Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2008-2 / Kulturarven er for alle
For biblioteker
Navigation
 

Kulturarven er for alle

30. oktober 2008

Af Eva Fønss-Jørgensencopyrightillustration

Statsbiblioteket holder torsdag 30. oktober en workshop om rettigheder.

Ophavsret og aftaler med rettighedshaverne er vitale elementer i ethvert formidlingsprojekt. Statsbiblioteket har igennem en årrække gennemført en række formidlingsprojekter på nettet, specielt inden for musik, lyd og levende billeder, som har krævet særlige aftaler. Herved har vi fået en del erfaring på området. En gennemgående strategi for os har altid været, at med dialog og gensidig respekt kommer man længst. Denne dialogbaserede tilgang ønsker vi at fortsætte i forbindelse med kommende formidlingsprojekter til bl.a. folkebibliotekerne.  

Statsbiblioteket holder derfor i dag en workshop med deltagelse af en række markante repræsentanter for de danske rettighedsorganisationer og forvaltningsorganer. Formålet er at skabe opmærksomhed om Statsbibliotekets specielle samlinger og forpligtelser til at tilgængeliggøre samlingerne, herunder især de dele af samlingerne, der ikke længere er kommercielt interessante, på tidssvarende måde via internettet. Konkret er formålet at drøfte mulige aftalemodeller og forhandlingsprocesser, som er hensigtsmæssige for alle parter.

Forventninger om nem adgang
Workshoppen tager udgangspunkt i Statsbibliotekets omfattende historiske samlinger af specielt de audiovisuelle materialer og aviserne, som biblioteket har bevaringsansvar for. Digitalisering af kulturarven er lige nu i fokus med henblik på bevaring af indholdet for eftertiden, men også på grund af forventninger fra både brugerne og politikerne om, at der så vidt muligt skabes hurtig og nem adgang til kulturarven via nettet. Det er Statsbibliotekets ønske, at der kan etableres nogle smidige og ensartede rammeaftaler for online formidling af materialerne i lyset af den nylige revision af Lov om ophavsret, som åbner for en mere smidig aftalestruktur.

Såvel producent-, som autor- og udøverorganisationer vil deltage, dækkende det brede spektrum af medier, som Statsbiblioteket har. Hertil kommer repræsentanter fra Copydan, Kulturministeriet og Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Mere om dagen i en senere udgivelse af For biblioteker.