Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2008-1 / Fokuseret indsats for udvikling af bibliotekets service
For biblioteker
Navigation
 

Fokuseret indsats for udvikling af bibliotekets service

6. marts 2008

Af Svend Larsen

Statsbibliotekets organisation ændres i løbet af foråret. Formålet er at skabe klarere ledelsesmæssigt fokus på væsentlige indsatsområder.

Der er stor forskel på at betjene brugerne i det fysiske rum og på at betjene dem på nettet eller i eget miljø. For at udvikle begge typer service gennemføres en adskillelse for at sikre en fokuseret indsats. Ansvaret for fysisk betjening i hovedbygningen samles i Overcentralområdet, som i forvejen har haft ansvaret for alle udlånsfunktioner. Universitetsbiblioteksområdet skal fokusere på betjening af forskere og studerende via nettet og i deres faglige miljø. Som led i etablering af det nye store Aarhus Universitet er der formuleret en udviklingsplan for universitets biblioteksområde. Planen udpeger tre fælles områder: fælles licenser på elektroniske tidsskrifter, fælles bibliotekssystem og fælles hjemmeside, og her er der væsentlige opgaver at varetage for Statsbiblioteket hvad angår både drift og udvikling.

Medierne fødes i stigende omfang digitalt, og der forestår omfattende digitalisering af dele af Statsbibliotekets fysiske samlinger, specielt audiovisuelle medier og aviser, ligesom digital langtidsbevaring er et indsatsområde. Samtidig har Statsbiblioteket fortsat ansvar for indsamling, bevaring og formidling af store samlinger af fysisk materiale. For at sikre en effektiv organisering af arbejdet og en kontinuerlig kompetenceopbygning samles ansvaret for digitalt materiale og digitalisering i Digitale ressourcer. Ansvaret for håndtering af både dansk og udenlandsk fysisk materiale samles i Nationalbiblioteksområdet.

I It-området vil der være stort fokus på etablering af fælles bibliotekssystem for Statsbiblioteket og AU-bibliotekerne, og der skal arbejdes videre med bit-arkivet som et ”trusted repository” for Statsbibliotekets egne og andre institutioners digitale materialer.

Videreudvikling af Summa og infrastruktur til den netbårne betjening er i fokus i Web og digitale ressourcer – det er en krævende indsats som understøtter Statsbibliotekets opgaver både som universitetsbibliotek og som overcentral og nationalbibliotek.

I Overcentralområdet er ansvaret for overbygningsservices for folkebibliotekerne (depotbiblioteksfunktion, fjernlån, netmusik, SBCI osv.) samlet og området vil udbygge dialogen med bibliotekerne om udvikling af disse serviceydelser.

Statsbibliotekets organisation som den vil se ud efter ændringen fremgår af organisationsdiagrammet.

Organisationsudvikling handler jo ikke kun de ”kasser” der udgør organisationsdiagrammet. Det handler i lige så høj grad også om det der sker mellem kasserne. Derfor planlægges også en række initiativer vedrørende ekstern og intern kommunikation og rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling.