Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2008-1 / Kontaktmøde 2008 - Rum og vision
For biblioteker
Navigation
 

Kontaktmøde 2008 - Rum og vision

28. maj 2008

Af Jens Hjørnekontaktmodeillustration_bogtaarnet

Statsbibliotekets årlige kontaktmøde 2008 blev afholdt for et rekordstort antal deltagere. Mere end 100 medarbejdere fra landets folkebiblioteker og mindre forskningsbiblioteker havde gjort turen til ”bogtårnet i Århus”.

 

Attraktive rum

Direktør Svend Larsen bød velkommen til en temadag under overskriften ”Attraktive rum”. Bibliotekets form og betydning er under forandring og pres. Den teknologiske udvikling i medier og den strukturelle forandring i slipstrømmen på kommunalreformen. Begge faktorer fordrer nytænkning og samarbejde.

Innovation - dialog – partnerskab

Bibliotekerne har brug for en fælles nytænkning af både form og rolle. Hvordan skal vi udvikle og udforme såvel det fysiske som det virtuelle biblioteksrum? Statsbiblioteket tilbyder sig som møde-, integrations- og inspirationssted for bibliotekerne. Kontaktmødet er et eksempel på dette.

Overcentralservices og fælles udviklingspunkt

Områdeleder for Statsbibliotekets Overcentralområde, Flemming Munch introducerede Statsbibliotekets vision om at skabe attraktive rum for forskning, uddannelse og oplevelse – baseret på netværk og innovation på tværs af biblioteksverdenen. Behovet for fælles udvikling stiger i takt med, at det fysiske rum er under forandring og det virtuelle kalder på fælles udvikling. Statsbibliotekets overbygningsservices retter sig i stigende grad mod at tilbyde sig som dynamo og samlingspunkt herfor. Strategien er: forenkling og fokusering, specialisering og arbejdsdeling, synlighed og markedsføring. Alt sammen i dialog og samarbejde.

Det fysiske bibliotek lever

Det fysiske rum og de fysiske ydelser har fortsat  berettigelse og vil vedblive med at indtage en vigtig plads. Flemming Munch viste at der er vækst og potentiale i det fysiske bibliotek til trods for det voldsomme pres fra de virtuelle services. Statsbibliotekets håndtering af komplekse fjernlån, udlån af depot- og integrationsmaterialer er i vækst, samtidigt med at bl.a. netmusikken vinder indpas på markedet. Et konkret eksempel er at Statsbibliotekets udlån til bibliotekerne fortsat vokser, og nu udgør over halvdelen af bibliotekets samlede udlån. Se Flemming Munch's præsentation (PowerPoint).

Det fysiske rum - Trend og tendenser

Dagens første gæstetaler, Mads Arlien-Søborg, Nyhedsredaktør, Bo Bedre indledte sit veloplagte og indholdsmættede foredrag med at fastslå, at biblioteket som begreb og rum ikke skal være trendy og sexet. Sex er der masser af i forvejen og begrebet ”trendy” har i sin natur en alt for kort holdbarhed til biblioteksverdenens udviklingsrytme. Biblioteket skal definere sit eget rum og sine egne værdier.

Ro, fordybelse og modstrøm

Rummet og værdierne skal afspejle bibliotekets grundlæggende karakter og styrke som, ifølge Mads Arlien-Søborg, er begreber som tryghed, fordybelse, ro, kvalitet og nærhed. Begreber som ikke er udprægede trendy med derimod eksklusive og attraktive. Af samme grund appellerede Mads Arlien-Søborg også til at moderne biblioteksbyggerier lægger vægt på netop disse værdier, frem for at fokusere på prestige og ydre pragt. Se Mads Arlien-Søborg's præsentation (PowerPoint).

Det virtuelle rum – attraktive rum til morgendagens brugere

Thomas Petersen, Creative Director, HelloGroup, København 
leverede formiddagens anden ”gæsteoptræden”. Med udgangspunkt i en imponerende karriere, som rådgiver omkring attraktive webløsninger for en lang række nationale og internationale virksomheder, gav Thomas Petersen sin vurdering af bibliotekernes bidrag og muligheder i en hastig Web 2.0-verden.

Web-2.0 en udfordring! – måske web 3.0
Ifølge Thomas Petersen har bibliotekerne endnu behov for en målrettet indsat for at kunne konkurrere med et eksploderende marked for web-2.0-tilbud, hvor brugerne selv påvirker form og indhold.
 
Det essentielle består i at levere et produkt med rod i brugernes behov, og – endnu vigtigere - at levere det i en form som opleves attraktivt af brugerne. Vi skal levere indhold og form som efterspørges frem for at levere det som vi ville ønske blev efterspurgt. Når ideen og produktet er i støbeskeen er tro og stædighed kombineret med fleksibilitet grundlæggende dyder.

Bibliotekernes styrke kan muligvis findes i det næste trin, Web 3.0. Begrebet er fortsat ret hypotetisk, men ifølge kendere vil det handle om databerigelse og datainteraktion, som (ifølge Thomas Petersen) er bibliotekernes ”hjemmebane”. Se Thomas Petersens indlæg (pdf)

GLOKAL
Formiddagens to gæstetalere præsenterede på smukkeste vis to vidt forskellige sider af bibliotekets rum, det fysiske og det virtuelle. Dette til trods var der et grundlæggende fælles budskab i de to foredrag: udgangspunktet for de to rum skal findes i det lokale og det nære, kun derved giver det mening. Samtidigt skal inspirationen og udviklingen ske ud fra de store overblik og i samspil med det globale.

Med andre ord: Lokal forankring – globalt udsyn!

Se billeder fra dagen.