Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2008-2 / Danske biblioteker i WorldCat
For biblioteker
Navigation
 

Danske biblioteker i WorldCat

15. oktober 2008

Af Helle Brink

Styrelsen for Bibliotek og Medier initierede i foråret 2008 et projekt omkring eksport af danske poster til WorldCat.

WorldCat er en global amerikansk biblioteksdatabase med 110 millioner poster, 1,2 milliarder beholdninger og over 9000 deltagende biblioteker fra hele verden. Indholdet i basen er pt. 50/50 med engelsksproget/ikke-engelsksproget materialer.

Formålet med danske poster i WorldCat er at eksponere den danske kulturarv og de danske biblioteker internationalt. Desuden er der et ønske om at udvikle dansk deltagelse – også som leverandører - i det internationale lånesamarbejde samt få adgang til og udnytte de værktøjer, OCLC/WorldCat har udviklet omkring samlingsopbygning m.m. (herunder Collection Analysis).

Det danske projekt ”Danske biblioteker i WorldCat” er organiseret med en styregruppe med formandskab fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, bibliotekskonsulent Leif Andresen, direktør Per Mogens Pedersen fra DBC og projektleder Helle Brink fra Statsbiblioteket. Projektet er støttet af DEFF og de involverede institutioner.

Styregruppen har defineret fem delprojekter ud fra tekniske, biblioteksfaglige, praktiske, økonomiske og ikke mindst bruger-vinkler på opgaven og har opdelt arbejdet i flg. delprojekter:

• Eksport af poster fra bibliotek.dk til WorldCat 
• Danske biblioteksregistere i WorldCat registry
• Genbrugskatalogisering
• Emnemapping fra DK5 til Dewey
• ”Mødet med brugeren”

Målet med det samlede projekt er at få udarbejdet en rapport, der kan danne baggrund for en beslutning omkring det videre samarbejde med OCLC.
 
Der er foreløbig udarbejdet forslag til fire delrapporter, og der er afholdt en workshop om ”Mødet med brugeren” d. 1. oktober i år.
Workshoppen havde deltagelse fra danske biblioteker med direkte fjernlånsadgang til WorldCat og med eventuel interesse i at blive kommende leverandører af materialer i lånesamarbejdet via WorldCat. Der er foreløbig otte biblioteker, der har meldt sig som interesserede i at blive leverandører af materialer via WorldCat.

Efter planen afholdes workshop i Odense d. 24. oktober 2008 om genbrugskatalogisering og emnemapping med primær deltagelse fra fire folke- og fem forskningsbiblioteker, der over sommeren 2008 har foretaget testforløb med WorldCat som genbrugskilde. Herfra kan meldes om foreløbig meget positive resultater, og vi ser frem til workshoppen, hvor der skal udveksles erfaringer med brugen af WorldCat og kommentarer/bidrag til den færdige delrapport.

Vi forventer at udgive en færdig rapport medio december med forslag og indstillinger til et fortsat og udvidet samarbejde med OCLC/WorldCat.

Mere om projektet med links til indlæg og PowerPoints fra workshop ”Mødet med brugeren” på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside: www.bs.dk

Helle Brink