Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2008-1 / Kontaktmøde 2008: Større biblioteker – bedre biblioteker?
For biblioteker
Navigation
 

Kontaktmøde 2008: Større biblioteker – bedre biblioteker?

18. juni 2008
Kontaktmøde 2008: Større biblioteker – bedre biblioteker?

Foto: Aktive deltagere i dialog

Af Vibeke Nielsen

Større biblioteker - bedre biblioteker? Var overskriften på kontaktdagens workshop C, der gav anledning til god dialog med Jørgen Bartholdy i spidsen.

Hvilket billede har vi af et bedre bibliotek? Undersøgelser har vist, at der er et slip mellem medarbejdere og ledere. Jørgen Bartholdy’s bud på fremtidens bibliotek omfatter bl.a.  24/7 digitale tilbud, web 2.0 applikationer, bedre dansk wiki og borgerservice.  Det fysiske rum er blevet det tredje sted for borgerne, hvor hjemmet er første sted og arbejde er andet sted. Biblioteket som det tredje sted kan dog kun fungere, hvis der er noget reelt i tilbuddet.

Bibliotekssektoren skal blive bedre til 24/7 tilbud. Hvorfor er f.eks. biblioteksvagten ikke tilgængelig alle døgnets timer? Vanerne fra det digitale 24/7 åbningstid skal også smitte af på det fysiske bibliotek.

En model for fremtidens biblioteker er et digitalt bibliotek og et afhentningssted til fysiske materialer. Det kan også være biblioteket, som stedet hvor man kan få ro og mulighed for fordybelse. En tredje model kunne være privatisering af bibliotekerne. Det vigtigst er, at bibliotekstilbuddet er relevant og målgruppeforankret. Der er flere spændende tiltag i gang f.eks. bogbustilbuddet i Ringkøbing og de frivillige på Gjern Bibliotek.

Der er fordele og ulemper ved større biblioteker. Store biblioteker giver muligheder vedr. ledelse og faglighed, men bibliotekerne skal gå bevidst efter det. Ulempen er at ansvarsfølelsen svækkes og der bliver ofte længere beslutningsgange. Det er også et spørgsmål om de nuværende biblioteker er store nok.

Jørgen Bartholdy præsenterede også ”need to have”, ”nice to have” og ”not to have”. ”Need to have” omfatter:

 • Udlån og præsentation af materialer
 • Hjælp til at finde og bruge materialer
 • Studiemiljø
 • Håndtering af fysisk borgerservice
 • Teknologistøtte
 • Helpdesk ift. Digitale tilbud
 • Indgang til offentlig service
 • Indgang til andre kulturtilbud
 • Base for støtte til forskellige decentrale betjeningssteder
 • Kulturelle og vidensrelaterede arrangementer
 • Demokratistøttefunktioner
 • Lang åbningstid

Kravene til at opnå målet er teknologiske, organisatoriske og pædagogiske kompetencer. ”Nice to have” og ”Not to have” kan også ses i præsentationen på hjemmesiden.