Navigation
 

God sommer

8. juli 2008

Af Regitze Rugholm, på vegne af redaktionen.

Første halvår af 2008 har været indholdsrigt med konferencer, kontaktmøde, temadage om bl.a fjernlån, netværksmøder og meget mere.

Vi arbejder henimod, at næste halvår af 2008 bliver mindst lige så spændende, med studieture til hhv. London og Berlin, samt opstart af nye netværk. Derudover fortsætter vi rækken af biblioteksbesøg.

Redaktionen vil samtidig gerne benytte chancen for at ønske vore læsere en rigtig god sommer.

Nyhederne udkommer igen fra uge 31.

På gensyn i sommerlandet.

www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker