Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2008-2 / Netmusik - ny forretningsmodel i 2009
For biblioteker
Navigation
 

Netmusik - ny forretningsmodel i 2009

21. november 2008

Af Flemming Munch

ny_netmusik_2009_headerSom beskrevet i en tidligere artikel på For Biblioteker 3. september i år, arbejder den nye Taskforce Netmusik på højtryk for at sikre markant udvikling og forbedring af bibliotekernes Netmusik service.

Der arbejdes på en lang række områder, herunder mere og bedre indhold, bedre prissætning, bedre teknologi m.v., men realistisk set må vi erkende, at det hele ikke vil kunne gennemføres på en gang.


En helt ny forretningsmodel

Som det første satser vi på at sikre en model, hvor der stort set ikke er grænser for antal gennemførte downloads som det enkelte bibliotek kan sikre sine brugere. Vi kalder det 'Flatrate'. I praksis betyder det, at vi omlægger betalingen for Netmusik fra den nuværende 'pay per view' til en model, hvor bibliotekerne betaler et gebyr i forhold til antal borgere i kommunen. Ideen er selvfølgeligt at 'slippe servicen løs' uden at det enkelte bibliotek risikerer ubehagelige økonomiske efterdønninger, når markedsføring m.v. lykkedes.

Konkret forventer vi, at en øget garanteret minimumsomsætning på ca. 20% vil give sektoren mulighed for mere end en fordobling af forbruget - unægteligt en god stordriftsrabat. Det skal i den forbindelse bemærkes, at modelskiftet samlet forudsætter, at bibliotekssektoren flytter midler fra fastforms musik til netbaseret musik, men det harmonerer jo også fint med, at vi nu nærmer os 2009.


Overgangsordning for 1. kvartal 2009

Da vi satser på en professionel konvertering af forretningsmodellen, vil vi som beskrevet først skifte model pr. 1. april 2009, og det rejser så spørgsmålet: Hvad så indtil da?

I den forbindelse har konsortiets styregruppe netop godkendt, at Taskforce nu arbejder på, at forlænge de eksisterende kontrakter således, at der vil blive tale om 'business as usual' i første kvartal. Allerede i løbet af næste uge vil vi derfor starte en målrettet informations- og aftaleproces, og det vigtigste budskab vedr. overgangsordningen er nok, at evt. ubrugte midler for overgangsfasen tilgodeskrives ved overgangen til den nye flatrate model.


Informationsmøder i 2009

Når der arbejdes med at gennemføre et radikalt skift har konsortiet den klare overbevisning, at kommunikation og involvering er helt grundlæggende forudsætninger for succes, og det er derfor også besluttet, at der i februar afholdes tre stormøder rundt om i landet, hvor repræsentanter for konsortiet og Taskforce vil præsentere perspektiver, forretningsmodel og nyt portaldesign ligesom der vil være god mulighed for at stille spørgsmål m.v. Konkrete mødedatoer og tidspunkter udmeldes snarest.
 
Afslutningsvist skal det understreges, at det allervigtigste umiddelbare mål er, at det er en samlet folkebibliotekssektor der står bag at videreføre og udvikle Netmusik.dk.

Læs tidligere artikel "Til Kamp for Netmusik"