Navigation
 

Bouillon 2.0

10. september 2008

Af Karen Williams & Jens Hjørne

I slipstrømmen på 23-ting
De seneste år har folkebibliotekerne på imponerende vis gennemført læringsforløb i web 2.0 teknologier. Forløb hvor medarbejderne ved kollektiv læring får indblik i de nye sociale tjenester, som kan andet og mere end at skabe sociale netværk.  Mange af vore brugere færdes hjemmevant på ”det nye internet” og det er blot én af mange gode grunde til at tage fat på web 2.0-læring.

Statsbiblioteket går 2.0
Statsbiblioteket har inviteret alle egne medarbejdere og kollegerne ved hovedfagsbibliotekerne ved Århus Universitet til et kollektivt forløb i oktober og november 2008.  I alt 350 personer er inviteret til at deltage. Forløbet foregår over syv ”indlærings-uger”, hvor hver enkelt uge indeholder introduktion af én teknologi. Syv uger – syv teknologier. Deraf navnet 7-trin.

Bouillon
Vi har fulgt folkebibliotekernes forløb og har kunnet draget fordel af de mange erfaringer, der allerede er indhøstet. Det har bl.a. ofte vist sig som en udfordring at ”holde dampen oppe” hos deltagerne gennem 12 uger og 23 teknologier. Vi har derfor valgt at ”koge” en bouillon, hvor vi præsenterer færre teknologier og samtidigt giver mere tid til hvert enkelt emne.

Kendskab - ikke kundskab
I erkendelse af at 2.0-teknologierne blomstrer med så stor hast at et overblik ikke er muligt, er læringsforløbets målsætning at formidle kendskab til web 2.0 teknologierne. Kundskaben kommer, når vi individuelt vælger at fordybe os nærmere i en specifik teknologi. Samtidigt skal deltagelse skal være sjov og uforpligtende.

Smartere opgaveløsninger
Læring og leg er nøglebegreber. Vi kan dog ikke sige os helt fri fra at have skelet en smule til teknologier som kan indeholde et ”work-smarter-potentiale”. Redskaber som indeholder muligheder i forhold til vores opgaver og arbejdsformer. Du kan se hvilke syv teknologier vi har valgt på forløbets website http://7trin.wordpress.com/about/

Systematiseret videndeling – ”mentortricket”
Selve afviklingen vil foregå stort set som ved folkebibliotekernes 23-ting. Det vil sige at vi informerer intensivt på digitale platforme (mail, RSS, blog etc.) samtidigt med at vi supporterer deltagerne primært digitalt. Vi supplerer med ugentlige ”sandkasser” hvor deltagerne kan mødes omkring deres opgaver og løsninger i den virkelige verden.

Som noget nyt forsøger vi at hverve et korps af mentorer – kolleger som har erfaring og lyst til at dele den med andre. Tanken er enkel: vi forsøger at systematisere den gensidige videndeling som hver dag sker mellem kolleger.

Mentorrollen kan derfor tilføre et mål for de drevne udi web 2.0. Her ligger chancen for at dele ud af sin viden og at præsentere egne landvindinger.
læs mere om Mentorticket her

Du er velkommen til at følge og kommentere 7-trin på vores website http://7trin.wordpress.com/