerne. Bogen har det godt –
”den rejser mere”.