Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2008-1 / Depotbiblioteksfunktionen ’drukner i succes’
For biblioteker
Navigation
 

Depotbiblioteksfunktionen ’drukner i succes’

18. juni 2008

Af Flemming Munch

I starten af 2007 afsluttedes den sidste del af den omfattende oprydning og modernisering af den depotbiblioteksfunktion, som Statsbiblioteket leverer til de danske folkebiblioteker som en del af den nationale overbygning.

Der er tidligere skrevet om, at ’Det Nye Depotbibliotek’ er blevet modtaget meget flot af de danske folkebiblioteker, og i særdeleshed af slutbrugerne, der i løbet af det første leveår har mere end fordoblet udlånsaktiviteten. Det betyder i tørre tal, at det årlige udlån fra depotsamlingen nu nærmer sig 60.000, og mon ikke en stor del af den stigende efterspørgsel kan tilskrives, at samlingen nu er meget mere overskuelig og synlig.

I den anden ende af leverancekæden – altså ved indtaget af nye materialer til samlingen, står vi imidlertid nu i den situation, at folkebibliotekerne via den nye e-depot applikation indleverer meget mere materiale end forventet og budgetteret, hvilket uundgåeligt vil indebære, at nye pukler opbygges.

På Statsbiblioteket har vi derfor opstillet nogle scenarier for tilpasning af de indgående processer, og på det seneste møde i Overcentraludvalget blev prioritering af scenarierne drøftet. Meget kort kan problematikken formuleres sådan, at vi på Statsbiblioteket enten skal overføre ressourcer fra andre overbygningsservices til depotopgaven eller reducere behovet for ressourcer der skal bruges på opgaven. Statsbibliotekets indstilling, der i øvrigt blev støttet af Overcentraludvalget, er at vi vil tilpasse opgaven til de eksisterende ressourcer – Men hvordan?

Det kan konstateres, at efterspørgslen efter udenlandske monografier pt. er mindre end hvad der gælder for de øvrige materialetyper, og bl.a. derfor planlægger vi ændringen gennemført på den måde, at depotbiblioteksfunktionen fremadrettet ikke længere vil optage udenlandske monografier, dog vil udenlands musik fortsat blive optaget. Det skal også tilføjes, at Statsbiblioteket løbende vil overvåge, hvorvidt efterspørgslen igen ændrer sig, idet vi i givet fald vil genoverveje mulighederne.

Ændringer vil blive gennemført via en administrativ justering af den ’normtals tabel’ der styrer e-depot applikationen, og vi vil umiddelbart efter sommerferien vende tilbage med yderligere og mere detaljeret info om den nye normtals tabel og ikrafttrædelse.