Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2008-2 / Det Fysiske Rum - nyt nationalt netværk
For biblioteker
Navigation
 

Det Fysiske Rum - nyt nationalt netværk

6. august 2008

Af Ulla Eltang Sylvestersen

Statsbiblioteket er nu klar til at lancere endnu et nationalt netværk. I forlængelse af de tre eksisterende – Innovations & Udviklings Netværket, Kvinde/pige Netværket og det funklende nye MarKom Netværk – byder Statsbiblioteket i løbet af efteråret velkommen til Nationalt netværk om Det Fysiske Rum. 

Formål
I det nye nationale netværk: Det Fysiske Rum er omdrejningspunktet Bibliotekets fysiske rammer. Netværket vil sætte fokus på, hvordan man med små og store midler kan optimere bibliotekernes eksisterende rum og faciliteter.

Læs netværkets kommissorium (pdf)

Imødekommende eller afvisende...?
Lige gyldigt hvor vi befinder os, modtager vi en række umiddelbare indtryk fra vore omgivelser. Vi skaber hurtigt vores eget billede af et givent sted, så vi allerede ved første møde danner os en holdning til stedet, og den oplevelse det indebærer at være der.

I biblioteksverdenen har vi et brændende ønske om at skabe de bedste rammer for vores brugere. For at komme omkring alle vinkler og aspekter, er det nødvendigt at stille os selv en række spørgsmål, der sikrer, at vi får skabt både imødekommende, funktionelle og inspirerende rum.

Hvordan udnytter vi bedst de eksisterende udlånsfaciliteter?
Skal der være flere områder til fordybelse?
Hvordan placeres interiøret bedst?
Er det vigtigt med et gennemgående tema i biblioteket?

Spørgsmål som disse vil være meget relevante i det nye nationale netværk – Det Fysiske Rum, hvor vi i fællesskab og med assistance fra eksterne oplægsholdere vil forsøge at finde svarene på disse og andre fremkomne spørgsmål.

Netværkets målgruppe
Målgruppen er tænkt bredt, og netværket henvender sig til alle i bibliotekssektoren, der arbejder med publikumsrelaterede rum.

Interessetilkendegivelse
For at få en indikation af, om der er tilslutning til netværket, ønsker vi tilkendegivelser fra alle interesserede. Har du lyst til at deltage, skal du derfor sende en mail til netværkets koordinator Ulla Eltang Sylvestersen.

Sidste frist for interessetilkendegivelse er fredag d. 26. september 2008.

Netværksstart
Er der tilstækkeligt med interesserede, vil det første netværksmøde finde sted torsdag d. 13. november 2008 klokken 10.00 – 14.00 på Statsbiblioteket i Århus.

Vi ser frem til jeres tilbagemeldinger.